Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Avdelningen för laboratoriemedicin

Vid Avdelningen för laboratoriemedicin studerar vi stamcellsbiologi, neurobiologi, glykobiologi och cancer. Vi studerar också inflammatoriska, kardiovaskulära, hematologiska och metabola sjukdomar samt muskelsjukdomar. Syftet är att förstå de olika sjukdomarnas uppkomstmekanismer och därigenom utveckla effektiv diagnostik och riktad behandling av patienterna.

Vid avdelningen bedrivs forskning och undervisning inom ämnena klinisk patologi, klinisk kemi, klinisk genetik och transfusionsmedicin. Det akademiska arbetet bedrivs i mycket nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset men också med andra organisatoriska delar av Sahlgrenska akademin som Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning och Core Facilities.

Forskningen är ofta translationell, det vill säga har såväl grundvetenskaplig som klinisk karaktär och rör sig fritt mellan dessa. De forskningsområden som är särskilt väl representerade är cancerforskning rörande såväl hematologiska maligniteter som solida tumörer, forskning om medfödda eller förvärvade metabola sjukdomar, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, stamcellsforskning och regenerativ medicin, glykobiologi samt forskning om stroke och neuropsykiatriska sjukdomar.

Avdelningen ansvarar för kurserna i patologi, klinisk kemi samt genetik på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet. Vi deltar också i flera andra kurser och undervisningsmoment som institutionen för biomedicin har ansvar för, till exempel inom biomedicinska analytikerprogrammet.

Forskargrupper vid avdelningen

För en kort populärvetenskaplig sammanfattning av gruppens verksamhet, välj den svenskspråkiga länken. För en utförligare beskrivning, välj den engelskspråkiga länken.

Frida Abel
Genetiska studier av nervcellstumörer
Genomic studies of neural tumors

Levent Akyürek
Klinisk lungcancerforskning och filaminbiologi
Clinical lung cancer research and biology of filamins

Mattias Andersson
Forskning om MYB onkogenen i akuta leukemier
Research on the MYB oncogene in acute leukemias

Johan Botling
Precisionsdiagnostik och immunbiologi vid lungcancer
Precision diagnostics and tumor immunology in lung cancer

Linda Fogelstrand
Att spåra återfall av leukemi
Measurable residual disease in acute myeloid leukemia 

Huamei Forsman
G protein-kopplad receptorers funktion och bas för utveckling av antiinflammatoriska läkemedel
G protein-coupled receptor function and anti-inflammatory drug development

Susanne Fransson

Ola Hammarsten

Carola Hedberg Oldfors

Jan Holgersson
Manipulation av kolhydrater på proteiner och celler
Glycan engineering of cells and proteins

Christina Jern
Blodlevring och inflammation vid stroke
On the hemostatic and inflammatory pathways in ischemic stroke: an integrated clinical and experimental study

Martin Johansson
Njurcellscarcinomens patologi
Pathology of renal cell carcinoma of the kidney

Pegah Johansson

Meena Kanduri
Epigenetiska faktorer i leukemi
Epigenetics of chronic lymphocytic leukemia

Göran Landberg
Tumörbiologi och endokrin behandling av bröstcancer
Tumour biology and endocrine treatment of breast cancer

Göran Larson
Komplexa kolhydrater som receptorer vid infektion och inflammation
Glycans as mediators of infection and inflammation

Anders Lindahl

Malin Lönn
Fettväven och dess roll vid utveckling av metabola störningar
Human adipose tissue and metabolic disease - focus on pregnancy and women with previous gestational diabetes mellitus

Tommy Martinsson

Tanmoy Mondal
Onkogenen MYCN i barndomscancern neuroblastom
Model MYCN mediated oncogenesis in Neuroblastoma using human trunk neural crest cells: transcriptomics and epigenomics based approaches

Noora Neittaanmäki
Nya avbildningstekniker samt artificiel intelligens för förbättrat cancerdiagnostik
Novel imaging technologies and artificial intelligence in digital pathology for improved cancer diagnostics

Ann Nordgren

Anders Oldfors
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromuscular disorders

Lars Palmqvist
Molekylära mekanismer i utvecklingen av akut myeloid leukemi
Molecular mechanisms in the development of acute myeloid leukemia

Stina Simonsson

Göran Stenman  
Genetik och patologi hos salivkörteltumörer
Genetics and pathology of salivary gland tumours

Fredrik Sterky
Mekanismer för bildning av nervsynapser och utvecklingssjukdomar i nervsystemet
Mechanisms of synapse formation and neurodevelopmental diseases

Anders Ståhlberg
Tumörheterogenitet – vätskebiopsier och single-cell-analys
Tumor heterogeneity: Liquid biopsy and single-cell analysis

Åsa Torinsson Naluai
Kartläggning av inflammatoriska och metabola sjukdomsmekanismer
Mapping inflammation and metabolism in chronic disease

Pierre Åman
FET-fusionsonkogener och interaktioner inom FET-SWI/SNF
FET fusion oncoproteins and FET-SWI/SNF interactions