Länkstig

Förbättrade behandlingsriktlinjer och övervakning av multiresistenta tarmbakterier med ESBL

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Antibiotika är en förutsättning för dagens högteknologiska vård. En ökande andel bakterier blir allt mer motståndskraftiga (resistenta) mot allt fler antibiotika, så kallat multiresistenta bakterier, vilket gör att bara enstaka behandlingsalternativ kvarstår. Tarmbakterier, som Escherichia coli, som bildar Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) utmärker sig särskilt och utgör idag ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. Escherichia coli är den vanligaste orsaken till bland annat urinvägsinfektion och blodförgiftning. Christina Åhrens forskningsgrupp vill skapa underlag för bättre behandlingsriktlinjer mot och smittövervakning av multiresistenta tarmbakterier. Vi avser att närmare ringa in vilka patient- respektive bakteriefaktorer som bidrar till att patienter återinsjuknar i infektioner med dessa bakterier.

En utförlig beskrivning av gruppens verksamhet finns på den engelska sidan.

Christina Åhrén

Gruppmedlemmar

Nahid Karami
Annna Lindblom
Lisa Helldal
Camilla Kiszakiewicz