Göteborgs universitet
Bild
Undersökningsformulären 2021
Länkstig

Frågeformulär och kodböcker

Se exakt hur våra SOM-undersökningar varit utformade, år för år, sedan starten 1986

Den nationella SOM-undersökningen 2022 (sju editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6
Formulär 7

Den västsvenska SOM-undersökningen 2022
Kodbok

Formulär

SOM-undersökningen i Göteborg 2022
Kodbok

Formulär

SOM-undersökningen i Värmland 2022
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2021 (sju editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6
Formulär 7

SOM-undersökningen om coronaviruset april-maj 2021
SOM-undersökningen om coronaviruset - frågeformulär
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2021
Kodbok

Formulär
 

SOM-undersökningen i Göteborg 2021
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2020 (sex editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6

SOM-undersökningen om coronaviruset april-maj 2020
SOM-undersökningen om coronaviruset - frågeformulär
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2020
Kodbok

Formulär
 

SOM-undersökningen i Göteborg 2020
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 2019 (sex editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6

Den västsvenska SOM-undersökningen 2019
Kodbok

Formulär

SOM-undersökningen i Göteborg 2019
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2018 (sex editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6

Den västsvenska SOM-undersökningen 2018
Kodbok
Formulär

SOM-undersökningen i Göteborg 2018
Kodbok
Formulär

SOM-undersökningen i Värmland 2018
Kodbok
Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2017 (sex editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6

Den västsvenska SOM-undersökningen 2017
Kodbok

Formulär

SOM-undersökningen i Göteborg 2017
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2016 (sex editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
Formulär 6

Den västsvenska SOM-undersökningen 2016
Kodbok
Formulär

SOM-undersökningen i Göteborg 2016
Kodbok
Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2015 (fem editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
Formulär 5
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2015
Kodbok
Formulär

SOM-undersökningen i Skåne 2015
Kodbok
Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2014 (fyra editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2014
Kodbok

Formulär
 

SOM-undersökningen i Värmland 2014
Kodbok

Formulär
 

SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014
Kodbok (inkl. frekvenser)

Digitalt formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2013 (fyra editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2013
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2012 (fyra editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
Formulär 4
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2012
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2011 (tre editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2011
Kodbok
Formulär


SOM-undersökningen i Skåne 2011
Kodbok
Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2010 (tre editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2010
Kodbok

Formulär
 

SOM-undersökningen i Värmland 2010
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2009 (tre editioner)
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
Formulär 3
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2009
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 2008
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2008
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2


SOM-undersökningen i Skåne 2008
Kodbok

Formulär

 

Klass-SOM 2008
Kodbok ej tillgänglig

Den nationella SOM-undersökningen 2007
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2007
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 2006
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2006
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2


SOM-undersökningen i Skåne 2006
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2005
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2005
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 2004
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2004
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2


SOM-undersökningen i Skåne 2004
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2003
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2003
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 2002
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2002
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 2001
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2001
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

 

SOM-undersökningen i Skåne 2001
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 2000
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2000
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2

Den nationella SOM-undersökningen 1999
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1999
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1998
Kodbok

Formulär 1
Formulär 2
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1998
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1997
Kodbok

Formulär
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1997
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1996
Kodbok

Formulär
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1996
Kodbok

Formulär
 

Den nationella SOM-undersökningen 1995
Kodbok

Formulär

 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1995
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1994
Kodbok

Formulär

Den västsvenska SOM-undersökningen 1994
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1993
Kodbok

Formulär
 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1993
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1992
Kodbok

Formulär

 

Den västsvenska SOM-undersökningen 1992
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1991
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1990
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1989
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1988
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1987
Kodbok

Formulär

Den nationella SOM-undersökningen 1986
Kodbok

Formulär

Ej tillgängliga i nuläget

Logga

Har du frågor eller saknas något dokument?

Kontakta oss på:
E-post - info@som.gu.se
Telefon - 031 786 3300