Göteborgs universitet
Bild
Grundarna av SOM-institutet
Foto: Ola Kjelbye
Länkstig

Bakgrund

SOM-institutet, en fristående undersökningsorganisation sedan 1986