Göteborgs universitet
Bild
GU
Institutionen för Biomedicin samverkar
Foto: Stefan Ideberg

Samverkan

Institutionen för Biomedicin bedriver inte bara forskning och utbildning, utan samverkar till stor del med det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, näringslivet, beslutsfattare och påverkansorganisationer samt andra utbildnings- och forskningscentra nyttiggörs forskningen.

Sammantaget har vår breda samverkan avsevärt ökat institutionens bidrag till det som ofta kallas den 3:e uppgiften (dvs informationsutbytet med samhället utanför universitetet), och mer specifikt ökat intresset, kunskapen och kvaliteten på vår translationella forskning. Det har också lett till finansiella bidrag från industrin till olika forskningsprogram vid institutionen. Institutionen samverkar med fler än 200 partners.

Flera av forskarna på våra avdelningar är engagerade som styrelseledamöter, rådgivare eller liknande både i påverkansorganisationer och hos institutioner som bedriver forskningsfinansiering.

Historiskt sett har interaktionen med industrin varit viktig, eftersom den möjliggör överföring och know-how mellan industri och akademi. Flertalet av våra forskare är engagerade i styrelserna för eller som konsulter till nationella och internationella biomedicinska företag. Framför allt pågår åtskilliga forskningssamarbeten med både stora och mindre företag. Noterbart är att flera forskningsprojekt har resulterat i nya bolag/företag eller främjat framtida samarbeten. Ett nytt samverkansprojekt som tagit fart och är under utveckling är det med GoCo Health Innovation. GoCo Health Innovation är ett innovationskluster för hälsa, med visionen att locka forskare, entreprenörer och talanger från hela världen i samverkan.

Detta möjliggör ett brett och viktigt samarbete mellan universitet och industri – vilket är centralt för en fortsatt världsledande läkemedelsforskning i Sverige.

Institutionen har även nära samverkan med Core Facilities vid Göteborgs universitet där experter inom proteomik, imaging, bioinformatik, proteinproduktion och genomik arbetar. Core Facilities erbjuder skräddarsydd rådgivning vid experimentdesign, provberedning, datainsamling och analys.

Förutom samverkan med påverkansorganisationer och industri har vi ett stort kontaktnät och många samarbeten med andra utbildnings- och forskningscentra.

Institutionen för Biomedicin samverkar tätt med landets största sjukhus - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här bedrivs forskning, utveckling, utbildning och innovation i världsklass.

 

Ett urval av våra samverkanspartners