Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto över riksdagshuset
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Länkstig

Samverkan utanför forskarsamhället

Ställ frågor i SOM-undersökningarna i egenskap av myndighet eller representant för en annan offentlig organisation. I över 30 år har vi undersökt allmänhetens förtroende för och attityder till olika samhällsinstitutioner, synen på hur myndigheter sköter sin uppgift och på frågor som knyter an till myndigheters uppdrag. Vår organisationssamverkan inbegriper även samverkan med geografiska regioner såsom län eller kommuner.