Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter i ett bibliotek
Foto: Johan Wingborg

SOM-priset

SOM-priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren till den bästa studentuppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kronor.

Senaste vinnaren

SOM-priset 2020 gick till Filippa Werner Sellbjer, Lunds universitet, för sin kandidatuppsats "Invandring - ett kulturellt eller ekonomiskt hot?". Filippas uppsats valdes ut bland rekordmånga kvalificerade nomineringar under ett väldigt annorlunda år där prisutdelning tyvärr inte kunde genomföras som vanligt. Tack till Filippa och till alla andra som nominerat en uppsats. Samtliga vinnande uppsatser finns publicerade i högerspalten på denna sida.

Vi tar redan nu emot nomineringar inför SOM-priset 2021. Läs mer nedan.


 

Om SOM-priset

Vilka uppsatser kan nomineras till SOM-priset?

Alla examinerade uppsatser på grund- eller avancerad nivå eller motsvarande kan nomineras till SOM-priset. Uppsatser som examinerats sedan 30 juni 2020 kan redan nu nomineras till SOM-priset 2021. Uppsatsnomineringar skickas till info@som.gu.se.

Det finns inga begränsningar vad gäller ämnesområde eller disciplin. Uppsatser från alla vetenskapsområden kan nomineras. Godkända språk är svenska, engelska, franska, spanska och tyska. Även uppsatser från andra länder än Sverige kan nomineras. Kravet är att uppsatsen skall genomföra analyser av SOM-institutets data.

 

Hur får jag tag på data från SOM-institutet?

Forskningsdata från SOM-undersökningarna är fritt tillgängliga för studenter och forskare via Svensk nationell datatjänst. Läs mer på sidan Data.

 

Vem kan nominera uppsatser till SOM-priset?

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till SOM-priset.

 

Hur nominerar man en uppsats?

Nominera en uppsats genom att skicka den i pdf-format till info@som.gu.se tillsammans med uppgifter om uppsatsförfattare, examinationsdatum, uppsatshandledare, examinator, opponent, institution samt universitet/högskola. Bifoga gärna eventuella betygsblanketter.

Om du nominerar någon annans uppsats, glöm inte att inkludera kontaktuppgifter till författaren i nomineringen!

 

Hur bestäms vem som får priset?

Föreståndaren för SOM-institutet utser en kommitté som tillsammans utser pristagaren. Kommittén består vanligen av medlemmar i SOM-institutets styrgrupp eller andra erfarna forskare kopplade till SOM-institutet. Priskommittén kan besluta att inte dela ut SOM-priset om antalet nomineringar är för få eller om inte någon av uppsatserna bedöms vara av tillräckligt god kvalitet.

 

När meddelas vem som har vunnit?

Pristagaren meddelas som regel i början av varje hösttermin. I samband med en prisceremoni under hösten publiceras sedan vinnarens namn och den vinnande uppsatsen på den här sidan.