Göteborgs universitet
Bild
Framsida för boken Ingen anledning till oro (?)
Länkstig

Ingen anledning till oro (?)

SOM-antologi nr. 78, den nationella SOM-undersökningen.

”Det finns ingen anledning att oroa sig för att smittas av coronaviruset” sade Tegnell i januari 2020. Ett drygt halvår senare visade den nationella SOM-undersökningen att 40 procent av svenskarna var mycket oroade för globala epidemier. Det är detta, i kombination med den ökande allmänna oron i samhället (inte minst på områden kopplade till brottslighet), som gett den 78:e antologin från SOM-institutet sin titel.

Ingen anledning till oro (?) innehåller trettio kapitel resultat och analyser sprungna ur den nationella SOM-undersökningen 2020 samt SOM-undersökningen om coronaviruset 2020. Boken beskriver pandemiåret 2020 utifrån undersökningsresultaten, uppdelat på temaområdena tillit och förtroende, vardagsliv, medier och hälsa, miljö och klimat, samhälle och opinion samt partier och politik.

Boken publicerades 23 juni 2021. Redaktörer är Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg. Samtliga kapitel finns fritt tillgängliga nedan. Du kan beställa ett tryckt exemplar av boken via vår webbshop.

Framsida till boken Ingen anledning till oro (?)

Alla kapitel

Innehåll och förord

Ingen anledning till oro (?) – inledningskapitel
Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg

 

Tillit och förtroende

Framgång föder förtroende – förtroende föder framgång
Sören Holmberg och Bo Rothstein

Förtroende för samhällets och pandemins aktörer
Elisabeth Falk och Ulrika Andersson

Mediers samhällsvärde och oberoende spelar stor roll för förtroendet
Ulrika Andersson

Forskningsförtroende i pandemitider
Anna Maria Jönsson

 

Vardagsliv, medier och hälsa

Tilltron till den egna förmågan under coronapandemin
Gabriella Sandstig och Synneve Dahlin Ivanoff

Folkhälsa och ekonomi i alkoholpolitiken
David Karlsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull

Stereotypa föreställningar om ålder under coronapandemin
Gabriella Sandstig och Maria Edström

Litar svenska folket på socialförsäkringarna?
Maria Oskarson och Anna Bendz

Ljudboken tar nya tag – populär både via bibliotek och prenumerationstjänst
Birgitta Wallin, Tobias Carlsson och David Gunnarsson Lorentzen

Biblioteken fortsatt starka trots kristid
Jonas Söderholm, Malin Ögland och David Gunnarsson Lorentzen

Ideologisk identifikation och fragmenterade nyhetspubliker
Per Oleskog Tryggvason

 

Miljö och klimat

Släcka ljuset – varför då?
Sverker C. Jagers, Erik Jönsson och Simon Matti

Kärnkraftsstrid i pandemitid
Sören Holmberg

Vindkraftens förutsättningar
Erik Jönsson

Svenska klimatförnekare
Henrik Oscarsson, Jesper Strömbäck och Erik Jönsson

 

Samhälle och opinion

Stabilt stöd för EU under pandemin, men vart är unionen på väg?
Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

De politiska sakfrågorna inför valet 2022 – hur ser spelplanen ut?
Johan Martinsson

Ökad uppskattning av offentlig verksamhet pandemiåret 2020
Sören Holmberg

Ett svenskt vintermord får en upplösning? Medborgare och politiker om nedläggningen av Palmeutredningen och utpekandet av Skandiamannen
Felix Andersson, Daniel Brodén och Patrik Öhberg

Det kalla krigets återkomst? Från osannolikhet till tänkbar hotbild
Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén

Vilka var det som ändrade sig om flyktingpolitiken efter 2015?
Marie Demker

Kriminalpolitik – lika hett som man kan tro
Felix Andersson, Marie Demker, Caroline Mellgren och Patrik Öhberg

Biståndsviljan försvagas
Ann-Marie Ekengren och Henrik Oscarsson

Oförsiktiga och oskyldiga brottsoffer – en jämförelse av uppfattningar om ansvar
Caroline Mellgren och Marie Demker

Vem räds terrorismen? Kluven oro och säkerhetsivrare i Sverige
Daniel Brodén, Mats Fridlund och Patrik Öhberg

 

Partier och politik

Är verkligen allt politik?
Thomas Denk och Carl Görtz

Politiska uppfattningar bland kvinnor och män som har barn i hushållet
Elin Naurin och Patrik Öhberg

Ledare vi gillar och ogillar
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson och Freja Wessman

Vilka politiska förslag tycker mammor och pappor är viktigast?
Elias Markstedt, Elin Naurin och Anton Wallin

Förhandspublicerade bokkapitel

Nedan sex kapitel från Ingen anledning till oro (?) förhandspublicerades på denna sida under juni 2021. Dessa versioner kan skilja sig något från de slutgiltiga kapitlen som listas ovan.
 

 1. Kriminalpolitik - Lika hett som man kan tro
  Felix Andersson, Marie Demker, Caroline Mellgren och Patrik Öhberg
  Förhandspublicering 4 juni
   
 2. Svenska klimatförnekare
  Henrik Oscarsson, Jesper Strömbäck och Erik Jönsson
  Förhandspublicering 7 juni
   
 3. Biståndsviljan försvagas
  Ann-Marie Ekengren och Henrik Oscarsson
  Förhandspublicering 8 juni
   
 4. Det kalla krigets återkomst? Från osannolikhet till tänkbar hotbild
  Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén
  Förhandspublicering 8 juni
   
 5. Folkhälsa och ekonomi i alkoholpolitiken
  David Karlsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull
  Förhandspublicering 11 juni
   

 6. Mediers samhällsvärde och oberoende spelar stor roll för förtroendet
  Ulrika Andersson
  Förhandspublicering 17 juni