Göteborgs universitet
Bild
En mamma som kramar sitt barn
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Andra datainsamlingar eller samarbeten

Har du behov av en datainsamling som går utanför ramen för våra ordinarie projekt? Vi har ofta möjlighet att skräddarsy undersökningar efter dina behov och är alltid öppna för nya forskningsprojekt eller andra samarbeten med det omgivande samhället.

På SOM-institutet strävar vi efter stor flexibilitet vad gäller datainsamlingar. Därför är vi villiga att ibland gå utanför ramen för det som normalt utförs i SOM-undersökningarna eller i Medborgarpanelen.

Som exempel är vi behjälpliga med paneldatainsamlingar med specifika målgrupper, experimentella upplägg, frågor på andra språk och liknande. Vi är också öppna för att rekrytera nya respondenter till Medborgarpanelen i samband med behov av exempelvis gravida personer för att studera föräldraskap eller slumpmässigt utvalda personer för att nå en ökad representativitet.

Vi kan samarbeta i andra typer av undersökningsprojekt med såväl forskare som det omgivande samhället. Vi genomför projekt för att öka svarsfrekvensen i socialt utsatta områden. Vi har även parallella paneler bestående av personer inom olika yrken som journalister och politiker.

Har du forskningsbehov som går utanför ordinarie datainsamlingar, tveka inte att höra av dig så diskuterar vi vidare.