Göteborgs universitet
Länkstig

För dig som forskar

Medborgarpanelen är i första hand en forskningsinfrastruktur. Du som forskar och vill använda Medborgarpanelen för din datainsamling är välkommen att inkomma med en ansökan om forskningssamverkan.

Med en bred metodologisk kompetens och över 75 000 aktiva paneldeltagare hjälper vi forskare att utforma och genomföra studier inom flera olika forskningsområden. I Medborgarpanelen genomförs framförallt surveyexperiment av olika slag men även flera panelstudier. Utskick sker i regel 3-4 gånger per år.

Under de senaste åren har Medborgarpanelen samlat in data åt forskare vid statsvetenskapliga institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala, Psykologiska institutionen och Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, Karolinska institutet i Stockholm och Institutionen för medicin på Sahlgrenska akademin. Utanför Sverige har Medborgarpanelen under de senaste åren bidragit till forskning på bland annat Stanford University, London School of Economics, McGill University i Kanada, Universidad Autonoma i Barcelona och European University Institute i Florens.