Göteborgs universitet
Länkstig

Postdoktorala stipendier och anställningar

Här utlyser vi postdoktorala stipendier och anställningar vid Institutionen för biomedicin

Postdoktor i Tumörimmunologi

Arbetsuppgifter 

Anställningen är kopplad till ett forskningsprojekt med fokus på immunologiska analyser av pre-operativa biopsier för att förbättra diagnostiken av ändtarmscancer och därmed individanpassa behandlingar.  Arbetsuppgifter som ingår är multifärgning mha immunohistokemi och avancerad flödescytometri samt bioinformatik, genexpressionsanalyser, odling av primära celler (organoider) och cellulära analyser. Handledning av studenter och doktorander samt skrivande av anslagsansökningar är också del av arbetsuppgifterna.