Göteborgs universitet
Bild
Person under bro av betong
Länkstig

Att nå socialt utsatta grupper

Forskningsprojektet "Att nå socialt utsatta grupper" handlar om att stärka representativiteten i SOM-institutets olika undersökningar genom att studera bortfall och hur man kan underlätta dialogen med de grupper som svarar i lägre utsträckning