Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Göteborgs universitet
Institutionen för biomedicin
Box 440
405 30 Göteborg
Besöksadress
Medicinaregatan 9A
Leveransadress
Göteborgs universitet
Institutionen för biomedicin
Medicinaregatan 1G
413 90 Göteborg

Sven Enerbäck, prefekt

Marianne Quiding-Järbrink, proprefekt

Anne Uv, viceprefekt för utbildningsfrågor

Claes Gustafsson, viceprefekt för forskningsfrågor

Anders Lindahl, viceprefekt för samverkan särskilt med sjukvården

Birgitta Vallhagen , administrativ chef

Avdelningen för infektionssjukdomar
Agnes Wold, avdelningschef

Avdelningen för laboratoriemedicin
Lars Palmqvist, avdelningschef 

Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi
Bengt Hallberg, avdelningschef

Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Lena Öhman, avdelningschef 

Camilla Hesse, enhetschef för lärargrupp på BMA-utbildningen

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Mikael Nilsson

CARe - Centrum för antibiotikaresistensforskning
Joakim Larsson

Niclas Lundh, administrativ samordnare

Olivia Jungstrand, ekonomisamordnare

Katarina Högström, personalsamordnare

Åsa Samdell, utbildningssamordnare