Göteborgs universitet
Bild
Studenter i ett bibliotek
Foto: Johan Wingborg

SOM-priset

SOM-priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren till den bästa studentuppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kronor.

SOM-priset 2022

Sista dagen att nominera uppsatser till SOM-priset 2022 var 1 juli. Årets vinnare meddelas under hösten och då kommer även den vinnande uppsatsen att publiceras på denna sida. Vi vill tacka alla som nominerat en uppsats i år.

 

Senaste vinnaren

SOM-priset 2021 gick till Rebecca Eriksson, Uppsala universitet, för sin masteruppsats Policy Feedback and Public Opinion som examinerades under vårterminen 2021. I sitt arbete utgår Rebecca från longitudinella data från frågor om inställning till privatiseringar inom välfärden, hämtade från de nationella SOM-undersökningarna. Därtill använder Rebecca införandet av två politiska reformer (Lagen om valfrihetssytem och Friskolereformen) i olika kommuner som ett naturligt experiment för att studera förhållandet mellan policybeslut och folkvilja. Resultatet är en mycket imponerande studentuppsats med kreativ metod och god teoretisk förankring.

Stort tack till Rebecca och till alla andra som nominerat en uppsats. Samtliga vinnande uppsatser finns publicerade i högerspalten på denna sida.

 


 

Om SOM-priset

Vilka uppsatser kan nomineras till SOM-priset?

Alla uppsatser på grund- eller avancerad nivå som innehåller analyser av data från SOM-institutet kan nomineras till SOM-priset. Det finns inga begränsningar vad gäller ämnesområde eller disciplin. Godkända språk är svenska och engelska. Även uppsatser från andra länder än Sverige kan nomineras.

Deadline för nomineringar för SOM-priset 2022 var 1 juli. Vinnaren meddelas under hösten.

Inför SOM-priset 2023 kan uppsatser som examinerats efter 1 juli 2022 nomineras. Vi tar emot nomineringar till detta pris redan nu på info@som.gu.se

 

Hur får jag tag på data från SOM-institutet?

Forskningsdata från SOM-undersökningarna är fritt tillgängliga för studenter och forskare via Svensk nationell datatjänst. Läs mer på sidan Data.

 

Vem kan nominera uppsatser till SOM-priset?

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till SOM-priset.

 

Hur nominerar man en uppsats?

Nominera en uppsats genom att skicka den i pdf-format till info@som.gu.se tillsammans med uppgifter om uppsatsförfattare, examinationsdatum, uppsatshandledare, examinator, samt lärosäte. Bifoga gärna eventuella betygsblanketter.

Om du nominerar någon annans uppsats, glöm inte att inkludera kontaktuppgifter till författaren i nomineringen!

 

Hur bestäms vem som får priset?

Föreståndaren för SOM-institutet utser en kommitté som tillsammans utser pristagaren. Kommittén består vanligen av medlemmar i SOM-institutets styrgrupp eller andra erfarna forskare kopplade till SOM-institutet.

Priskommittén granskar uppsatserna över sommaren och väljer tillsammans ut den främsta. Stor vikt läggs vid kreativ, nydanande och kompetent användning av data från SOM-institutet. Priskommittén kan besluta att inte dela ut SOM-priset om antalet nomineringar är för få eller om inte någon av uppsatserna bedöms vara av tillräckligt god kvalitet.

 

När meddelas vem som har vunnit?

Pristagaren meddelas under nästföljande hösttermin. I samband med detta presenteras vinnaren och erhåller uppsatsstipendiet på 8 000 kronor. Den vinnande uppsatsen publiceras därefter på denna sida.