Länkstig

Svår sepsis och bakteremi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Infektionsmedicinen står inför ständigt nya, skiftande utmaningar. Gunnar Jacobssons forskargrupp tar ett brett grepp för att möta en ständigt föränderlig klinisk infektionsmedicin. Sepsis- och bakteremiepidemiologi är ett av våra grundläggande projektområden för att förstå infektionsutmaningar i en tid av antibiotikaresistens och pandemier. Därtill vill vi hitta balanspunkten i klinisk effektiv antibiotikaanvändning som samtidigt tar hänsyn till resistenshot. Vårdrelaterade infektioner, som Clostrioides difficile, hotar kliniska landvinningar och är centralt för gruppens arbete.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gunnar Jacobsson

Gruppledare

Gruppmedlemmar

Lars Ljungström

Johan Karp

Jon Edman