Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi

På Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi bedrivs forskning kring grundläggande frågor om biokemi och cellbiologi.

På avdelningen bedrivs forskning om biomolekylers struktur och funktion samt cellers och vävnaders uppbyggnad, utveckling och funktion. Den forskning som bedrivs har en grundvetenskaplig prägel, men många projekt sker i nära samverkan med kliniska forskare eller läkemedelsindustrin. Avdelningen svarar för undervisningen i anatomi, molekylär cellbiologi, utvecklingsbiologi samt funktionell cellbiologi inom läkarprogrammet. Avdelningen ansvarar vidare för undervisningen i cellbiologi inom apotekarprogrammet samt deltar i undervisning på tandläkarprogrammet och på det biomedicinska analytikerprogrammet.

Forskargrupper vid avdelningen

För en kort populärvetenskaplig sammanfattning av gruppens verksamhet, välj den svenskspråkiga länken. För en utförligare beskrivning, välj den engelskspråkiga länken.

Fredrik Bergh Thorén
NK-celler vid inflammation och cancer
NK cells in inflammation and cancer

George Birchenough
Hur bägarceller försvarar våra slemhinnor
Goblet cell-mediated mucosal defence

Magnus Braide
Peritoneal-dialysis och biomaterial
Peritoneal dialysis and peritoneal reactions to biomaterials 

Joan Camuñas
Datadriven biomedicin och precisionsmedicin
Data-driven biomedicine and precision medicine

Helena Carén
Stamceller och epigenetik i hjärntumörer
Brain cancer stem cells and tumour epigenetics

Sven Enerbäck
Transkriptionell reglering av ämnesomsättningen
Transcriptional regulation of metabolic pathways

Maria Falkenberg
Molekylära mekanismer för DNA-replikation i humana mitokondrier
Molecular mechanisms of DNA replication in human mitochondria

Claes Gustafsson
Mitokondriell genexpression
Mitochondrial gene expression

Bengt Hallberg
Enzymet ALK i utveckling och sjukdom
The function and importance of ALK TRK in development and disease

Gunnar Hansson
Mukus och muciner i tarm och luftvägar
Mucus and mucins in the gastrointestinal and respiratory tracts

Eva Jennische
Antisekretorisk Faktor vid inflammation och sekretionsrubbningar – Vilka är verkningsmekanismerna för den gynnsamma effekten?
Antisecretory Factor in inflammation and secretion disorders

Linda Johansson
Struktur och funktion hos proteinkomplex i cellmembranet
Structure-function of transmembrane protein complexes

Malin Johansson
Bägarceller och proteiner i tarmens skyddande slemlager
Studies of different goblet cells and proteins involved in mucus protection of the intestinal epithelium

Chandrasekhar Kanduri
Icke-kodande RNA i utveckling och sjukdom
Noncoding RNA in Development and Disease

Erik Larsson Lekholm 
Human genomik och bioinformatik
Human genomics and bioinformatics group

Per Lindahl
Pro-oxidanta behandlingsmetoder
Pro-oxidant cancer therapies

Sara Lindén 
Muciners roll vid infektion och cancer
Mucins in infection and cancer

Ana Luis
Interaktioner mellan mikrobiota och muciner i tarmen
Microbiota-mucin interactions in the human gut

Mikael Nilsson
Mekanismer och uppkomst av sköldkörtelcancer
Mechanisms and pathogenesis of thyroid cancer

Kjell Olmarker
Diskbråck med ischias - förbättrad diagnostik och behandling
Disc herniation and sciatica - Improved diagnostics and innovative medical treatments

Martin Ott
Mitochondriell Biogenes
Mitochondrial Biogenesis

Ruth Palmer
Receptor tyrosin kinaset ALK i utveckling och sjukdom
Investigating the ALK receptor tyrosine kinase in development and disease

Ingela Parmryd
Samspelet mellan lipid-nanodomäner, proteinkluster och celltopografi i cellsignalering
The Interplay between Lipid Nanodomains, Protein Clusters and Cell Topography in Cell Signalling

Thaher Pelaseyed
Muciner och medfödd immunitet
Membrane mucins in mucosal innate immunity

Aishe Sarshad
Mikro-RNA i hälsa och sjukdom
Noncoding small RNAs in health and disease 

Susann Teneberg
Glykolipiders roll vid infektioner och immunitet
Glycosphingolipids in infection and immunity

Anne Uv
Bildning av rörformiga epitel
Epithelial tube morphogenesis

Sjoerd van Der Post