Länkstig

Autoimmunitet och tumörimmunitet

Forskningsgrupp
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Reglering av immunsvar är en förutsättning för att vi ska hålla oss friska. Om immunsvar inte bromsas tillräckligt kan autoimmuna sjukdomar uppstå, medan om regleringen är för stark kan immunsvar motverkas t ex vid cancer. Vi studerar hur T lymfocyter påverkar dessa processer. Målet för Susanna Cardells forskningsgrupp är att öka förståelsen för hur regleringen av immunsvar sker vid autoimmunitet och cancer.

Närmare information om forskningsprojektet finns att läsa på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Ying Wang
Madhura Bhave
Cristina Rîmniceanu