Göteborgs universitet
Bild
GU
Institutionen för Biomedicin samverkar
Foto: Stefan Ideberg

Samverkan

Institutionen för Biomedicin bedriver inte bara forskning och utbildning, utan samverkar till stor del med det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, näringslivet, beslutsfattare och påverkansorganisationer samt andra utbildnings- och forskningscentra nyttiggörs forskningen.

Sammantaget har vår breda samverkan avsevärt ökat institutionens bidrag till det som ofta kallas den 3:e uppgiften (dvs informationsutbytet med samhället utanför universitetet), och mer specifikt ökat intresset, kunskapen och kvaliteten på vår translationella forskning. Det har också lett till finansiella bidrag från industrin till olika forskningsprogram vid institutionen. Institutionen samverkar med fler än 200 partners.

Flera av forskarna på våra avdelningar är engagerade som styrelseledamöter, rådgivare eller liknande både i påverkansorganisationer och hos institutioner som bedriver forskningsfinansiering.

Historiskt sett har interaktionen med industrin varit viktig, eftersom den möjliggör överföring och know-how mellan industri och akademi. Flertalet av våra forskare är engagerade i styrelserna för eller som konsulter till nationella och internationella biomedicinska företag. Framför allt pågår åtskilliga forskningssamarbeten med både stora och mindre företag. Noterbart är att flera forskningsprojekt har resulterat i nya bolag/företag eller främjat framtida samarbeten. Ett nytt samverkansprojekt som tagit fart och är under utveckling är det med GoCo Health Innovation. GoCo Health Innovation är ett innovationskluster för hälsa, med visionen att locka forskare, entreprenörer och talanger från hela världen i samverkan.

Detta möjliggör ett brett och viktigt samarbete mellan universitet och industri – vilket är centralt för en fortsatt världsledande läkemedelsforskning i Sverige.

Institutionen har även nära samverkan med Core Facilities vid Göteborgs universitet där experter inom proteomik, imaging, bioinformatik, proteinproduktion och genomik arbetar. Core Facilities erbjuder skräddarsydd rådgivning vid experimentdesign, provberedning, datainsamling och analys.

Förutom samverkan med påverkansorganisationer och industri har vi ett stort kontaktnät och många samarbeten med andra utbildnings- och forskningscentra.

Institutionen för Biomedicin samverkar tätt med landets största sjukhus - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här bedrivs forskning, utveckling, utbildning och innovation i världsklass.

 

Ett urval av våra samverkanspartners

 • AMR Industry Alliance
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 • European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
 • European commission
 • European Commission-Health
 • European Food Safety Agency (EFSA) 
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 • Folkhälsomyndigheten (FHM)
 • Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)
 • International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)
 • Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)
 • Regeringskansliet
 • Sida
 • Strama in Västra Götaland
 • Swedish National Agency for Public Procurement
 • UN
 • Cancerfonden
 • EMBO
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Kungliga Vetenskapsakademien
 • Vetenskapsrådet
 • Welcome Trust
 • JPIAMR
 • 1928 Diagnostics
 • Abbott
 • AMR Industry Alliance
 • ArcticZymes, Tromsö, Norge
 • AstraZeneca
 • Biobank Väst
 • Calmino Group
 • Capitainer AB
 • Codiak Biosciences
 • CSIRO (Australien)
 • Fria Bröd AB
 • H. Lundbeck A.S., Danmark
 • Hellstrands Ceplene
 • IRLAB Therapeutics AB
 • Iscaff Pharma AB
 • Life Technologies, San Francisco, USA
 • MSD
 • Mucomedics AB
 • MultiD, Göteborg
 • Nofima (Norge)
 • NOPHO – Nordic organization for Pediatric Haematology and Oncology
 • Noventia
 • Pretzel Therapeutics
 • SAREC
 • Scandinavian Biopharma
 • SiMSen Diagnostics
 • Sotio A.S., Prag, Tjeckien
 • Syndax
 • TATAA Biocenter
 • Verigraft
 • Zenith Epigenetics

Nationella

 • KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Umeå University, Umeå
 • SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
 • Uppsala University, Uppsala
 • Lunds universitet
 • Karolinska Institutet
 • RISE

Internationella

 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC), US
 • International Vaccine Institute (IVI)
 • Monash University, Australia International Head and Neck Scientific Group
 • University of Leuven, Belgium
 • University of Alberta, Canada
 • Federico Santa Maria Technical University, Chile
 • Northwest University, China
 • University of Nice Sophia Antipolis, France
 • LMU, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany
 • HMO, Hadassah Medical Organization, Israel
 • MeMed Diagnostics, Israel
 • National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands
 • Erasmus University Medical Centre, Netherlands
 • IBEXPERTS Ltd, Netherlands
 • University Medical Centre Utrecht, Netherlands
 • University Hospital of North Norway, Norway
 • Research Institute of the University of Bucharest, Romania
 • Noray Bioinformatics S.L.U., Spain
 • Wellcome Trust Sanger Institute, UK
 • Glasgow Caledonian University, UK
 • Virginia State University, USA
 • Nitte University, India
 • Universidad Mayor de San Andres and the National Service for Agricultural Health and Food Safety, Bolivia
 • Durban University, South Africa
 • Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo), Tanzania
 • Ifakara Health Institute, Dar es Salaam, Tanzania
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine (Sanger Institute)
 • University of Helsinki, Finland
 • Havsforskningsinstitutet, Bergen, Norway
 • UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCHOOL, WORCESTER
 • Boston University