Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) erbjuder färdighetsträning för läkare, och ger möjlighet att utveckla nya metoder inom kirurgin. Träningen och utvecklingsarbetet kan ske tack vare frivilliga kroppsdonationer till Göteborgs universitet.

KAT är resultatet av ett unikt samarbete mellan sjukvården och universitetet, och innebär en vidareutveckling av anatomiundervisningen för läkarstudenter. Här erbjuder vi möjligheten att bedriva träning och utvecklingsarbete med hjälp av kroppar som donerats direkt till verksamheten på ett etiskt och juridiskt invändningsfritt sätt. Denna träning har läkare tidigare behövt åka utomlands för att kunna genomföra.

Det finns idag ett flertal modeller eller datoriserade simulatorer där kirurger framför allt kan öva att genomföra kirurgiska ingrepp med titthålsteknik (laparoskopi), men dessa animerade miljöer lämpar sig inte för simulering av traditionell öppen kirurgi. För båda dessa kirurgiska tekniker finns ett mycket stort värde för kirurger och annan vårdpersonal att få träna i den realistiska miljö som människokroppen innebär. KAT är därför en värdefull resurs för kirurger under upplärning, och kan användas även av erfarna kirurger som behöver träna på nya kirurgiska metoder, instrument eller implantat.

Fortbildningsverksamheten vid KAT bedrivs under överinseende av läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också har det medicinska och etiska ansvaret.