Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Avdelningen för mikrobiologi och immunologi

Vid avdelningen bedrivs grundutbildning och forskarutbildning i infektion och immunitet i slemhinnor, vaccinutveckling, immunreglering i samband med tumörer och kronisk inflammation, såväl åldrande av celler som proteinkvalitet.

Forskningen är inriktad på infektion och immunitet i slemhinnor. Den innefattar studier på bakteriella och virala patogener som infekterar mag-tarmkanalen och luftvägarna, liksom immunreglering vid kronisk inflammation och cancer. Forskningsprogram inkluderar:

  • Patogenes av infektioner orsakade av Vibrio cholera, enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), Helicobacter pylori, Salmonella och influensavirus
  • Reglering av immunsvar i slemhinnor, intestinala tumörer och kolorektal cancer
  • Utveckling av adjuvanser för att modulera immunitet kontra tolerans i slemhinnor
  • Utvärdering av immunitet och utveckling av vacciner mot Vibrio cholera, ETEC, influensa och SARS-COV-2
  • Mekanismer som ligger bakom inflammatoriska tarmsjukdomar, magcancer, kolorektal cancer och autoimmuna sjukdomar som diabetes
  • Medfödda T-lymfocyters, dendritiska cellers och makrofagernas roll i immunitet, tolerans och sjukdom
  • Cellulärt åldrande och proteinkvalitetskontroll

Forskningen innefattar prekliniska studier såväl som patientnära forskning. Avdelningen har också många pågående internationella samarbeten med forskare i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. Forskningsprojekten finansieras av nationella och internationella stiftelser inklusive Sveriges forskningsråd, Swedish Cancer Foundation, Wallenberg Foundation, Europeiska unionen, Vinnova, PATH och Gates Foundation. Projekten använder modern teknik i flödescytometri, cellsortering, fluorescensmikroskopi, genuttryck och helgenom- och singelcellsekvensering.

Forskargrupper vid avdelningen

För en kort populärvetenskaplig sammanfattning av gruppens verksamhet, välj den svenskspråkiga länken. För en utförligare beskrivning, välj den engelskspråkiga länken.

Davide Angeletti 
Antikroppar i försvaret mot virus
B cell and antibody immunodominance in antiviral immune response

Mats Bemark 

Susanna Cardell
Autoimmunitet och tumörimmunitet
Regulation of autoimmunity and tumor immunity

Carolina Guibentif
Hematopoes och prenatal utveckling av leukemi hos barn
Mammalian developmental hematopoiesis and leukemia

Ali Harandi
Vacciners verkningsmekanismer
Understanding the mechanisms of action of human vaccines

Jan Holmgren

Pekka Jaako
Proteinsynteskontroll i hematopoes och leukemi
Protein synthesis control in hematopoiesis and leukemia

Anna Lundgren

Anna Martner
Enzymet NOX2 i myeloid leukemi och solida tumörer
The NOX2 enzyme in myeloid leukemia and solid tumours

Thomas Nyström
Hur celler åldras
Cellular aging and protein quality control

Marianne Quiding-Järbrink
Immunförsvarets roll i tjocktarmscancer
T cell immunity in intestinal tumors

Sukanya Raghavan 
Biomarkörer och behandling mot lungcancer
Identification of biomarkers of clinical response to PD-1 blockade in lung cancer patients

Ann-Mari Svennerholm

Annetta Svitorka Härtlova
Molekylära mekanismer för signalering i det medfödda immunförsvaret
Molecular mechanisms of innate immune signalling

Anna von Mentzer
Mikrobiell genomik möter funktionell mikrobiologi
Microbial genomics meets functional microbiology

Mary Jo Wick
Immunförsvaret och kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar
The role of intestinal mononuclear phagocytes in driving the chronic inflammation of inflammatory bowel disease

Ulf Yrlid
Tarmens immunförsvar mot cancer och bakteriegifter
Improvements of immune responses against colorectal cancers and enterotoxins

Lena Öhman
Tarmfloran, immunförsvaret och kopplingen till tarmsjukdom
Gut microbiota, immune profile and the link to gastrointestinal diseases