Länkstig

Behandling mot hepatit C

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Patienter med kronisk hepatit C har ofta kognitiva besvär och trötthet. Dessa besvär anses kunna förbättras efter behandling och utläkning av infektionen. I en studie undersöker Rune Wejståls forskningsgrupp patienter före och efter utläkning med hjälp av frågeformulär, kognitiva test och analys av cerebrospinalvätska (ryggvätska) och hoppas kunna påvisa förändringar I ryggvätskan som förbättras av den antivirala behandlingen

En utförlig beskrivning av gruppens verksamhet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Christoffer Ruus

Gunnar Norkrans

Magnus Gisslén

Henrik Zetterberg

Magdalena Ydreborg

Johan Westin