Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Fristående kurser

Välkommen att läsa våra fristående kurser! Här har vi samlat vilka kurser institutionen för biomedicin erbjuder.

BMA101 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 hp

BMA109 Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 hp

BMA113 Molekylärbiologisk diagnostik av mikroorganismer 7,5 hp

BMA118 Flödescytometri och masspektrometri inom laboratoriediagnostik 7,5 hp

BMA119 Introduktion till evidensbasering inom biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp

BMA121 Biobanking för klinisk forskning 7,5 hp

BMA124 Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi 7,5 hp 

LÄA013 Kirurgisk anatomi och teknik, 6 hp

LÄ014A Fördjupningskurs i anatomi del 1 7,5 hp

LÄ014B Fördjupningskurs i anatomi del 2 7,5 hp
Kursen ges inte under läsåret 2020.

MIC101 Smittspridning och antibiotikaresistens 15 hp

MIC201 Infektionsepidiemiologi och vaccinologi 15 hp

MIC301 Smittskydd och vårdhygien 15 hp

MIC401 Examensarbete i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, 15 hp

Ansökan görs på webben www.antagning.se.