Göteborgs universitet
Bild
Framsida Skilda Världar 2008
Skilda världar (2008)
Länkstig

Böcker från 00-talet

2000-2009

00-talet introducerade temaböcker till den långa publikationslistan, bland annat Spår i framtiden (2002) sprungen ur SOM-undersökningen till unga och Demokratitrender (2003) som lyfter blicken och tittar på frågor om demokrati med ett längre tidsperspektiv. För första gången publicerades år 2006 även en bok som avrapporterar SOM-undersökningen i Skåne titulerad Nya gränser.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Bokbeställning

Alla böcker är fritt tillgängliga digitalt

Beställ tryckt bok

Frågor?
info@som.gu.se