Länkstig

Neoehrlichia-eosinofil-projektet (NEOs)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Neoehrlichia-projektet: Christine Wennerås forskningsgrupp vill förstå hur den fästingburna bakterien ”Neoehrlichia mikurensis” orsakar sjukdomen neoehrlichios hos människa genom att öka kunskapen om bakteriens sjukdomsalstrande mekanismer och människans immunförsvar mot bakterien.
Eosinofil-projektet: Vi undersöker hur de vita blodkropparna ”eosinofila granulocyter” interagerar med och påverkar en annan klass av vita blodkroppar, T-lymfocyter, hos människa. Patienter med den allergiska sjukdomen ”eosinofil esofagit” och patienter som genomgått allogen blodstamcellstransplantation och utvecklat ”graft-versus-host”-sjukdom studeras.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

 

Gruppmedlemmar: Anna Grankvist, Christine Lingblom, Kerstin Andersson, Linda Wass, Christine Wennerås och Sofie Albinsson