Göteborgs universitet
Bild
Gruppfoto för medarbetare på SOM-institutet
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Medarbetare och organisation

Här finns information om våra personalkategorier och en lista över alla SOM-institutets medarbetare