Länkstig

Neuromuskulära sjukdomar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Anders Oldfors forskningsgrupp är inriktad mot muskelsjukdomar. Detta är en grupp av olika sjukdomar, som orsakar muskelsvaghet som viktigaste symptom. Sjukdomarna kan debutera från tidig barndom till sen vuxen ålder och orsakar i många fall uttalad muskelsvaghet. Syftet med vår forskning är att identifiera orsaken till muskelsjukdomen och den genetiska bakgrunden i fall av ärftlig muskelsjukdom. Vi kombinerar kliniska undersökningar med mikroskopiska analyser av prover, biopsier, från den drabbade vävnaden som är muskelvävnad för att få ledtrådar till korrekt diagnos. Genom ytterligare analyser inkluderande ett brett spektrum av olika metoder kan vi förstå sjukdomsmekanismerna och identifiera nya sjukdomar.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Gruppmedlemmar

Anders Oldfors
Carola Hedberg-Oldfors
Christer Thomsen
Kittichate Visuttijai
Ulrika Lindgren
Brith Leidvik
Mitra Haghight
Nahid Hosseini