Bild
Erik Larsson forskning
Länkstig

Human genomik och bioinformatik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Huvudfokus för Erik Larsson Lekholms forskargrupp är humangenomik, där vi framför allt jobbar med grundläggande frågor rörande cancer. Utöver detta bidrar vi också till mer translationella projekt i samarbete med kliniker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi utvecklar också bioinformatiska verktyg för att underlätta analys av storskalig genomisk data.

Läs en utförlig beskrivning på den engelska sidan.

Navigate to video: Erik Lekholm presenterar sin forskning
Video (1:16)
Erik Lekholm presenterar sin forskning