Göteborgs universitet
Bild

Fristående kurser

Välkommen att läsa våra fristående kurser! Här har vi samlat vilka kurser Institutionen för biomedicin erbjuder uppdelat per termin.

Vårtermin

Foto: Pixabay

BMA115 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

BMA123 Laboratoriemedicinska metoder för avancerade terapiläkemedel (ATMP)

BMA125 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

LÄA013 Kirurgisk anatomi och teknik, 6 hp

LÄ014G Fördjupningskurs i anatomi, 7,5 hp

BMA126 Hematologisk diagnostik med fokus på morfologi, 7,5 hp

LÄ014G Fördjupningskurs i anatomi del, 7,5 hp. Kursen ersätter LÄ014A från och med vårterminen 2024

MIC401 Examensarbete i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, 15 hp