Göteborgs universitet
Bild
Diagram över urvalet i den nationella SOM-undersökningen över tid

Publicerade 2022
 

Samlingsrapporter och trender (2022)

Svenska trender 1986-2021

Svenska demokratitrender 1986-2021

Svensk EU-opinion 1992-2021

Svenska förtroendetrender 1986-2021

 

Tabellrapporter på olika teman (2022)

Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2021

Miljö- och klimatopinion i Sverige 2021

Svenska folket betygsätter offentlig förvaltning 2021

SOM-institutets public service-mätningar: Användning, förtroende och attityder 1986-2021

Framtidens arbetsmarknad

Kulturvanor i Sverige 1987-2021

Det demokratiska samtalet

Våld och demokrati

Kultur, hälsa och personlighet

 

Myndighetsrapporter (2022)

Förtroendet för Säkerhetspolisen (Säpo) 2021

Kännedom och förtroende för Riksgälden

Åsikter om Försäkringskassan & offentliga försäkringssystem

Förtroende för museer

Kännedom och förtroende för Riksdagens ombudsmän

Kännedom om och förtroendet för Statistiska centralbyrån (SCB)

Förtroende för IVO och bedömning av den svenska hälso- och sjukvården

Förtroende för och attityd till Utbildningsradion

Kännedom och information om Riksantikvarieämbetet

Förtroende och kännedom för Klimatpolitiska rådet och miljöattityder

Dramaten - Förtroende, utbud och vanor 2021

 

Regionala rapporter (2022)

Västsvenska trender 1998-2021

Göteborgstrender 2016-2021

Den västsvenska SOM-undersökningen 2021 - Uppföljning av Vision Västra Götaland

Den västsvenska SOM-undersökningen 2021

Scenkonst i Västsverige 2021

Demokrati och Delaktighet Göteborg 2021

Trygghet i Göteborg 2021

West Pride 2021

Våld i nära relationer i Göteborg

Entreprenörsanda i Göteborg

Kulturvanor i Region Jönköping 2017-2021

 

Publicerade 2021

Samlingsrapporter och trender (2021)

Svenska trender 1986-2020

Svenska monarkitrender 1995-2020

Svenska demokratitrender 1986-2020

Svenska medietrender 1995-2020

Svenska förtroendetrender 1986-2020

Svensk EU-opinion 1992-2020

 

Tabellrapporter på olika teman (2021)

Allmänhetens syn på partiernas politik 2016-2020

Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2020

Kulturvanor i Sverige 1987-2020

Svenska folket betygsätter offentlig förvaltning

Vetenskapen i samhället 2020

Framtidens arbetsmarknad

Miljö- och klimatopinion i Sverige 2020

Åsikter om energi och kärnkraft

SOM-institutets public service-mätningar 1986-2020

Våld och demokrati 2020

Det demokratiska samtalet 2020

 

Myndighetsrapporter (2021)

Kännedom om och förtroendet för Statistiska centralbyrån (SCB)

Kännedom och förtroende för Riksgälden

Kännedom om och utvärdering av Sveriges länsmuseer

Förtroendet för Försäkringskassan 2020

Förtroende för Säkerhetspolisen

Förtroende och kännedom för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

 

Regionala rapporter (2021)

Västsvenska trender 1998-2020

Göteborgstrender 2016-2020

Den västsvenska SOM-undersökningen 2020 - Uppföljning av Vision Västra Götaland

Den västsvenska SOM-undersökningen 2020

Jubileumssatsningarna i Göteborg 2020

Entreprenörsanda i Göteborg 2020

Demokrati och delaktighet i Göteborg 2020

Scenkonst i Västsverige 2020


Publicerade 2020

Samlingsrapporter och trender (2020)

Svenska trender 1986-2019
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
(korrigerad 2021-04-01)

Svenska religionstrender
Författare: Marcus Weissenbilder

Svenska medietrender 1995-2019
Författare: Ulrika Andersson och Elisabeth Falk

Svenska demokratitrender 1986-2019
Författare: Frida Sandelin
 

Tabellrapporter på olika teman (2020)

Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2019
Författare: Marcus Weissenbilder

Kulturvanor i Sverige 1987-2019
Författare: Elisabeth Falk

Förtroende för samhällsinstitutioner 1986–2019
Författare: Elisabeth Falk

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2019
Författare: Sören Holmberg och Sara Persson

Svenska folket betygsätter offentlig verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder

Framtidens arbetsmarknad
Författare: Marcus Weissenbilder

Vård och omsorg 2019
Författare: Elisabeth Falk

EU-opinion i Sverige
Författare: Marcus Weissenbilder

Vetenskapen i samhället 2019
Författare: Marcus Weissenbilder

Det demokratiska samtalet
Författare: Frida Sandelin

Medieetik 2019
Författare: Frida Sandelin

Ökad polarisering mellan landsbygd och storstad 1986–2019?
Författare: Ylva Larsson, Per Hedberg och Sören Holmberg

Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Sara Persson och Sören Holmberg

Vilka vaccinerade sig mot svininfluensan 2009/10?
Författare: Sören Holmberg och Per Hedberg

Våld och demokrati
Författare: Frida Sandelin
 

Myndighetsrapporter (2020)

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån (SCB)
Författare: Marcus Weissenbilder

Kännedom om och förtroende för Riksgälden
Författare: Marcus Weissenbilder

Public service (SVT och SR): Användning, förtroende och attityder 1986-2019
Författare: Elisabeth Falk

Förtroende för Säkerhetspolisen (SÄPO)
Författare: Marcus Weissenbilder

Sveriges Geologiska undersökning
Författare: Frida Sandelin

Åsikter om Försäkringskassan & offentliga försäkringssystem
Författare: Marcus Weissenbilder

Kännedom och förtroende för Svenska kraftnät
Författare: Frida Sandelin

 

Regionala rapporter (2020)

Västsvenska trender 1998-2019
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson

Den västsvenska SOM-undersökningen 2019
Författare: Elisabeth Falk

Den västsvenska SOM-undersökningen 2019 - extrarapport VGR
Författare: Anders Carlander m.fl.

Västsvenska SOM-undersökningen 2019 - Uppföljning av Vision Västra Götaland
Författare: Anders Carlander, Elisabeth Falk, Daniel Jansson, Frida Sandelin och Marcus Weissenbilder

Scenkonst i Västsverige 2019
Författare: Elisabeth Falk

Kulturvanor i Gävleborg 2014-2019
Författare: Elisabeth Falk

SOM-undersökningen i Göteborg 2019
Författare: Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin

Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Frida Sandelin

Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Frida Sandelin

Evenemangskonsumtion i Göteborg
Författare: Frida Sandelin

West pride 2019
Författare: Frida Sandelin

Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Frida Sandelin
 

Publicerade 2019


SOM-rapport 2020:1
Förtroende för samhällsinstitutioner i den nationella SOM-undersökningen 1986-2018
Författare: Elisabeth Falk


SOM-rapport 2019:43
Allmänhetens åsikter om förslag i den svenska samhällsdebatten 2018
Författare: Klara Wärnlöf Bové


SOM-rapport 2019:42
Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2018
Författare: Klara Wärnlöf Bové
 

SOM-rapport 2019:41
Swedish Opinion on Wind Power
Författare: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2019:40
Swedish Opinion on Nuclear Power
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2019:39
SOM-undersökningen i Värmland 2018
Författare: Sophie Cassel

 
SOM-rapport 2019:38
SOM-undersökningen i Göteborg 2018
Författare: Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin
 

SOM-rapport 2019:37
Evenemangskonsumtion i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:36
West Pride
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:35
Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:34
Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:33
Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:32
Scenkonst i Västsverige 2018
Författare: Daniel Enström
 

SOM-rapport 2019:31
Västsvenska SOM-undersökningen 2018 - Uppföljning av Vision Västra Götaland


SOM-rapport 2019:30
Den västsvenska SOM-undersökningen 2018
Författare: Daniel Enström
 

SOM-rapport 2019:29
Vetenskapen i samhället 2018
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:27
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2018
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2019:26
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2019:25
Förtroende för svensk nyhetsrapportering 2018
Författare: Ulrika Andersson


SOM-rapport 2019:24
Våld och demokrati
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:23
Det demokratiska samtalet
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:22
Svenska demokratitrender 1986-2018
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:21
Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:20
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:19
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2018
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:18
EU-opinion i Sverige
Författare: Klara Wärnlöf Bové
 

SOM-rapport 2019:17
Kulturvanor i Sverige 1987-2018
Författare: Frida Tipple
 

SOM-rapport 2019:16
Förtroendet för försäkringskassan
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:15
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar 2012-2018
Författare: Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2019:14
Framtidens Arbetsmarknad
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:13
Svenska folket betygsätter offentlig verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:12
Förtroendet för Riksdagens ombudsmän
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:11
Förtroendet för Säkerhetspolisen
Författare: Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:10
Personality and the Ideological Left-Right Dimension
Författare: Sören Holmberg, Lennart Weibull och Mattias Gunnarsson
 

SOM-rapport 2019:09
Culture Promotes Health
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2019:08
Västsvenska Trender 1998-2018
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2019:07
Swedish Trends 1986-2018
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2019:06
Svenska trender 1986-2018
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2019:05
SOM-undersökningen i Värmland 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:04
SOM-undersökningen i Göteborg 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:03
Den västsvenska SOM-undersökningen 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:02
Den nationella SOM-undersökningen 2018 - En metodöversikt
Författare: Frida Tipple och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2019:01
Pep-rapporten 2018
Författare: Sophie Cassel och Anders Carlander


 

Publicerade 2018

 


SOM-rapport 2018:37
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2017
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2018:36
Västsvenska SOM-undersökningen 2017 - uppföljning av Vision Västra Götaland
Författare: Ulrika Andersson, Anders Carlander, Sophie Cassel, Daniel Jansson, Björn Rönnerstrand, Frida Tipple, Marcus Weissenbilder och Klara Wärnlöf Bové
 

SOM-rapport 2018:35
Nyhetsintresse och medieattityder
Författare: Ulrika Andersson och Jakob Ahlbom


SOM-rapport 2018:34
Västsvenska SOM-undersökningen 2017
Författare: Sophie Cassel och Annika Bergström


SOM-rapport 2018:33
Swedish Trends 1986-2017
Författare: Johan Martinsson, Ulrika Andersson och Annika Bergström


SOM-rapport 2018:32
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 
SOM-rapport 2018:31
SOM-undersökningarna 2017 - En metodrapport
Författare: Daniel Jansson, Frida Tipple och Marcus Weissenbilder


SOM-rapport 2018:30
SOM-undersökningen i Göteborg 2017
Författare: Johan Martinsson och Frida Tipple

 
SOM-rapport 2018:29
Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:28
Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:27
Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:26
Scenkonst i Västsverige 2017
Författare: Sophie Cassel och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2018:25
Trafikvanor och attityder i Västra Götaland
Författare: Folke Johansson, Sophie Cassel och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2018:24
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2017
Författare: Sören Holmberg 
 

SOM-rapport 2018:23
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2017
Författare: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2018:22
Västsvenska trender 1998-2017
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:21
Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-2017
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder


SOM-rapport 2018:20
Svenskarnas värdering av radio och tv 2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Annika Bergström


SOM-rapport 2018:19
Förtroende för svensk nyhetsrapportering
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander
 

SOM-rapport 2018:18
Våld och demokrati
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander
 

SOM-rapport 2018:17
Det demokratiska samtalet
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:16
Svenska demokratitrender 1986-2017
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander
 

SOM-rapport 2018:15
Bostadsmarknadsopinion
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander 
 

SOM-rapport 2018:14
Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:13
Vetenskapen i samhället 2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:12
Svenskarnas syn på bilden av Sverige utomlands 2017
Författare: Frida Tipple och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:11
Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen
Författare: Marcus Weissenbilder och Anders Carlander


SOM-rapport 2018:10
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:09
EU-opinion i Sverige
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:08
Kulturvanor i Sverige 1987-2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

 
SOM-rapport 2018:07
Förtroendet för försäkringskassan
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

 
SOM-rapport 2018:06
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar 2012-2017
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2018:05
Framtidens arbetsmarknad
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:04
Betyg på offentlig verksamhet 2017
Författare: Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder
 

SOM-rapport 2018:03

Svenska kraftnät
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:02
Förtroendet för Säpo
Författare: Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2018:01
Svenska trender 1986-2017
Författare: Johan Martinsson och Ulrika Andersson
 
 
 

Publicerade 2017

 


SOM-rapport 2017:42
Swedish trends 1986-2016
Författare: Henrik Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2017:41
Alkoholrelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna 1986-2016
Författare: Lennart Weibull, Sören Holmberg, David Karlsson och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2017:40
Västsvenska SOM-undersökningen 2016 - Uppföljning av Vision Västra Götaland
Författare: Ulrika Andersson, Sofia Arkhede, Annika Bergström, Daniel Jansson, Johan Martinsson och Klara Wärnlöf Bové


SOM-rapport 2017:39
Förtroende för och bedömning av sjukvården i Sverige
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2017:38
Förtroende för svensk nyhetsrapportering
Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson


SOM-rapport 2017:37
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2016
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2017:36
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2016
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2017:35
Swedish Opinion on Nuclear Power 1998-2016
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2017:34
SOM-undersökningarna 2016 - en metodöversikt
Författare: Sofia Arkhede, Josefine Bové, Klara Bové och Daniel Jansson


SOM-rapport 2017:33
Västsvenska trender 1998-2016
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:32
Svenska trender 1986-2016
Författare: Annika Bergström och Henrik Oscarsson


SOM-rapport 2017:31
SOM-undersökningen i Göteborg 2016
Författare: Sofia Arkhede och Maria Solevid


SOM-rapport 2017:30
Västsvenska SOM-undersökningen 2016
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:29
Det demokratiska samtalet
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:28
Svenska demokratitrender 1986-2016
Författare: Sofia Arkhede och Henrik Oscarsson


SOM-rapport 2017:27
Bostadsmarknadsopinion
Författare: Josefine Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:26
Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:25
Svenska folket bedömer korruption 2016
Författare: Sofia Arkhede, Monika Bauhr och Sören Holmberg


SOM-rapport 2017:24
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2016
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:23
EU opinion i Sverige
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:22
Tillgängliga nyhetsmedier
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:21
Svenskarnas värdering av radio och tv 2016
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:20
Betyg på offentlig verksamhet 2016
Författare: Sofia Arkhede och Sören Holmberg


SOM-rapport 2017:19
Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:18
Framtidens arbetsmarknad
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:16
Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-2016
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2017:15
Entreprenörsanda i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid
 

SOM-rapport 2017:14
Demokrati och delaktighet i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid
 

SOM-rapport 2017:13
Evenemangskonsumtion i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid
 

SOM-rapport 2017:12
Jubileumssatsningarna i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Maria Solevid


SOM-rapport 2017:10
Religiositet och tro i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:09
Trafikvanor och attityder i Västra Götaland
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:08
Förtroendet för migrationsverket
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2017:07
Vetenskapen i samhället
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:06
Förtroendet för Försäkringskassan
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:05
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar 2012-2016
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:04
Förtroendet för Säpo
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2017:03
Nationaldagsfirande i Sverige 2011 och 2016
Författare: Klara Bové och Henrik Oscarsson
 

SOM-rapport 2017:02
Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv
Författare: Daniel Brodén
 

SOM-rapport 2017:01
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 


 

Publicerade 2016


 

SOM-rapport 2016:36
Vision Västra Götaland
Författare: Klara Bové, Daniel Jansson och Niklas Harring


SOM-rapport 2016:34
Kulturvanor i svenska städer
Författare: Josefine Bové
 

SOM-rapport 2016:33
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2015
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2016:32
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2015
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2016:31
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2015
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2016:30
Interkodarreliabilitet
Författare: Linn Annerstedt
 

SOM-rapport 2016:29
Skånska trender 2001-2015
Författare: Ulrika Andersson och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:28
Swedish trends 2015
Författade: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2016:27
Västsvenska trender 1992-2015
Författare: Annika Bergström & Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:26
Svenska trender 2015
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2016:25
Regionerna och den svenska flernivådemokratin
Författare: Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2016:24
SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986–2015
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:23
Västra Götaland 2015
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:22
Svenska Demokratitrender
Författare: Sofia Arkhede och Henrik Oscarsson
 

SOM-rapport 2016:21
Region Skåne 2015
Författare: Ulrika Andersson, Daniel Jansson och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:20
Allmänhetens syn på arbetsmiljö och arbetsrelaterade frågor 2015
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:19
Attityder till tobaksförebyggande arbete
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:18
Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:17
Kulturvanor i Sverige 1987-2015
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:16
Svenska folket sätter betyg på offentlig verksamhet 2015
Författare: Sören Holmberg och Sofia Arkhede


SOM-rapport 2016:15
Scenkonst i Västsverige 2015
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:14
Vetenskapen i samhället
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:13
Trafikvanor och attityder i Västra Götaland
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:12
Religiositet och tro i Göteborg
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:11
Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:10
Slöjd och hantverk - vanor och värderingar 2012-2015
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:09
Svenskarnas värdering av radio och tv
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:08
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:07
Förtroendet för Försäkringskassan
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:06
Förtroendet för Läkemedelsverket
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2016:05
Förtroendet för SÄPO
Författare: Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2016:04
Åsikter om energi och kärnkraft 2015
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2016:03
Svenska folket bedömer korruption
Författare: Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2016:02
Mellanmänsklig tillit i Sverige
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Sofia Arkhede
 

SOM-rapport 2016:01
Utprövning av svarsformat till den svenska versionen av The Need Satisfaction and Frustration Scale (NSFS)
Författare: Jon Aurell, Lowe Wilsson, Annika Bergström, Jonas Ohlsson, Johan Martinsson och Petter Gustavsson

 

Publicerade 2015


 

SOM-rapport 2015:33
Nyhetsintresse och nyhetskonsumtion
Författare: Sofia Arkhede och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:32
Mellanmänsklig tillit i Sverige
Författare: Bo Rothstein, Sören Holmberg och Sofia Arkhede


SOM-rapport 2015:31
Vision Västra Götaland 2015
Författare: Klara Bové
 

SOM-rapport 2015:30
Förtroende för Försäkringskassan 2010–2014
Författare: Ylva Norén Bretzer
 

SOM-rapport 2015:29
Utprövning av den svenska versionen av The Need Satisfaction and Frustration Scale (NSFS)
Författare: Jon Aurell, Lowe Wilsson, Annika Bergström, Jonas Ohlsson, Johan Martinsson och Petter Gustavsson
 

SOM-rapport 2015:28
Svenska folket bedömer korruption
Författare: Monika Bauhr, Sören Holmberg och Sofia Arkhede


SOM-rapport 2015:27
Statistical evaluation of six short Five Factor Model personality measures aiming for potential inclusion in the SOM Institute’s national surveys
Författare: Mattias Gunnarsson, Petter Gustavsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2015:26
Svenskar åter allt mer positiva till EU
Författare: Linda Berg

SOM-rapport 2015:25
Swedish opinion on wind power
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2015:24
Swedish opinion on nuclear power
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2015:23
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2014
Författare: Per Hedberg, Sören Holmberg


SOM-rapport 2015:22
Swedish Trends 1986-2014
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2015:21
Västsvenska trender 1992-2014
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:20
Svenska trender 1986-2014
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2015:19
Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sofia Arkhede och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2015:18 korr 20151216
Religiositet och tro i Göteborg
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:17
Riksdagen: förtroende och kontakt
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:16
Svenskarnas värderingar av radio och tv
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:15
Scenkonst i Västsverige 2014
Författare: Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:14
Vetenskapen i samhället 2014
Författare: Sofia Arkhede och Sören Holmberg


SOM-rapport 2015:13
Metodexperiment i den västsvenska SOM-undersökningen 2014
Författare: Jonas Hägglund
 

SOM-rapport 2015:12
Slöjd och hantverk – vanor och värderingar 2012-2014
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:11
Värmland 2014
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:10
Västra Götaland
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:9
Förtroende för försäkringskassan
Författare: Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:8
Trafikvanor och trafikattityder
Författare: Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:7
Kulturvanor i Sverige 1987-2014
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:6
Förtroendet för Säpo
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:5
Förtroendet för Riksrevisionen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2015:4
Förtroendet för Riksbanken
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:3
Förtroendet för Läkemedelsverket
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:2
Förtroendet för Arbetsförmedlingen
Författare: Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2015:1
Åsikter om energi och kärnkraft 2014
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 

Publicerade 2014

 


SOM-rapport 2014:31
Metodrapport - SOM-undersökningen 2013
Författare: Josefine Bové, Jonas Hägglund och Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2014:30
Utvärdering av SOM-institutets personlighetsinstrument
Författare: Mattias Gunnarsson
 

SOM-rapport 2014:29
Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland 2013
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2014:28
Vision Västra Götaland 2014
Författare: Josefine Bové
 

SOM-rapport 2014:27
Fusk och förtroende – om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning
Författare: Ulrika Andersson
 

SOM-rapport 2014:26
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999 - 2013
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2014:25
Västsvenska trender 1998-2013
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2014:24
Swedish Trends 1986-2013
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2014:23
Svenska trender 1986-2013
Författare: Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2014:22
Registerstudie över svenskar boende utomlands
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2014:21
Student-SOM 2013
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2014:20
Representativitet och viktning
Författare: Elias Markstedt


SOM-rapport 2014:19
Filmvanor & -attityder 2013
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:18
Förtroendet för Arbetsförmedlingen
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:17
Förtroendet för Läkemedelsverket
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:16
Förtroendet för Riksbanken
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:15
Förtroendet för Säpo
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:14
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:13
Riksdagen: förtroende och kontakt
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2014:12
Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
Författare: Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:11
Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Nora Oleskog Tryggvason


SOM-rapport 2014:10
Svenskarnas värderingar av radio och tv
Författare: Klara Bové, Annika Bergström, Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:9
Scenkonst i Västsverige 2013
Författare: Klara Bové, Annika Bergström, Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:8
Slöjd och hantverk - vanor och värderingar 2012-2013
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:7
Trafikvanor och -attityder
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2014:6
Public Opinion on Wind Power 2013
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2014:5
Public Opinion on Nuclear Power 2013
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2014:4
Västra Götaland
Författare: Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2014:3
Swedish Opinion on the EU Membership
Författare: Sören Holmberg & Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2014:2
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2014:1
Vision Västra Götaland
Författare: Jonas Hägglund

 

Publicerade 2013

 

 

SOM-rapport 2013:20
Energy Opinion Compared Across Time and Space
Författare: Per Hedberg & Sören Holmberg


SOM-rapport 2013:19
Västsvenska trender 1998-2012
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2013:18
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2012
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2013:17
Student-SOM 2012
Författare: Josefine Bové
 

SOM-rapport 2013:16
Kulturvanor i Sverige 1989-2012
Författare: Daniel Brodén
 

SOM-rapport 2013:15
Euro-opinion - Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige
Författare: Frida Vernersdotter och Sören Holmberg


SOM-rapport 2013:14
Masterstudent-SOM 2012
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2013:13
Förtroende för riksbanken
Författare: Klara Sommerstein
 

SOM-rapport 2013:12
Förtroende för riksrevisionen
Författare: Klara Sommerstein
Korrigerad november 2013


SOM-rapport 2013:11
Slöjd och hantverk - Vanor och värderingar
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2013:10
Förtroendet för Säpo
Författare: Klara Sommerstein


SOM-rapport 2013:9
Scenkonst i Västsverige 2012
Författare: Klara Sommerstein


SOM-rapport 2013:8
Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sören Holmberg och Klara Sommerstein


SOM-rapport 2013:7
Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland
Författare: Eva Jakobsson
 

SOM-rapport 2013:6
Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union
Författare: Sören Holmberg och Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2013:5
Västra Götaland
Författare: Annika Bergström och Josefine Bové


SOM-rapport 2013:4

Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2013:3
Vision Västra Götaland
Författare: Josefine Bové och Jonas Hägglund
 

SOM-rapport 2013:2
Backabornas samhällsanda 1994-2011
Författare: Gabriella Sandstig


SOM-rapport 2013:1
Från storstad till landsbygd - vanor och aktiviteter i olika delar av Sverige
Författare: Josefine Bové

 

Publicerade 2012

 

SOM-rapport 2012:31
Studies in Swedish Energy Opinion
Författare: Sören Holmberg och Per Hedberg
 

SOM-rapport 2012:30
Representativitet och viktning - Riks-SOM som spegel av det svenska samhället 1986-2011
Författare: Elias Markstedt


SOM-rapport 2012:29
Västsvenska trender 1998-2011
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2012:28
Svenska trender 1986-2011
Författare: Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström

 
SOM-rapport 2012:27
Swedish trends 1986-2011
Författare: Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström


SOM-rapport 2012:26
Scenkonst i Västsverige 2011
Författare: Josefine Bové


SOM-rapport 2012:25
Ungdomar i Skåne
Författare: Sandra Engelbrecht


SOM-rapport 2012:24
Satsa mer på olika energikällor 1999-2011
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:23
Skånska trender
Författare: Annika Bergström och Jonas Ohlsson


SOM-rapport 2012:22
Vision Västra Götaland: Det goda livet - för alla?
Författare: Tobias Elmquist


SOM-rapport 2012:21
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2011
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:20
Inställning till olika energikällor - länsvis redovisning 1999-2011
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2012:19
Medborgardemokrati i Skåne
Författare: Annika Bergström


SOM-rapport 2012:18
Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland
Författare: Jonas Hägglund


SOM-rapport 2012:17
Kulturvanor i Sverige 1987-2011
Författare: Jonas Hägglund och Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2012:16
Förtroendet för Riksrevisionen
Författare: Gabriella Sandstig


SOM-rapport 2012:15
Förtroendet för Säpo
Författare: Gabriella Sandstig


SOM-rapport 2012:14
Masterstudent-SOM 2011
Josefine Bové och Sandra Engelbrecht


SOM-rapport 2012:13
Förtroendet för Finansinspektionen
Författare: Johan Martinsson


SOM-rapport 2012:12
Student-SOM 2011
Författare: Josefine Bové och Sandra Engelbrecht


SOM-rapport 2012:11
Förtroendet för Riksbanken
Författare: Johan Martinsson


SOM-rapport 2012:10
Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:9
Svenskar bosatta utomlands
Författare: Folke Westling


SOM-rapport 2012:8
Svenskarnas bedömning av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2012:7
Filmvanor och -attityder
Författare: Frida Vernersdotter


SOM-rapport 2012:6
Läsning av Regionmagasinet 2003-2011
Författare: Annika Bergström


SOM-rapport 2012:5
Swedish Opinion on the Swedish membership in the European Union
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:4
Region Skåne 2011. Resultat från Syd-SOM-undersökningen 2011
Författare: Sandra Engelbrecht och Annika Bergström


SOM-rapport 2012:3
Västra Götaland 2011
Författare: Jonas Hägglund och Annika Bergström


SOM-rapport 2012:2
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2012:1
Västsvenska Trender 1998-2010
Redaktörer: Annika Bergström och Tobias Elmquist.
 


 

Publicerade 2011

 

 

SOM-rapport 2011:31
Improving and evaluating survey instruments
Författare: Lisa Kareliusson


SOM-rapport 2011:30
Skånska medborgare - befolkning, demokrati och attityder mellan 2004 och 2008
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder och Annika Bergström


SOM-rapport 2011:29
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2010
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg

 
SOM-rapport 2011:28
Västra Götaland 2010
Författare: Tobias Elmquist och Annika Bergström
 

SOM-rapport 2011:27
Swedish Trends 1986–2010
Ed: Sören Holmberg, Lennart Weibull and Henrik Oscarsson
korr. version: September 2011
 

SOM-rapport 2011: 26
Svenska trender 1986–2010
Redaktörer: Sören Holmberg, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson
Rättad version: September 2011
 

SOM-rapport 2011:25
Inställningen till olika energikällor i Sveriges län. 1999–2004 respektive 2005–2010
Författare: Per Hedberg


SOM-rapport 2011:24
Scenkonst i Västsverige 1995–2010
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2011:23
Kulturvanor i Sverige 1987–2010
Författare: Åsa Nilsson


SOM-rapport 2011:22
Svensk scenkonst 2006–2010
Författare: Åsa Nilsson


SOM-rapport 2011:20
Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:19
Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet
Författare: Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:18
Läsning av Regionmagasinet 2003–2010
Författare: Annika Bergström


SOM-rapport 2011:17
Förtroendet för regeringen 1986–2010
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:16
Förtroendet för riksdagen 1986–2010
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:15
Förtroendet för Finansinspektionen 2010
Författare: Johan Martinsson och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:14
Förtroendet för Riksbanken 2005–2010
Författare: Johan Martinsson och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:13
Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder
 

SOM-rapport 2011:12
Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder
 

SOM-rapport 2011:11
Värmland 2010
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2011:10
Förtroendet för Riksrevisionen 2009–2010
 Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:9
Förtroendet för Säpo 2002–2010
Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:8
Student-SOM 2010
Författare: Ylva Mattsson-Wallinder
 

SOM-rapport 2011:7
Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2011:6
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2010
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:5
Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2011:4
Allmänhetens uppfattningar om offentlig verksamhet
Författare: Susanne Johansson


SOM-rapport 2011:3
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986–2010
Författare: Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:2
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg


SOM-rapport 2011:1
Vision Västra Götaland. Den regionala dimensionen – en gemensam region?
Författare: Tobias Elmkvist
 


 

Publicerade 2010

 

 

SOM-rapport 2010:18
Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2010:17
Värmland i Sverige och Europa
Författare: Lennart Nilsson
 

Bokkapitel
The Will of the People? Swedish Nuclear Power Policy 
Författare: Sören Holmberg och Per Hedberg
Ingår i den kommande boken Phasing-Out and Phasing-In: The Comparative Politics and Policies of Nuclear Energy in Western Europe
 

SOM-rapport 2010:16
Vad gör oss nöjda med våra liv – domäntillfredsställelse och viktighetsbedömningar
Författare: Bengt Brülde och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2010:15
Student-SOM 2009. Studenttrender vid Göteborgs universitets Samhällsvetenskapliga fakultet
Författare: Hannes Jacobsson
 

SOM-rapport 2010:14
Swedish Trends 1986–2009
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2010:13
Svenska trender 1986–2009
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull


SOM-rapport 2010:12
Studenterna vid Institutionen för socialt arbete – Student-SOM 2009
Författare: Ulrika Hedman


SOM-rapport 2010:11

Scenkonst i Västsverige 1995–2009
Författare: Åsa Nilsson och Daniel Swedin


SOM-rapport 2010:10
Kulturvanor i Sverige 1987–2009
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2010:9
Förtroendet för Riksbanken 2005–2009
Författare: Johan Martinsson och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2010:08
Västra Götaland 2009
Författare: Susanne Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2010:07
Svensk scenkonst 2009
Författare: Åsa Nilsson och Daniel Swedin
 
 

SOM-rapport 2010:06
Förtroendet för Säpo 2002–2009
Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 
 

SOM-rapport 2010:05
Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997–2009
Författare: Johan Martinsson och Åsa Nilsson
 
 

SOM-rapport 2010:04
Förtroendet för Riksrevisionen 2009
Författare: Gabriella Sandstig och Sören Holmberg
 
 

SOM-rapport 2010:03
Läsning av Regionmagasinet 2003–2009
Författare: Åsa Nilsson
 

Rapport från Dagspresskollegiet
Läsvanestudien 1986–2009. En presentation från Dagspresskollegiet
Författare: Ingela Wadbring
 

SOM-rapport 2010:02
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2010:01
Nyhetslyssnande i Sveriges Radio 1986–2008
Författare: Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson
 


 

Publicerade 2009


 

SOM-rapport 2009:25
Swedish Opinion on Nuclear Waste Management 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:26
Förtroende för Riksdagen 1986–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:2
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986–2008
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:7
Vetenskapen i samhället (ViS)
Författare: Sören Holmberg, Åsa Nilsson och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2009:24
Vision Västra Götaland det goda livet – ur ett medborgarperspektiv
Författare: Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:23
Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987–2008
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009
Swedish Trends
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2009:10
Förtroendet för SÄPO 2002–2008
Författare: Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2009:9
Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997–2008
Författare: Johan Martinsson och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009:6
Förtroendet för Riksbanken 2005–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga samhällsproblem 1987–2008
Författare: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2009:21
Kultur i Göteborg. Väst-SOM-undersökningen 2008
Författare: Hannes Jacobsson och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:20
Besök på Bok- och biblioteksmässan 2005–2008
Författare: Daniel Swedin och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:19
Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott
Författare: Gabriella Sandstig
 

SOM-rapport 2009:14
Västsvensk kultur 2007/2008
Författare: Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2009:17
Trender i Skåne 2001–2008
Författare: Susanne Johansson & Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2009:13
Västsvenska trender 1998–2008
Författare: Susanne Johansson & Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2009:12
Kultur och livsstil i Sverige 1987–2008
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009:15
Scenkonstens publik 2008
Författare: Rudolf Antoni & Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2009:3
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:8
Swedish Opinion on the Swedish Membership in the European Union 1994–2008
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:4
Energiopinionen 1999–2008
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009:11
Studenttrender 2000–2008
Författare: Hannes Jacobsson
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorsolycka i Sverige 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets förtroende för kärnkraftsindustrin 1986–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2009
Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999–2008
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

 


 

Publicerade 2008

 

 

SOM-rapport 2008:11
Energiopinionen 1999–2007
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:2
Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006, Stockholms Län
Författare: Åsa Nilsson och Malin Forsberg
 

SOM-rapport 2008:25
Förtroende för myndigheter
Författare: Björn Rönnerstrand och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2008:4
Förtroende för Riksbanken 2005–2007
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:5
Förtroendet för AMS 1997–2007
Författare: Johan Martinsson
 

SOM-rapport 2008:15
Förtroendet för Säpo 2002–2007
Författare: Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2008:12
Göteborgarnas attityder i trafikfrågor 2007
Författare: Åsa Hernerud och Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2008:20
Göteborgarnas uppfattningar om sitt boende
Författare: Susanne Johansson
 

SOM-rapport 2008
Holmbergs kommunindex och kommunpolitiskt nöjdhetsindex
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:22
Kulturvanor och livsstil i Sverige 1987–2007
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2008:13
Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007
Författare: Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2008:24
Regionmagasinet 2003–2007
Författare: Fredrik Welin och Sanna Johansson
 

SOM-rapport 2008:16
Scenkonstens publik 1989–2007
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2008
Studenttrender 2000–2007
Författare: Jakob Lindahl
 

SOM-rapport 2008:23
Studentåsikter 2007
Författare: Fredrik Welin
 

SOM-rapport 2008
Swedish Nuclear Power Policy
Authors: Per Hedberg and Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008
Swedish Opinion on Nuclear Power 2007
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:5
Swedish Opinion on Swedish Membership in the European Union 1994–2007
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:18
Swedish Trends 2007
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2008:14
Svenska biovanor 1988–2007
Författare: Marina Ghersetti
 

SOM-rapport 2008
Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986–2007
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008
Svenska folkets förtroende för kärnkraftsindustrin 1986–2007
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008
Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986–2007
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:19
Svenska trender 1986–2007
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2008
Västra Götaland 2007
Författare: Susanne Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2008
Västsvenska trender 1992–2007
Författare: Susanne Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2008
Åsikter om energi och kärnkraft
Författare: Per Hedberg och Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2008:8
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2007
Författare: Sören Holmberg
 


 

Publicerade 2007

 

 

SOM-rapport 2007
Att koda klass
Författare: Maria Oskarson
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för AMS 2006
Författare: Sören Holmberg och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för Riksbanken 2006
Författare: Sören Holmberg och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för rättsväsendet 2006
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2007
Förtroendet för Säpo 2006
Författare: Sören Holmberg och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Förtroende för facket 1986-2006
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2007
Hur representativ är en självselekterad internetpanel?
Författare: Åsa Nilsson, Stefan Dahlberg, Jonas Ohlsson och Henrik Oscarsson
 

SOM-rapport 2007
Morgondagens publik. Attityder och vanor kring film och bio på 2000-talet
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2007
Skåne 2006
Författare: Sanna Johansson och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Studenttrender 2000–2006
Författare: Jonas Ohlsson
 

SOM-rapport 2007
Swedish Opinion on the Membership in the EU 1994–2006
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2007
Swedish Trends 1986–2006
Authors: Sören Holmberg and Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2007
Ungdomars uppfattningar om förtroende för forskning 2007
Författare: Sanna Johansson
 

SOM-rapport 2007
Vetenskapen i samhället
Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-rapport 2007
Västra Götaland 2006
Författare: Sanna Johansson, Rudolf Antoni och Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2007
Åsikter om EU-medlemskapets konsekvenser 1997–2006
Författare: Sören Holmberg

 


Publicerade 2006

 

 

SOM-rapport 2006
Energiopinionen
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2006
Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Malmö 2004
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Scenkonstens publik 2006
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Senior Göteborg
Författare: Fredrik Welin och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2006
Studenttrender 2000–2005
Författare: Mathias A Färdigh
 

SOM-rapport 2006
Swedish and European Opinions on Energy Production 2006
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2006
Swedish Public Opinion on Nuclear Power
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2006
Swedish Trends 1986–2005
Authors: Sören Holmberg and Lennart Nilsson
 

SOM-rapport 2006
Västra Götaland 2005
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
  

 


Publicerade 2005

 

 

SOM-rapport 2005
Förtroendet för EU-kommissionen 1998–2004
Författare: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2005
Nuclear power supporters maintain lead in Sweden
Author: Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2005
Saving Energy
Authors: Per Hedberg and Sören Holmberg
 

SOM-rapport 2005
Skåne 2004
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2005
Swedish people’s opinion on sun and wind
Author: Per Hedberg
 

SOM-rapport 2005
The Swedish Cinema Audience
Author: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2005
Västra Götaland 2004
Författare: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni
  


Publicerade 2004

 

 

SOM-rapport 2004
Arbete och industri
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2004
Läs och bläddra. Resultat kring bokläsning från SOM-undersökningen 1998–2003
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2004
Samhällsvetenskapliga fakultetens studentundersökning 2000–2003
Författare: Rudolf Antoni
 

SOM-rapport 2004
Västra Götaland 2003
Författare: Lennart Nilsson, Sanna Johansson, David Holtti och Viktoria Lundborg
  


Publicerade 2003

 

SOM-rapport 2003
Äldre i samhället
Författare: Lennart Weibull, Sören Holmberg, Mette Anthonsen och Christina Ribbhagen.


SOM-rapport 2003
Västra Götaland 2002
Författare: Lennart Nilsson och Sanna Johansson

 

 


Publicerade 2002

 

SOM-rapport 2002
Västra Götaland 2001
Författare: Lennart Nilsson och Sanna Johansson
 


Publicerade 2001

 

 

SOM-rapport 2001
Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Trender i studentopinionen
Författare: Maria Pettersson
 

SOM-rapport 2001
Skåne 2001
Författare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson
 

SOM-rapport 2001
Västra Götaland 2000


SOM-rapport 2001:2
Lika men olika
Författare: Ylva Ulfsdotter Eriksson

 

 


Publicerade 2000

 

SOM-rapport 2000
Västra Götaland 1999
Författare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson

SOM-logo

Brutna länkar till äldre rapporter

Vissa rapporter kanske inte går att nå som de ska då de fortfarande ligger publicerade i äldre kataloger. Saknar du något material, hör gärna av dig till oss!