Göteborgs universitet
Bild
Daniel Jansson under det nationella SOM-seminariet 2022
Foto: Ellika Henrikson

Presentationer

Varje år genomför forskare från SOM-institutet ett flertal presentationer av resultaten från SOM-undersökningarna, och ibland även från andra undersökningsprojekt. Presentationerna ges främst i samband med egna seminarier, populärvetenskapliga arrangemang eller vetenskapliga konferenser.

Presenterat 2023

Mina drömmars stad
Björn Rönnerstrand

Tro och tvivel
Björn Rönnerstrand

Göteborg Stad, Stadsledningskontoret, 26 april
Trygghet i Göteborg
Björn Rönnerstrand och Elisabeth Falk

Nordiska talmanskonferensen, Riksdagen, 24 augusti
Public opinion in Sweden - trust in public agencies and democracy
Johan Martinsson

Presenterat 2022

Valrörelsen - klimatoro och det okända politiska landskapet
Daniel Jansson, Björn Rönnerstrand och Henrik Oscarsson, Göteborg 4 maj.

Läs även nyhetstexten Miljö- och klimatopinionen inför valet

Missnöje och viktiga frågor inför valet
Johan Martinsson
Statsvetardagen (fredag) tillsammans med Valforskningsprogrammet

Trender i Västsverige
Johan Martinsson

SOM-undersökningen i Västra Götaland - resultat och teman
Elisabeth Falk, Anders Carlander, Julia Bergquist, Björn Rönnerstrand, och Filippa Kvarnryd

Göteborg Stad - nätverksträff 6 maj
Om demokratins allmäntillstånd i Göteborg: Betydelsen av förtroende och trygghet
Björn Rönnerstrand

Surveyföreningens metodseminarium 10 maj
Om bortfall i undersökningar - individ och kontextförklaringar
Sebastian Lundmark

Journalistförbundets konferens för förtroendevalda 27 oktober
Förtroende för medier och journalister i Sverige
Ulrika Andersson

Symposium: Vetenskapen i samhället, Hanaholmen, Finland 9-10 november
Når vetenskapen fram till konsumenterna i medierna?
Ulrika Andersson

 

Presenterat 2021

Vetenskapsfestivalen 2021 genomfördes digitalt och med temat Level up. SOM-institutet medverkade med nya resultat kring e-sportstittande i Sverige. Se Sebastian Lundmarks presentation här (från start och fram till ca 21 minuter in i sändningen).

E-sportstittande i Sverige 2012-2020
Sebastian Lundmark


Även Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, gjorde ett kort inspel under programpunkten Kan vi förutsäga framtiden? (från ca . 17 min in i sändningen).

Svenskarnas attityd till EU
Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder

I samband med webbinariet publicerades rapporten Stabilt stöd för EU under pandemin, men osäkerhet kring riktningen

Se webbinariet Svenskarnas attityd till EU i efterhand (Sieps webbplats)

Viktiga samhällsproblem och västsvenska trender
Patrik Öhberg

Infrastruktur i tid och otid
Klara Wärnlöf Bové

Trender i arbetslivet
Elias Johannesson

Hälsa och digital sjukvård under pandemin
Anders Carlander

Klassisk arkitektur - ett kontroversiellt ämne?
Felix Andersson och Daniel Enström

 

Relaterade publikationer:
Forskarantologin Alltid måndag?
Rapporten Uppföljning Vision Västra Götaland

 

Regeringskansliets kommunikatörsutbildning 16 mars
Förtroende för samhällsinstitutioner - en översikt
Johan Martinsson

Försäkringsmediciska sällskapet 13 april
Samhällsförtroende i pandemitid
Ulrika Andersson

Futurions seminarium om otrygga anställningar (9 juni)
Otrygghet i arbetslivet 2016-2020
Anders Carlander

Presentationen genomfördes i samband med publicering av rapporten Framtidens arbetsmarknad (2021)


Regionfullmäktige i Västra Götaland 26 oktober
Resultat från den västsvenska SOM-undersökningen 2020
Anders Carlander och Klara Wärnlöf Bové

Presenterat 2020

På grund av situationen med coronaviruset genomfördes det nationella SOM-seminariet 2020 som en serie utskick av digitala presentationer.

Trenduppdatering och opinionsöversikt
Ansvarig forskare: Johan Martinsson

Miljövanor och klimatoro
Ansvarig forskare: Felicia Robertson


Medietrender 2019
Ansvarig forskare: Ulrika Andersson

Forskningsförtroende
Ansvarig forskare: Anna Maria Jönsson

Svensk energiopinion och kärnkraft
Ansvarig forskare: Sören Holmberg

Medborgarna och automatiskt beslutsfattande
Ansvarig forskare: Karin Hedström

Opinionen kring miljöskatter
Ansvarig forskare: Sverker Jagers

Är vi nöjda med sjukförsäkringssystemet?
Ansvarig forskare: Maria Oskarson

10 år med Sverigedemokraterna i svensk politik
Ansvarig forskare: Patrik Öhberg

Video (1:52)
Är Sverige på väg åt rätt eller fel håll? - SOM-seminariet 2020

Det västsvenska SOM-seminariet gavs digitalt och finns att se i efterhand i form av sex korta videoklipp.

Se seminariet och ladda ned presentationerna

Presenterat 2019

Det västsvenska SOM-seminariet 2019
Presentatörer: Daniel Jansson, Elias Mellander, Klara Wärnlöf Bové, Björn Rönnerstrand, Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Maria Solevid

Det svenska opinionsläget och vinnarfrågorna i valet 2018
Johan Martinsson och Marcus Weissenbilder

Dansk surveyförening, Köpenhamn 5 december 2019
Reasons for choosing the mid point in response scales
Johan Martinsson

Invigning av vindkraftspark, Örebro 3 oktober 2019
Swedish opinions on different energy sources
Sören Holmberg

Republikanska föreningen, Göteborg 2 oktober 2019
Den Svenska Monarkins legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och Riksdagsledamöterna
Lennart Nilsson

Presenterat 2018

Det Västsvenska SOM-seminariet 2018
Daniel Jansson, Frida Tipple, Johan Martinsson, Anders Carlander, Charlotta Thodelius, Kajsa Nolbeck, Björn Rönnerstrand och Henrik Ekengren Oscarsson
 

SOM-undersökningen i Göteborg
Klara Wärnlöf Bové och Frida Tipple

Antietablissemang och förtroende
Ulrika Andersson

Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partier
Johan Martinsson, Ulrika Andersson och Henrik Ekengren Oscarsson

Seminarium, Institutet för mediestudier, Stockholm 3 maj 2018
Polariserat förtroende för nyheter om brottslighet och invandring
Ulrika Andersson
 

Lunds universitet, KEFU-dagen, Lund 29 maj 2018
Svensk samhällsoro
Maria Solevid
 

Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, Vänersborg 29 maj 2018
Västsvenska SOM-undersökningen 2017
Ulrika Andersson och Frida Tipple
 

Utrikesdepartementet, Stockholm 5 december 2018
Medievanor & Medieförtroende
Ulrika Andersson
 

Futurion-seminarium, Stockholm 31 augusti 2018
Futurion - "Skev självbild - självuppfyllande profetia?"
Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder

Presenterat 2017

Västsvenska trender
Ulrika Andersson och Annika Bergström

Viktiga samhällsproblem i Västra Götaland
Johan Martinsson

Kulturvanor i Västsverige
Daniel Jansson

Invånarna tycker till om vägar och spår
Klara Wärnlöf Bové

En mångkulturell region
Henrik Ekengren Oscarsson

Svenskarnas samhällsförtroende
Sören Holmberg & Lennart Weibull

Förtroende för medier i Sverige
Annika Bergström & Ulrika Andersson

Båda seminarierna under Vetenskapsfestivalen 2017 filmades och inspelningarna finns tillgängliga i sin helhet:
Svenskarnas samhällsförtroende
Förtroende för medier i Sverige

Video (39:39)
Svenskarnas samhällsförtroende 2017

Vad påverkar det svenska opinionsklimatet?
Johan Martinsson, Maria Solevid, Niklas Harring och Ulf Bjereld

Politisering och polarisering i ett yrvaket informationssamhälle
Jonas Ohlsson, Maria Solevid, Marie Demker och Annika Bergström

Nyhetskonsumtion och redaktionell närvaro - Hur viktigt är det?
(SOM-institutet i samarbete med Jönköping University)
Ulrika Andersson och Orsa Kekezi

Stad-landskiljelinjen - finns den?
(SOM-institutet i samarbete med Valforskningsprogrammet vid GU)
Henrik Ekengren Oscarsson

SVT-seminarium, Göteborg den 7 december 2017
GAL-TAN i den nationella SOM-undersökningen
Ulrika Andersson

 

SAFF-seminarium, Oslo den 9:e november 2017
Hur ofta dricker svenska folket alkohol?
Sören Holmberg
 

Futurion, Stockholm den 16:e juni 2017
Vem är rädd för framtiden? – svenska folkets syn på framtidens arbetsmarknad
Henrik Ekengren Oscarsson
 

Kultur i Väst, Göteborg den 4:e april 2017
Kultur i Väst, den västsvenska SOM-undersökningen
Daniel Jansson och Klara Bové

 

Releaseseminarium för Slutna rum och öppna landskap, Malmö den 25:e januari 2017
Slutna rum och öppna landskap
Ulrika Andersson, Lennart Weibull, Jesper Falkheimer, Nils Gustafsson och Anders Sannerstedt

Presenterat 2016

Välkomna!
Henrik Ekengren Oscarsson

Synen på invandrare och migration:
Marie Demker

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet?
Lennart Weibull

Försvaret på uppgång och IS som ond symbol
Karl Ydén

Svenskarnas attityder till korruption
Niklas Harring

Migration och välbefinnande
Maria Solevid

Dagstidningen - den nya klassmarkören?
Jonas Ohlsson

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset
Lennart Nilsson

Tillbaka till byskvallret – eller hyperlokala medier för demokratins skull?
Gunnar Nygren

Försiktighet kring personlig information på nätet
Ester Appelgren

Hög mellanmänsklig tillit i Sverige - men kanske inte bland alla?
Föreläsare: Sören Holmberg (Hela rapporten Mellanmänsklig tillit i Sverige finns att ladda ned på vår sida Rapporter.)

Det går bra nu - Avslutning
Henrik Ekengren Oscarsson

Datakvalitet i SOM-undersökningen
Frida Vernersdotter

Hållbarhetens horisont
Maria Oskarson, Sofia Arkhede, Ylva Norén Bretzer, Niklas Harring, Klara Bové och Sverker Jagers
 

Global oro ur svenskt perspektiv
Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Solevid, Karl Ydén, Marie Demker och Sören Holmberg.

Att leva, bo och verka i Skåne
Daniel Jansson och Henrik Ekengren Oscarsson

Välfärdspolitik och välfärdsopinion 2016 för bl.a. SR och SVT.
Välfärdspolitik och välfärdsopinion
Lennart Nilsson
 

Presenterat 2015

Alla dessa val
Maria Solevid, Lennart Nilsson, Tomas Berglund, Tomas Ekberg, Klara Bové och Sören Holmberg

Värderingar på liv och död
Henrik Ekengren Oscarsson och Henrik Friberg-Fernros

Den svenska monarkin, Los Angeles i januari 2015 och Stockholm i november 2015
Swedish Monarchy - the Legitimacy of the Royal Institutions
Lennart Nilsson
 

Svenska alkoholvanor, Stockholm den 15 oktober 2015
Hur ofta dricker svenska folket alkohol?
Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-seminarium i Borås den 8 juni 2015
Det förändrade svenska opinionsklimatet
Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Oskarson, Bengt Johansson
 

Välfärdspolitik och välfärdsopinion: 24 maj 2015
Välfärdspolitik och välfärdsopinion i Sverige 2014
Lennart Nilsson


Svensk alkoholopinion 2014: 8 maj 2015
Svensk alkoholopinion 2014
Sören Holmberg och Lennart Weibull

Presenterat 2014

Inledning
Henrik Ekengren Oscarsson

Opinionsskifte
Henrik Ekengren Oscarsson

Förtroende för samhällsinstitutioner
Lennart Weibull

Oro för personlig integritet på nätet
Annika Bergström

Svensk övervakningsopinion
Henrik Ekengren Oscarsson

Partikris
Gissur Erlingsson

Vinster i välfärden
Lennart Nilsson

Välfärdsopinion
Maria Oskarson

Nyhetsinteraktion på webben
Ingela Wadbring

Europaopinionen
Linda Berg

Morgontidningsläsningens förtjänster
Jonas Ohlsson

Betyg på regeringen
Sören Holmberg

Avslutning
Henrik Ekengren Oscarsson

Samtliga presentationer från SOM-seminariet 2014

Seminarium om ungas valdeltagande, Almedalen den 30 maj 2014
Det avgör ungas partival och röstbeteende
Henrik Ekengren Oscarsson och Henrik Friberg-Fernros

 

Seminarium på Västsvenska arenan, Almedalen den 30 maj 2014
Mittfåra och marginal: Almedalsseminarium
Henrik Ekengren Oscarsson, Ulrika Andersson, Frida Vernersdotter, Karl Ydén och Sören Holmberg

SOM-institutet på vetenskapsfestivalen 2014

Lennart Weibull: Skiftande medielandskap

Josefine Bové: Svenska folkets framtidstro

Annika Bergström: Vem kommenterar på nätet?

Jonas Hägglund: Kulturvanor i förändring

Frida Vernersdotter: Europaopinionen inför EU-valet

Henrik Ekengren Oscarsson: Vilka partier klarar fyraprocentsspärren?

Alkoholpolitiskt forum, Sveriges Riksdag den 26 maj 2014
Svensk alkoholopinion
Lennart Weibull

Presenterat vid Mediedagarna i Göteborg 6-7 mars 2014
En region för alla?
Henrik Oscarsson

Presenterat 2013

"Åt rätt håll eller åt fel håll"

Inledning
Henrik Oskarsson

Åt rätt håll eller åt fel håll?
Henrik Oskarsson

Samhällsoro
Lena Wängnerud

Samhällsförtroende
Lennart Weibull

Mindre törst efter nyheter än förr?
Ingela Wadbring

Val av informationskanaler när kriser inträffar
Marina Ghersetti

Sverige i Krig
Karl Ydén

Stödet för socialförsäkringarna
Maria Oskarson

Religiositet
Jonas Bromander

Vinster i välfärden?
Lennart Nilsson

Medietekniken drar åt olika håll
Annika Bergström

Supervalåret 2014
Sören Holmberg

Alla presentationer samlade

Riksrevisionen, 6 december 2013
Förtroendet för Riksrevisionen
Lennart Weibull

Om kungahuset och monarkin, 10 april 2013
Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset
Lennart Nilsson

Presenterat 2012

Socialförsäkringens dag den 25 oktober 2012
Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv
Lennart Weibull

Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 30 september 2012
Kulturvanor och hälsa
Lennart Weibull och Sören Holmberg

Presenterat 2011

Västsvenskarna tycker om demokrati, nätet, fotboll och livet
Sören Holmberg, Annika Bergström, Lennart Nilsson och Åsa Nilsson

Bok- och Biblioteksmässan den 24 september 2011
Vilka är de svenska bokläsarna? Bokläsning i Sverige 1988-2010
Lennart Weibull

 

Tema 2011: Läsaren, Regionbibliotek Stockholm 3 februari
Presentation ej tillgänglig
Åsa Nilsson

Presenterat 2010

Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen 25 maj

Västra Götaland 2009
Sanna Johansson


Konferens om forskningsinformation, Göteborgs universitet 21 april

Förtroende och forskningsinformation 
Lennart Weibull
 

Presenterat 2009

Teatern i samhället juli 2009
Teatern i samhället
Rudolf Antoni

 

IOGT-NTO-rörelsens kongress i Göteborg 11 juli
Svensk opinion om alkohol
Lennart Weibull

 

"Koalition för kulturdebatt", Stockholm 5 maj
Svenska kulturvanor
Åsa Nilsson

Presenterat 2008

Svenska Biblioteksföreningen i Stockholm 4 december
Skilda läsvanor
Åsa Nilsson

Svenska Biblioteksföreningen i Stockholm november
Biblioteken - kontinuitet eller nya trender?
Lars Höglund & Eva Wahlström


Internationella perspektiv
Getting European citizens on board. A Multi–level Democracy Perspective
Lennart Nilsson

 

"Frimis" Linköping 16 oktober
Panelurval vs. sannolikhetsurval
Anders Lithner & Åsa Nilsson 2008


Miljöforskning 2008
Svensk opinion i klimat och havsmiljöfrågor
Sverker Jagers & Johan Martinsson