Göteborgs universitet
Länkstig

Om oss

SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet regelbundet genomfört vetenskapliga frågeundersökningar bland den svenska befolkningen.

SOM-institutet bedriver egen samhälls- och metodforskning, men fungerar också som en infrastruktur för att ställa forskningsfrågor till befolkningen eller till deltagare i webbpaneler - något som utnyttjas av såväl forskare vid svenska och internationella lärosäten som av myndigheter och andra offentliga organisationer.

SOM står för Samhälle, Opinion och Medier. Sedan starten har fokus riktats mot svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller just samhället, politiken och nyhets- och mediekanaler. Idag ger mängden undersökningar och insamlade data exceptionella möjligheter till tvärvetenskapliga analyser över tid på nationell, regional och lokal nivå. Den unika mängden data har bidragit till att SOM-institutet har blivit ett nationellt centrum för forskare med intresse för kvantitativa studier av samhället, och de årliga resultat och trendanalyser som SOM-institutet presenterar citeras flitigt i media.

Organisatoriskt är SOM-institutet är en centrumbildning vid Göteborgs universitet. SOM-institutet är knutet till två av universitetets institutioner: Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.