Länkstig

Grupp Fredrik Bergh Thorén

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Forskning om NK-celler och immunterapi inom myeloid leukemi.

Sammanfattning av forskning

Thorén-lab har vi ett brett intresse för NK-cellbiologi. Forskningsgruppen består av en blandning av kliniska och prekliniska forskare och våra forskningsaktiviteter sträcker sig från att identifiera nya receptorligander för NK-celler, till kliniska prövningar inom immunterapi. Vårt forskningsintresse kan delas in i två huvuddelar; myeloid leukemi and inflammatoriska tillstånd.

För mer information om vår forskning, se engelsk version av sidan.

Nuvarande gruppmedlemmar

Fredrik Bergh Thorén, group leader, Orcid
Erna Islamagic, PhD, Postdoc
Hana Komic, PhD, Postdoc
Linnea Kristensson, PhD, Postdoc
Lovisa Wennström, Läkare, PhD
Olle Werlenius, Läkare, PhD
Anne Wöhr, Doktorand
Chiara Badami, Doktorand

Utvalda publikationer

 1. Deletion of the TMEM30A gene enables leukemic cell evasion of NK cell cytotoxicity.
  Kristenson L, Badami C, Ljungberg A, Islamagic E, Tian Y, Xie G, Hussein BA, Pesce S, Tang KW, Thorén FB. Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Apr 9;121(15):e2316447121. doi: 10.1073/pnas.2316447121. Epub 2024 Apr 1.PMID: 38557174 
   
 2. NKG2A gene variant predicts outcome of immunotherapy in AML and modulates the repertoire and function of NK cells.
  Hussein BA, Kristenson L, Pesce S, Wöhr A, Tian Y, Hallner A, Brune M, Hellstrand K, Tang KW, Bernson E, Thorén FB. J Immunother Cancer. 2023 Aug;11(8):e007202. doi: 10.1136/jitc-2023-007202.PMID: 37648262 
   
 3. The HLA-B -21 dimorphism impacts on NK cell education and clinical outcome of immunotherapy in acute myeloid leukemia.
  Hallner A, Bernson E, Hussein BA, Ewald Sander F, Brune M, Aurelius J, Martner A, Hellstrand K, Thoren FBBlood 2019, 133:1479-1488S
   
 4. Cytomegalovirus Serostatus Affects Autoreactive NK Cells and Outcomes of IL2-Based Immunotherapy in Acute Myeloid Leukemia.
  Bernson E, Hallner A, Sander FE, Nicklasson M, Nilsson MS, Christenson K, Aydin E, Liljeqvist JA, Brune M, Foa R, Aurelius J, Martner A, Hellstrand K, Thoren FBCancer Immunol Res 2018, 6:1110-1119.
   
 5. Impact of killer-immunoglobulin-like receptor and human leukocyte antigen genotypes on the efficacy of immunotherapy in acute myeloid leukemia.
  Bernson E, Hallner A, Sander FE, Wilsson O, Werlenius O, Rydström A, Kiffin R, Brune M, Foà R, Aurelius J, Martner A, Hellstrand K, Thorén FBLeukemia. 2017 Dec;31(12):2552-2559. doi: 10.1038/leu.2017.151.

Fler publikationer från grupp Fredrik Bergh Thorén på PubMed

Fredrik Bergh Thorén
Foto: Cecilia Hedström

Kontaktinformation

Fredrik Bergh Thorén

E-post: Fredrik Bergh Thorén
Telefon: +46 (0)31 786 6673

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg

Forskningsporträtt

Navigate to video: Fredrik Bergh Thorén presenterar sin forskning
Video (1:20)
Fredrik Bergh Thorén presenterar sin forskning