Länkstig

Receptor tyrosin kinaset ALK i utveckling och sjukdom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Palmerlabbet studerar cellytereceptorn anaplastiskt lymfomkinas (ALK) som har betydelse för normala utvecklingsprocesser. Felaktig ALK-aktivering leder till cancer, bland annat neuroblastom och lungcancer. Neuroblastom står för 15% av barncancerdödligheten idag. Mutationer i ALK-genen förekommer i 10% av alla neuroblastom men ökar vid återfall till 25–30%. Vi vill förstå ALK-signalering i utvecklings- och sjukdoms-sammanhang genom att utnyttja modellorganismerna i kombination med kända ”omics”-tekniker (DNA, RNA och protein). Palmerlabbet klonade ALK-receptorn och identifierade liganden ALKAL1/2 som reglerar aktiviteten av ALK. Palmerlabbet har utvecklat bananfluge- och mus-modeller som initierar både ALK och ALKAL-medierat neuroblastom från kända patientmutationer.

Navigate to video: Hopp om behandling mot dödlig barncancer
Video (5:13)
Hopp om behandling mot dödlig barncancer

Gruppmedlemmar

Marcus Borenäs

Pengfei Li

Dan Lind

Tafheem Masudi

Sanjay Kumar Sukumar

Ezgi Uckun