Länkstig

Glykolipiders roll vid infektioner och immunitet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Susann Tenebergs projekt vill klarlägga betydelsen av cellytans kolhydrater i infektion och immunsvar.

1. Mikrobiella kolhydratreceptorer
Behandling saknas för många globala infektionssjukdomar, och vi hotas av en ökande antibiotika-resistens. Vi studerar kolhydratreceptorer för bakterier, toxiner och virus, och definierar de interaktioner som styr kolhydratbindningen, för att skapa en bas för produktion anti-adhesiva substanser.
2. Glykolipidantigen som presenteras av CD1d
NKT celler är en lymfocyt aktiveras av glykolipider presenterade på CD1d. Målet är att ytterligare kartlägga glykolipider som aktiverar NKT celler.
3. Tumörmarkörer
Förändrad glykosylering ses ofta vid cancer, och flera tumörmarkörer som används kliniskt är glykoproteiner i serum. Vi avser att identifiera nya markörer genom att studera glykolipider i tumörvävnad

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Susann Teneberg

Gruppmedlemmar

Dani Zalem

Karel Hořejši

Farzana Yousufi Rahimi

Chunsheng Jin