Länkstig

Mikrobiell genomik möter funktionell mikrobiologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

von Mentzer labbet på Göteborgsuniversitet, Sahlgrenska Akademien fokuserar på frågor kring bakteriell evolution med en kombination av dator- och labb-driven metodik.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Astrid von Mentzer porträtt

Gruppmedlemmar

Martin Boström, postdoc

Anna Norén, MSc