Göteborgs universitet
Bild
Framsida till boken Du sköra nya värld, föreställande en svävande ballong i form av ett jordklot

Du sköra nya värld

SOM-antologi nr. 81, den nationella SOM-undersökningen.

Det är en skör tid vi lever i. De senaste åren har på olika sätt präglats av osäkerhet och turbulens. Först pandemi med påverkan på stora delar av samhället och relationen människor emellan. För ett ögonblick minskade världens koldioxidutsläpp när den industriella produktionen gick ner och resandet upphörde. Ögonblicket passerade snabbt. Därefter höjt säkerhetspolitiskt tonläge, ökad hotbild mot länder i Europa och på hemmaplan en fortsättning av det dödliga skjutvapenvåldet.

Händelseutvecklingen inom och utanför landets gränser tydliggör hur skört mycket av det vi tar för givet kan vara. Samtidigt visar den hur människan själv bidrar till att såra både medmänniskor och den jord där hon lever.

Du sköra nya värld är den 81:a forskarantologin från SOM-institutet. Med utgångspunkt i 2021 års nationella SOM-undersökning – den 36:e i ordningen – analyserar ett femtiotal forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige de senaste årens samhällsutveckling.

Boken publicerades 22 juni 2022. Redaktörer är Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand och Nora Theorin. Samtliga kapitel finns fritt tillgängliga nedan. Du kan beställa ett tryckt exemplar av boken via vår webbshop.

 

Framsida till boken Du sköra nya värld

Alla kapitel

Innehåll och förord

Du sköra nya värld - inledningskapitel
Ulrika Andersson, Henrik Oscarsson, Björn Rönnerstrand och Nora Theorin

 

Förtroende och tillit

Allmänhetens förtroende för pandemihantering och framtida civil beredskap
Rikard Bengtsson och Douglas Brommesson

Stärkt förtroende för sjukvården, journalister och riksdagens politiker
Ulrika Andersson

Den svenska tilliten fortsatt hög – men sjunker i utsatta grupper
Sören Holmberg och Bo Rothstein

Konspiratorisk läggning hos svenska folket
Jesper Strömbäck

 

Samhälle och välfärd

Det finns en sjö och sedan aldrig mer – medborgares och politikers inställning till att tillåta aktiv dödshjälp
Felix Andersson och Patrik Öhberg

Politisk tolerans och självcensur i orostider
Thomas Persson och Sten Widmalm

Brott, men inga straff? Svenska folkets inställning till våldsbrott och hur de ska förhindras
Felix Andersson, Klara Wärnlöf Bové och Patrik Öhberg

Medborgarna om styrningen av den svenska skolan: Stat, marknad eller profession?
Sverker Lindblad, Fredrika Lagergren Wahlin, Katarina Samuelsson och Helena Wallström

Effektivitetsbedömningar påverkar alkoholopinionen
David Karlsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull

Politiserade bedömningar av offentlig verksamhet
Sören Holmberg

Länge leve monarkin?
Ulrika Andersson

 

Energi och klimat

Energifattigdom i Sverige
Jenny von Platten

Vindkraftsopinionen i skuggan av ett vindkraftverk
Erik Jönsson

Ständigt denna kärnkraft
Sören Holmberg

Att mota Olle på andra sidan grind – svenskarnas uppfattningar om klimatanpassningsåtgärder
Göran Duus-Otterström, Sverker C. Jagers, Erik Jönsson och Simon Matti

Därför är personer till höger mindre oroade för klimatet
Björn Rönnerstrand


Medier och kultur

Användning och värdering av medier – om sociala mediers betydelse och public services starka stöd
Ulrika Andersson

Saknade fritidsaktiviteter under pandemin
Sören Holmberg och Lennart Weibull

Läsning av tryckta böcker ökar bland unga
Elisa Tattersall Wallin, Tobias Carlsson och David Gunnarsson Lorentzen

Svenska folkets uppfattningar om nyhetsmediernas vänster-högerplacering
Per Oleskog Tryggvason och Ulrika Andersson

Färre besök, ökat förtroende
Jonas Söderholm, Malin Ögland och David Gunnarsson Lorentzen


Opinion och attityder

Ideologiska skiljelinjer i stödet för EU
Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

Hultqvistdoktrinens uppgång och fall? Svensk försvarsopinion i en osäker tid
Karl Ydén, Ulf Bjereld och Joakim Berndtsson

Politisk opinion – en fråga om ålder och generation?
Hilma Lindskog och Maria Solevid

Varför ett så missnöjt folk?
Johan Martinsson

Väljarnas politiska dagordning inför valet 2022
Johan Martinsson

Individ eller Nation? Värderingar som förklarar attityd till invandring
Marie Demker

Utbildning och socio-kulturella attityder: ett tidsbundet samband?
Hilma Lindskog

 

Väljare och partier

Partiernas sympatikapital inför 2022 års val
Anna Cederholm Lager och Oskar Thelin

Politikens resurser – Medborgarnas syn på ekonomiskt stöd till politiska partier, civilsamhället och andra politiska aktörer
Magnus Wennerhag, Zhanna Kravchenko och Adrienne Sörbom

Välrepresenterade, välkomna och uppdragsvilliga? Uppfattningar om gruppers politiska representation 2021
Nazita Lajevardi, Moa Mårtensson och Kåre Vernby

Ideologisk identifikation
Richard Karlsson

Önskestatsminister och önskeregering
Elisabeth Falk och Henrik Oscarsson

Omgiven av väljare: Vem är egentligen röd och vem är egentligen blå?
John Magnus Roos och Anders Carlander

 

Metodredovisning

Den nationella SOM-undersökningen 2021
Marcus Weissenbilder

Förhandspublicerade kapitel

I väntan på boksläppet den 22 juni förhandspublicerades en handfull av kapitlen från Du sköra nya värld här nedan.