Bild
RNA-sekvensering
Länkstig

Genetiska studier av nervcellstumörer

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Hjärntumörer är den vanligaste formen av solida tumörer hos barn. Frida Abels forskningsgrupp fokuserar på en genetisk kartläggning av olika typer av nervtumörer för att hitta tumördrivande DNA förändringar och markörer för risk stratifiering. Vidare gör vi funktionella analyser av okända DNA/RNA varianter för att studera deras påverkan på tumörutveckling. Genomisk profilering utgör en av grundpelarna inom framtidens precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Vår forskning möjliggör implementering av ny genetiskt diagnostisk metodik i klinisk praxis, och bidrar till att öka den molekylärbiologiska kunskapen kring nervtumörer. Karakterisering av specifika genetiska förändringar ger förfinad diagnostik, främjar korrekt riskbedömning, och ökar möjligheten för riktad behandling.

Mer information om forskargruppens verksamhet finner du på den engelskspråkiga sidan.

Frida Abel

Gruppmedlemmar

Lily Deland (MSc, PhD student/doktorand),

Annica Wilzén (MSc, biträdande forskare)