Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för biomedicin

Kontaktinformation

Postadress
Göteborgs universitet
Institutionen för biomedicin
Box 440
405 30 Göteborg
Besöksadress
Medicinaregatan 9A
Leveransadress
Göteborgs universitet
Institutionen för biomedicin
Medicinaregatan 1G
413 90 Göteborg

Prefekt
Sven Enerbäck
031-786 3030
sven.enerback@medgen.gu.se

Proprefekt
Marianne Quiding-Järbrink
031-786 6215
marianne.quiding-jarbrink@microbio.gu.se

Viceprefekt för utbildningsfrågor
Magnus Braide
031-786 3310
magnus.braide@anatcell.gu.se

Viceprefekt för forskningsfrågor
Claes Gustafsson
031-786 3826
claes.gustafsson@medkem.gu.se 

Viceprefekt för samverkan särskilt med sjukvården
Anders Lindahl
031-342 4089
anders.lindahl@clinchem.gu.se

Administrativ chef
Chatrine Butler 

Avdelningen för infektionssjukdomar
Agnes Wold
031-342 4617
agnes.wold@microbio.gu.se

Avdelningen för laboratoriemedicin
Göran Larson
031-342 1330
goran.larson@clinchem.gu.se 

Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi
Bengt Hallberg
031-786 3815
bengt.hallberg@gu.se

Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Mary Jo Wick
031-786 6325
mary-jo.wick@immuno.gu.se

Enhetschef för lärargrupp på BMA-utbildningen
Camilla Hesse
031-786 2903
camilla.hesse@biomedlab.gu.se

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Mikael Nilsson
031-786 3324
mikael.nilsson@anatcell.gu.se 

CARe - Centrum för antibiotikaresistensforskning
Joakim Larsson
031-342 4625
joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Administrativ samordnare
Niclas Lundh
031-786 3030
niclas.lundh@gu.se

Ekonomisamordnare
Birgitta Vallhagen
031-786 5007
birgitta.vallhagen@gu.se

Personalsamordnare
Katarina Högström
031-786 4403
katarina.hogstrom@sahlgrenska.gu.se 

Utbildningssamordnare 
Åsa Samdell
031-786 3458
asa.samdell@gu.se