Göteborgs universitet
Bild
Studenter i ett bibliotek
Foto: Johan Wingborg

SOM-priset

SOM-priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren till den bästa studentuppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kronor.

2022 års vinnare av SOM-priset

SOM-priset 2022 gick till Erik Espeland, Göteborgs universitet, för sin masteruppsats New Audiences, New Relationships to News Consumption? som examinerades under vårterminen 2022. Uppsatsförfattaren tar sin utgångspunkt i att aldrig tidigare har så många haft så mycket att välja på när det kommer till nyheter. Det stora utbudet har emellertid inte gjort att alla tar del av dem. I sin uppsats vill Erik fördjupa diskussionen om vad det är som driver människors mediavanor och hur de hänger ihop med normförskjutningar i relation till det goda medborgarskapet. För att sätta saker i ett större perspektiv använder sig Erik av SOM-institutets långa tidsserier. Resultaten indikerar att unga människor med lågt politiskt intresse i allt större utsträckning avstår ifrån att ta del av nyhetshändelser.

Stort tack till Erik och till alla andra som nominerade en uppsats. Samtliga vinnande uppsatser finns publicerade i högerspalten på denna sida.

 


 

Om SOM-priset

Vilka uppsatser kan nomineras till SOM-priset?

Alla uppsatser på grund- eller avancerad nivå som innehåller analyser av data från SOM-institutet kan nomineras till SOM-priset. Det finns inga begränsningar vad gäller ämnesområde eller disciplin. Godkända språk är svenska och engelska. Även uppsatser från andra länder än Sverige kan nomineras.

Deadline för nomineringar till SOM-priset 2023 är 1 juli. Alla uppsatser som examinerats efter 1 juli 2022 kan nomineras. Nominera din eller någon annans uppsats genom att skicka den till info@som.gu.se. Vinnaren meddelas under hösten.

 

Hur får jag tag på data från SOM-institutet?

Forskningsdata från SOM-undersökningarna är fritt tillgängliga för studenter och forskare via Svensk nationell datatjänst. Läs mer på sidan Data.

 

Vem kan nominera uppsatser till SOM-priset?

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till SOM-priset.

 

Hur nominerar man en uppsats?

Nominera en uppsats genom att skicka den i pdf-format till info@som.gu.se tillsammans med uppgifter om uppsatsförfattare, examinationsdatum, uppsatshandledare, examinator, samt lärosäte. Bifoga gärna eventuella betygsblanketter.

Om du nominerar någon annans uppsats, glöm inte att inkludera kontaktuppgifter till författaren i nomineringen!

 

Hur bestäms vem som får priset?

Föreståndaren för SOM-institutet utser en kommitté som tillsammans utser pristagaren. Kommittén består vanligen av medlemmar i SOM-institutets styrgrupp eller andra erfarna forskare kopplade till SOM-institutet.

Priskommittén granskar uppsatserna över sommaren och väljer tillsammans ut den främsta. Stor vikt läggs vid kreativ, nydanande och kompetent användning av data från SOM-institutet. Priskommittén kan besluta att inte dela ut SOM-priset om antalet nomineringar är för få eller om inte någon av uppsatserna bedöms vara av tillräckligt god kvalitet.

 

När meddelas vem som har vunnit?

Pristagaren meddelas under nästföljande hösttermin. I samband med detta presenteras vinnaren och erhåller uppsatsstipendiet på 8 000 kronor. Den vinnande uppsatsen publiceras därefter på denna sida.