Länkstig

G protein-kopplad receptorers funktion och bas för utveckling av antiinflammatoriska läkemedel

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Huamei Forsmans grupps målsättning är förstå hur inflammationsprocessen regleras och vilken roll så kallade G protein-kopplade receptorer har i den regleringen, såväl när den fungerar som när balansen ibland störs och leder till inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Inflammationsprocessen är av avgörande betydelse för vårt infektionsförsvar, men är samtidigt, om den blir för kraftig, orsaken till skadorna man ser vid t.ex. reumatiska sjukdomar.

Inflammationsprocessen kan liknas vid ett dubbeleggat svärd, på en gång effektivt som vapen mot infektioner men samtidigt farligt för den som svingar svärdet då risken att skada sig själv är stor. Det är därför viktigt att denna process kontrolleras/regleras mycket strikt så att den, utan att orsaka skador på omkringliggande vävnad, är kraftig nog att eliminera farliga mikrober och tillåta en snabb läkningsprocess.

Vita blodkroppar som genom sin förmåga att äta upp (fagocytera) och döda bakterier är viktiga i försvaret mot mikroorganismer, har också en central roll i regleringen av hela inflammationsprocessen. Forskning om en familj av igenkänningsstrukturer (G protein-kopplad receptorer, GPCRs) som finns på de fagocyterande cellernas yta har tagit fart de senaste åren. Det har visat sig att dessa receptorer deltar i många av de reglerande processerna i inflammationsreaktionen.

Projektet syftar till att öka våra kunskaper på molekylär nivå om inflammationsprocessen och de celler som deltar i regleringen av denna. Den långsiktiga målsättningen är att möjliggöra utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier vid olika typer av sjukdomar där inflammationsreaktionen gått över styr.

De ökade kunskaper om hur inflammationsreaktionen regleras, som projektet kommer att ge, kommer att vara viktiga inte bara för att vi i framtiden skall kunna utveckla läkemedel och terapier mot sjukdomar som orsakas av en felriktad inflammatorisk reaktion; på sikt kanske vi också kan förstå varför vi drabbas av denna typ av sjukdomar, och den kunskapen kan då möjligtvis tjäna som bas för att förebygga sjukdom.

Om Huamei Forsman
Jag disputerade 2004 vid Göteborgs universitet inom ämnesområdet "naturlig immunitet, och jag gjorde därefter en "postdoc" på Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA hos professor Koichi Kobayashi. Tillbaka i Göteborg erhöll jag 2013 ett anslag från Vetenskapsrådet och jag har sedan dess arbetat med att etablera en egen forskningsgrupp vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska akademin. Sedan 2021 arbetar jag som enhetschef i klinisk kemi på SU med placering vid sjukhuset i Alingsås och jag är sedan 2022 adjungerad vid Sahlgrenska akademin som professor i biomedicinsk laboratorievetenskap.  

PhD studenter alumni (avhandling från 2012):
Simon Lind – PhD 2022; Andre Holdfeldt – PhD 2021; Michael Gabl – PhD 2018; Malene Whinter – PhD 2017; Karin Önneheim – PhD 2013; Jennie Karlsson – PhD 2012; Wenyan (samarbete med Children's Hospital of Chongqing Medicinska Universitet, Kina) – PhD 2018; Sara Skovbakke (samarbete med Köpenhamns universitet, Danmark) – PhD 2016; Christina Kalderén (samarbete med Karolinska institutet) – PhD 2012

Examsarbeten
Vi erbjuder examensarbeten för studenter från olika utbildningsprogram på GU och Chalmers.

 

Huamei Forsman

Gruppmedlemmar

Linda Bergkvist – Laboratory manager, Msc
Martina Sundqvist – Apotekare, PhD
Lena Björkman – Läkare, Docent
Jonas Mårtensson – Läkare, PhD student
Claes Dahlgren – Professor emeritus