Göteborgs universitet
Bild
Foto över riksdagshuset
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Länkstig

Samverkan utanför forskarsamhället

Ställ frågor i SOM-undersökningarna i egenskap av myndighet eller annan offentlig organisation. I över 30 år har vi undersökt allmänhetens förtroende för och attityder till olika samhällsinstitutioner, synen på hur myndigheter sköter sin uppgift och andra frågor som knyter an till myndigheters uppdrag. Vår organisationssamverkan inbegriper även samverkan med geografiska regioner såsom län eller kommuner.

Om samverkan med myndigheter och organisationer

Vi samverkar regelbundet med organisationer och myndigheter utanför universiteten som på ett vetenskapligt sätt vill utvärdera sin verksamhet eller studera det omgivande samhället.

Ett grundkrav för att som organisation få ställa frågor i SOM-undersökningarna är att det finns en tydlig vetenskaplig koppling och att formuleringar och svarsskalor håller hög standard. Därför utformas frågeinstrument alltid i samråd med våra forskare, i nära dialog med den samverkande organisationen. Därtill avrapporteras resultaten från undersökningen i en rapport som kvalitetssäkras av de ansvariga forskarna.

De långa tidsserierna och en omfattande samverkan med flera olika typer av samhällsinstitutioner möjliggör både jämförelser med andra institutioner och analyser av utvecklingen över tid. Alla rapporter och analyser som genomförs vid SOM-institutet publiceras på vår webbplats.

I januari öppnas generellt ansökningsperioden för samverkan inför kommande höst, och datainsamlingen sker sedan under september-december. Prisbilden varierar med frågornas utrymme i formulären, hur många personer som ska få svara på frågorna, samt hur omfattande avrapporteringen blir. SOM-undersökningarna är icke-vinstdrivande och priserna för samverkan syftar till att täcka kostnaderna för genomförandet av undersökningarna.

Regioner och kommuner har möjlighet att samverka i genomförandet av särskilda SOM-undersökningar i det egna geografiska området, som exempelvis är fallet med vår Västsvenska SOM-undersökning och SOM-undersökningen i Göteborg. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av denna typ av projekt.

Intresserad av samverkan i framtiden?

Vill du få vårt inbjudningsmejl i samband med att ansökningsperioden för samverkan öppnar? Skriv till oss på info@som.gu.se så lägger vi till dig på listan.