Länkstig

Art- och stambestämning av mikroorganismer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Edward Moore's forskningsgrupp har sedan 2005 arbetat med att utveckla nya metoder för diagnostikprotokoll för infektionssjukdomar. Med användning av bakteriesystematik och molekylära, genomiska och proteomiska egenskaper utvecklas nya protokoll för identifiering, detektion och omfattande karaktärisering av virulens och antibiotikaresistens hos infektiösa bakterier.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

 

Edward. Moore är också chef för Culture Collection University of Göteborg, CCUG. CCUG är det största och mest mångsidiga offentliga förvaret i Europa för kliniskt relevanta mikroorganismer. 

Edward Moore

Gruppmedlemmar

Roger Karlsson

Francisco Salvà Serra

Daniel Jaén Luchoro

Beatriz Iglesias Piñeiro

Timur Tunovic

CCUG- medlemmar

Edward Moore

Elisabeth Inganäs

Maria Ohlén

Susanne Jensie Markopoulos

Sofia Cardew

Christel Unosson