Göteborgs universitet
Bild
Sveriges riksdag
Foto: Wikimedia Commons
Länkstig

Politikerpanelen

Parallellt med Medborgarpanelen administrerar SOM-institutet Politikerpanelen, en webbpanel bestående av svenska politiker som några gånger per år svarar på frågor om det svenska samhället