Göteborgs universitet
Bild
Studenter i ett bibliotek
Foto: Johan Wingborg

SOM-priset

SOM-priset är ett nationellt uppsatspris i form av ett stipendium som varje år tilldelas författaren till den bästa studentuppsats som bygger på analyser av SOM-institutets data. Stipendiesumman är 8 000 kronor.

SOM-priset 2024

Vi tar nu emot nomineringar till SOM-priset 2024. Deadline för nomineringar är 1 juli 2024 och uppsatserna granskas därefter under sommaren. En uppsatskommitté bestående av forskare och medlemmar i SOM-institutets styrgrupp kommer att välja den främsta uppsatsen och vinnaren meddelas i september.

Nominera din eller någon annans uppsats genom att skicka den samt eventuellt kringdokumentation (information om examinationsdatum, lärosäte, handledare, kontaktuppgifter till författaren) i ett mejl till info@som.gu.se.

SOM-priset 2023 till Rebecca Cardebring

SOM-priset 2023, ett uppsatsstipendium på 8 000 kronor, gick till Rebecca Cardebring, Uppsala universitet, för hennes masteruppsats Economic Distress and the Demand for Gender Equality Policies som examinerades i juni 2023.

Läs mer i SOM-institutets egen nyhetstext.

Stort tack till Rebecca och till alla andra som nominerade en uppsats under 2023. Samtliga vinnande uppsatser finns publicerade på denna sida.

Foto på Rebecca vinnare av SOM-priset 2023
Rebecca Cardebring, vinnare av SOM-priset 2023
Foto: Daniel Jansson

Vanliga frågor

Vilka uppsatser kan nomineras till SOM-priset?

Alla uppsatser på grund- eller avancerad nivå som innehåller analyser av data från SOM-institutet kan nomineras till SOM-priset. Det finns inga begränsningar vad gäller ämnesområde eller disciplin. Godkända språk är svenska och engelska. Även uppsatser från andra länder än Sverige kan nomineras.

Deadline för nomineringar till SOM-priset 2024 är 1 juli. Alla uppsatser som examinerats efter 1 juli 2023 kan nomineras. Nominera din eller någon annans uppsats genom att skicka den till info@som.gu.se. Vinnaren meddelas under kommande höst.

 

Hur får jag tag på data från SOM-institutet?

Forskningsdata från SOM-undersökningarna är fritt tillgängliga för studenter och forskare via Svensk nationell datatjänst. Läs mer på sidan Data.

 

Vem kan nominera uppsatser till SOM-priset?

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till SOM-priset.

 

Hur nominerar man en uppsats?

Nominera en uppsats genom att skicka den i pdf-format till info@som.gu.se tillsammans med uppgifter om uppsatsförfattare, examinationsdatum, uppsatshandledare, examinator, samt lärosäte. Bifoga gärna eventuella betygsblanketter.

Om du nominerar någon annans uppsats, glöm inte att inkludera kontaktuppgifter till författaren i nomineringen!

 

Hur bestäms vem som får priset?

Föreståndaren för SOM-institutet utser en kommitté som tillsammans utser pristagaren. Kommittén består vanligen av medlemmar i SOM-institutets styrgrupp eller andra erfarna forskare kopplade till SOM-institutet.

Priskommittén granskar uppsatserna över sommaren och väljer tillsammans ut den främsta. Stor vikt läggs vid kreativ, nydanande och kompetent användning av data från SOM-institutet. Priskommittén kan besluta att inte dela ut SOM-priset om antalet nomineringar är för få eller om inte någon av uppsatserna bedöms vara av tillräckligt god kvalitet.

 

När meddelas vem som har vunnit?

Pristagaren meddelas under nästföljande hösttermin. I samband med detta presenteras vinnaren och erhåller uppsatsstipendiet på 8 000 kronor. Den vinnande uppsatsen publiceras därefter på denna sida.