Göteborgs universitet
Bild

Fristående kurser

Välkommen att läsa våra fristående kurser! Här har vi samlat vilka kurser Institutionen för biomedicin erbjuder uppdelat per termin.

Vårtermin

Foto: Pixabay

BMA102 Erytrocytmorfologi vid sjukdom -
diagnostisk laboratoriemetodik , 7,5 hp

BMA115 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

BMA118 Flödescytometri och masspektrometri inom laboratoriediagnostik,
7,5 hp

BMA125 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp

BMA131 Avancerade metoder för infektionsimmunologi och infektionsgenomik, 15 hp

LÄ014A Fördjupningskurs i anatomi del 1, 7,5 hp

MIC201 Infektionsepidiemiologi och vaccinologi, 15 hp

MIC401 Examensarbete i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, 15 hp

MIC501 Vaccinologi, 4,5 hp

BMA101 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp - ersätts av BMA115 från 2023

BMA109 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp ersätts av BMA125 från 2023