Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Leukemia cells
Länkstig

Molekylära mekanismer i utvecklingen av akut myeloid leukemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste akuta leukemin hos vuxna och den leukemityp med sämst prognos hos både barn och vuxna. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en bättre förståelse för de molekylära mekanismer som är inblandade i utveckling av AML och att hitta nya behandlingsstrategier. För detta ändamål har vi tillgång till både djurmodeller för att studera uppkomst av AML men även prover från patienter som drabbats av sjukdomen. Vår förhoppning är att vi på detta sätt ska bli bättre på att förstå vad som orsakat utvecklingen av AML och att vi ska kunna hitta nya behandlingsalternativ för patienter med AML.

En detaljerad beskrivning av gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Lars Palmqvist porträtt

Gruppmedlemmar

Ahmed Waraky, PhD, post doc

Anders Östlund, PhD student 

Laleh Arabanian, PhD, researcher

Christina Nilsson, MSc

Jenni Adamsson, MSc