Bild
C Kanduri montage
Länkstig

Icke-kodande RNA i utveckling och sjukdom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Chandrasekhar Kanduris laboratorium är främst intresserat av att förstå den funktionella rollen för långa icke-kodande RNA:er (lncRNA) för cancerutveckling och progression. Med hjälp av internt utvecklade funktionella screening-tester har vi karaktäriserat flera lncRNA med funktionella implikationer i cancer. Med hjälp av avancerade teknologier karaktäriserar vi hur lncRNA fungerar under normala betingelser och i cancer. Vi hoppas att våra framtida insatser kommer att ta några av dessa lncRNA till kliniskt bruk.

En utförlig beskrivning av gruppens verksamhet finns på den engelska sidan.