Bild
Länkstig

Fettväven och dess roll vid utveckling av metabola störningar

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Att kvinnor utvecklar diabetes när de väntar barn, så kallad graviditetsdiabetes, har blivit allt vanligare både i Sverige och utomlands. Orsaken är till stor del att förekomsten av övervikt och fetma har ökat hos kvinnor i fertil ålder. Kvinnor med graviditetsdiabetes riskerar hälsoproblem även efter förlossning. Upp till hälften av de kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes får manifest diabetes typ 2 senare i livet. Malin Lönns forskargrupp söker de faktorer i fettväven som antingen ökar risken för dessa sjukdomar eller verkar skyddande. Målet är att kunna identifiera kvinnor i riskzonen och att förhindra diabetesutveckling.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Gruppmedlemmar

Malin Lönn, gruppledare

Henrik Svensson

Daniel Olausson

Staffan Edén