Göteborgs universitet
Bild
En bro över vatten i motljus
Foto: Johan Wingborg

Tidigare samverkansprojekt

Lista över såväl samverkande forskningsprojekt som samverkande organisationer i SOM-undersökningarna

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Förtroendet för Säpo
Säpo

Förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringar
Försäkringskassan

Förtroendet för museer
Föreningen Sveriges Museer

Förtroendet för Riksrevisionen
Riksrevisionen

Förtroendet för Valmyndigheten
Valmyndigheten

Kännedom om och förtroende för Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse

Kännedom om och förtroende för SCB
Statistiska Centralbyrån

Förtroendet för public service och attityder till finansiering
Sveriges Television

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Förtroendet för och värdet av Utbildningsradion
Utbildningsradion

Klimatkris – attityder och agerande
Klimatpolitiska rådet

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

Det demokratiska samtalet och svenska demokratitrender
Enheten för demokrati och det civila samhället

Våld och demokrati
Enheten för demokrati och det civila samhället

Funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet i samverkan med SOM-institutet

EU-opinion
Svenska institutet för europapolitiska studier

Förtroendet för Försvarsmakten och synen på försvarets uppgifter
Karl Ydén, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet

Utbildning i välfärdsstaten
Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen
Systembolagets råd för alkoholforskning och David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Bok och bibliotek
Malin Ögland, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

Konsumtionsvanor
Ulrika Holmberg, Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet

Bilpoolsvanor
Magnus Roos, Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet

Miljö, energi och klimatopinion
Henrik Oscarsson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Väljarnas ideologiska identifikation
Richard Karlsson, Svenska Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet

Medieattityder
Ulrika Andersson, Den svenska mediepubliken, Göteborgs universitet

Nationell Byggnadsspecifik Information 
Jenny von Platten, Avdelningen för Systemomställning och tjänsteinnovation, RISE

GAL-TAN och invandringsopinion
Marie Demker, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Övervakning och integritet i det digitala samhället
Marie Eneman, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Medieattityder
Ulrika Andersson, Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet

Det öppna samhället
Sten Widmalm, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Levnadsvanor hos äldre
Charlotta Mellander, Jönköping International Business School, Högskolan i Jönköping

Kriget i Ukraina och medievanor
Gunnar Nygren, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Kunskapsresistens
Jesper Strömbäck, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Lokaliseringsutmaningen
Louise Skoog, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Korruption i yrkesgrupper
Marina Nistotskaya, The Quality of Government Institute, Göteborgs universitet

Informellt lärande
Elias Johannesson, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi, Högskolan Väst

Energiförbrukning i fritidshus
Kristina Mjörnell, RISE

Utvärdering av Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen

Scenkonst i Västsverige
Göteborgs Stadsteater

Scenkonst i Västsverige
Göteborgsoperan

Demokrati och delaktighet
Göteborgs Stad

West Pride
West Pride

Trygghet i Göteborg
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Våld i nära relationer
Dialoga, Göteborgs Stad

Demokrati och trygghet
Socialförvaltningarna, Göteborgs Stad

Undersökningar på flera språk
Göteborgs Stad

SOM-undersökningen i Värmland
Karlstad universitet

Comparative study of electoral systems
Henrik Oscarsson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Förtroendet för Säpo
Säpo

Kännedom om och förtroende för Riksgälden
Riksgälden

Förtroendet för Försäkringskassan och socialförsäkringar
Försäkringskassan

Förtroendet för museer
Föreningen Sveriges Museer

Förtroendet för Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän

Kännedom om och förtroende för SCB
Statistiska Centralbyrån

Förtroendet för Inspektionen för vård och omsorg och medicinsk kvalitet
Inspektionen för vård och omsorg

Kännedom om världskulturarv
Riksantikvarieämbetet

Förtroendet för public service och attityder till finansiering
Sveriges Television

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Förtroendet för och värdet av Utbildningsradion
Utbildningsradion

Klimatkris – attityder och agerande
Klimatpolitiska rådet

Asienbarometer
Utrikespolitiska institutet

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

Det demokratiska samtalet och Svenska demokratitrender
Enheten för demokrati och det civila samhället

Våld och demokrati
Enheten för demokrati och det civila samhället

EU-opinion
Svenska institutet för europapolitiska studier

Förtroendet för och användandet av Dramaten
Dramaten

Förtroendet för Försvarsmakten och synen på försvarets uppgifter
Karl Ydén, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet

Kultur och hälsa under coronapandemin
Lennart Weibull, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Kunskapsresistens
Jesper Strömbäck, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Utbildning i välfärdsstaten
Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen
Systembolagets råd för alkoholforskning och David Karlsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Medborgarnas tillit
Bo Rothstein, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Bok och bibliotek
Malin Ögland, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

Transportpsykologi och konsumtion
Magnus Roos, Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet

Konsumtionsvanor
Magnus Roos, Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet

Miljö, energi och klimatopinion
Henrik Oscarsson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Väljarnas ideologiska identifikation
Richard Svensson, Svenska Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet

Medieattityder
Ulrika Andersson, Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet

"Influencer" till politisk kommunikation
Carolin Zorell, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Nationell Byggnadsspecifik Information 
Jenny von Platten, Avdelningen för Systemomställning och tjänsteinnovation, RISE

Civilt försvars och civil beredskap
Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

GAL-TAN och invandringsopinion
Marie Demker, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Kunskapsresistens – ideologiska medier
Per Oleskog Tryggvason, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Representativitet i politiken
Kåre Vernby, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Politikens resurser
Adrienne Sörbom, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Share to care: Involuntary loneliness and informal support amongst Swedish citizens
Axel Wolf, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs universitet

Vargar och människor i multifunktionella landskap
Sofia Billebo, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet

Det öppna samhället
Sten Widmalm, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Levnadsvanor hos äldre
Charlotta Mellander, Jönköping International Business School, Högskolan i Jönköping

Den svenska mediepubliken
Ulrika Andersson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet

KRISAMS - Kriskommunikation och förtroende i det multipublika samhället
Bengt Johansson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet

Utvärdering av Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen

Scenkonst i Västsverige
Göteborgs Stadsteater

Att förklara politiskt förtroende
Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Demokrati och delaktighet
Göteborgs Stad

Entrepenörsanda
Business Region Göteborg

West Pride
West Pride

Trygghet i Göteborg
Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Våld i nära relationer
Dialoga, Göteborgs Stad

Vetenskapen i samhället
Vetenskap & Allmänhet

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Förtroendet för Försäkringskassan
Försäkringskassan

Förtroendet för Säpo
Säpo

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Kännedom om och förtroende för Riksgälden
Riksgälden

Kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

Det demokratiska samtalet & Svenska demokratitrender
Enheten för demokrati och det civila samhället

Våld och demokrati
Enheten för demokrati och det civila samhället

EU-opinion
Svenska institutet för europapolitiska studier

Kännedom om och förtroende för SCB
Statistiska Centralbyrån

Tv-vanor och attityder till finansiering
Sveriges Television

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Kännedom om och förtroende för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Kännedom om och utvärdering av Länsmuseer
Länsmuseernas samarbetsråd

Synen på försvarsmakten och svenska utlandsinsatser
Karl Ydén, Chalmers

Utbildning i välfärdsstaten
Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen
Systembolagets råd för alkoholforskning & David Karlsson, Göteborgs universitet

Förtroende för socialförsäkringar
Maria Oskarson & Anna Bendz, Göteborgs universitet

Medborgarnas tillit
Bo Rothstein, Göteborgs universitet

Bok och bibliotek
Malin Ögland, Högskolan i Borås

Transportpsykologi & konsumtion
Centrum för konsumtionsvetenskap, Magnus Roos, Göteborgs universitet

Konsumtionsvanor
Centrum för konsumtionsvetenskap, Magnus Roos, Göteborgs universitet

Miljö, energi & klimatopinion
Energimyndigheten & Henrik Oscarsson, Göteborgs universitet

Väljarnas ideologiska identifikation
Richard Svensson, Svenska Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet

Tilltro till det svenska rättsväsendet
Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet

Kännedom och popularitet för internationella politiker
Henrik Oscarsson, Svenska Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet

Pensionsmedel och etiska avväganden
Jan Olsson, Örebro universitet

Medborgarna och demokratiska innovationer
Joachim Åström, Örebro universitet

Medborgarnas konceptualisering av politik
Thomas Denk, Örebro universitet

Påverkan av COVID-19 på självrapporterad hälsa
Ann-Sophie Lindqvist Bagge & Anders Carlander, Göteborgs universitet

Levnadsvanor och inställning till primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete
Frida Lundin Gurne, Göteborgs universitet

Kampen om värderingarna när professionerna ska stärkas
Louise Bringselius, Lunds universitet

Konsumtion av och attityd till energidrycker
Mia Ericson, Göteborgs universitet

Medieattityder
Ulrika Andersson, Dagspresskollegiet, Göteborgs universitet

Pregnancy and democracy
Elin Naurin, Göteborgs universitet

Synen på brottsoffer och kriminalpolitik
Marie Demker, Göteborgs universitet & Caroline Mellgren, Malmö universitet

Utvärdering av Västra Götalandsregionen
VG-regionen

Demokrati och delaktighet
Göteborgs Stad

Jubileumssatsningarna i Göteborg
Göteborg & Co

Entreprenörsanda
Business Region Göteborg

Medieattityder
Dagspresskollegiet, Ulrika Andersson, Göteborgs universitet

Tredjepersonseffekter
Peter Dahlberg, Göteborgs universitet

Tv-vanor och attityder till finansiering
Sveriges Television

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Medieförtroende
Institutet för mediestudier

Bok och bibliotek
Malin Ögland, Högskolan i Borås

Kännedom om och förtroende för SCB
Statistiska Centralbyrån

Förtroendet för Säpo
Säpo

Kännedom om och förtroende för Riksgälden
Riksgälden

Förtroendet för Försäkringskassan och nöjdhet med offentliga försäkringssystem
Försäkringskassan

Kännedom om och förtroende för Svenska kraftnät
Svenska kraftnät

Alkoholideologi – hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen
Systembolagets råd för alkoholforskning & David Karlsson, Göteborgs universitet

Åsikter om svensk gruvnäring
Sveriges geologiska undersökning

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Utbildning i välfärdsstaten
Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

Väljarnas ideologiska placering av partier
Svenska Valforskningsprogrammet, Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Opinion om korruption i olika verksamheter
Quality of Government Institute, Monika Bauhr, Göteborgs universitet

Automatiserat beslutsfattande
Karin Hedström, Örebro universitet

Invandringsopinion
Marie Demker, Göteborgs universitet

EU-opinion
Svenska institutet för europapolitiska studier

Synen på försvarsmakten och svenskarnas försvarsvilja
Karl Ydén, Chalmers

Polariserad demokrati
Hanna Bäck, Lunds universitet

Konsumtionsvanor
Centrum för konsumtionsvetenskap, Magnus Roos, Göteborgs universitet

Religiösa traditioner i Sverige idag
Myndigheten för stöd till trossamfund

Hunden, människan och samhället
Anna Bendz, Göteborgs universitet

Medborgarnas tillit
Bo Rothstein, Göteborgs universitet

Moralopinion
Institutet för framtidsstudier, Pontus Strimling, Stockholms universitet

Samtalskulturer & politisk konsumtion
Thomas Denk, Örebro universitet

Det demokratiska samtalet & Svenska demokratitrender
Enheten för demokrati och det civila samhället

Våld och demokrati
Enheten för demokrati och det civila samhället

Vetenskapen i samhället
Vetenskap & Allmänhet

Attityder till odlad fisk
Swemarc, Björn Rönnerstrand, Göteborgs universitet

Miljö, energi & klimat
Energimyndigheten & Henrik Oscarsson, Göteborgs universitet

Inställning till miljöskatter
Sverker Jagers, Göteborgs universitet

Medborgarnas tillgång till och åsikter om tandvård och sjukvård
Myndigheten för vård och omsorgsanalys

HBTQ-personers samhällsattityder
Richard Bränström, Karolinska institutet

Kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

Utvärdering av Västra Götalandsregionen
VG-regionen

Demokrati och deltaktighet
Göteborgs Stad

Jubileumssatsningarna i Göteborg
Göteborg & Co

Evenemangskonsumtion
Göteborg & Co

Göteborgarnas inställning till West Pride
West Pride

Konsumtionsvanor
CFK - Centrum för konsumtionsvetenskap, Ulrika Holmberg, Göteborgs universitet

Batteriåtervinning
CFK - Centrum för konsumtionsvetenskap

Medieattityder och opinionsleaders
Dagspresskollegiet, Ulrika Andersson, Göteborgs universitet

Mätning av IT-användning i stora datorflöden
Sara Leckner, Malmö högskola & Ester Appelgren, Södertörns högskola

Patientcentrerad vård
Charles Taft, Sahlgrenska akademin

Energiopinion
Energimyndigheten

Personlighetsdrag bland svenska väljare
IIES, Torsten Persson, Stockholms universitet

Utbildning i välfärdsstaten
Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

Synen på försvarsmakten och svenska utlandsinsatser
Karl Ydén, Chalmers

Lokala mediers roll i lokalvalen
Lars Nord, Mittuniversitetet & Gunnar Nygren, Södertörns högskola

Invandringsopinion
Marie Demker, Göteborgs universitet

Alarmerande nyheter
Marina Ghersetti, Göteborgs universitet

Bok och bibliotek
Roger Blomgren, Högskolan i Borås

Förtroende Valmyndigheten
Svenska Valforskningsprogrammet, Henrik Ekengren Oscarsson

Alkoholvanor och alkoholopinion
Systembolagets råd för alkoholforskning & David Karlsson, Göteborgs universitet

Automatiserat beslutsfattande
Thomas Denk, Örebro universitet

Utvärdering av Västra Götalandsregionen
VG-regionen

Scenkonst i Västsverige
Göteborgsoperan & Göteborgs Stadsteater

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Förtroendet för Försäkringskassan
Försäkringskassan

Medieförtroende
Institutet för mediestudier

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Vetenskapen i samhället
Vetenskap & Allmänhet

Kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

Våld och demokrati
Enheten för demokrati och det civila samhället

Det demokratiska samtalet & Svenska demokratitrender
Enheten för demokrati och det civila samhället

Kännedom om och förtroende för Finansinspektionen Finansinspektionen

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar
Nämnden för hemslöjdsfrågor

Förtroende för JO och myndigheters felbehandling
Riksdagens ombudsmän

EU-opinion
Sieps

Kännedom om och förtroende för SCB
Statistiska Centralbyrån

Förtroendet för Säpo
Säpo

Tv-vanor och attityder till finansiering
Sveriges Television

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Jubileumssatsningarna i Göteborg
Göteborg & Co

Demokrati och deltaktighet
Göteborgs Stad

Entreprenörsanda i Göteborg
Business Region Göteborg

WestPride
West Pride

Evenemangskonsumtion
Göteborg & Co

Identifikation och boende
Peter Esaisson, Göteborgs universitet

SOM-undersökningen i Värmland
Karlstad universitet
 

Förtroendet för Säpo
Säpo

Allmänhetens syn på MPRT och på mediernas oberoende
Myndigheten för press radio och tv

Konsumtionsvanor
Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar
Nämnden för hemslöjdsfrågor

Förtroendet för Försäkringskassan
Försäkringskassan

Kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

Medieförtroende
Institutet för mediestudier

Biblioteks- och läsvanor
Roger Blomgren, Högskolan i Borås

Attityder till EU
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)

Tv-vanor och tv-attityder
Sveriges Television

Kännedom om och förtroende för Svenska kraftnät
Svenska kraftnät

Medborgarnas syn på polisen
Statskontoret

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Socialt kapital och mellanmänsklig tillit
Bo Rothstein, Oxford

Sverigebilden
Svenska institutet

Svensk migrationsopinion
Marie Demker, Göteborgs universitet

Vetenskapen i samhället
Vetenskap & Allmänhet

Synen på försvarsmakten och svenska militära utlandsinsatser
Karl Ydén, Chalmers

Tidningsläsning och nyhetsvanor
Dagspresskollegiet, Ulrika Andersson

Personlighetsdrag bland svenska väljare
Institutet för internationell ekonomi (IIES)

Hyperlokal journalistik
Gunnar Nygren, Södertörns högskola

Energiopinion
Energimyndigheten

Kulturjournalistikens världar
Andreas Widholm, Södertörns högskola

Förtroendet för SCB
Statistiska Centralbyrån

Kunskap om och attityder till nanoteknologi
GRI, Handelshögskolan

Svenska folkets önskeregeringar och önskestatsminister
Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet

Ungdomars bejakande av våldsam politisk aktion
Viktor Dahl, Örebro universitet

Svenskarnas inställning till personcentrerad vård
Charles Taft, Sahlgrenska akademin

Bostadsmarknadsopinion
Fastighetsägarna GFR

IT-användning i stora dataflöden
Ester Appelgren, Södertörns högskola

Partiernas maximala elektorala potential (MEP)
Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet

Rokeach-mätningen 2017
Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet

Det demokratiska samtalet
Enheten för demokrati och det civila samhället

Alkoholideologi - hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen
Systembolagets råd för alkoholforskning

Tvärvetenskaplig naturvårdsbiologi
Leif Lithander, Biologi, Göteborgs universitet

Utbildningsområdets politik
Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet

Uppföljning av Vision Västra Götaland
Västra Götalandsregionen

Trafikvanor och attityder i väst
Trafikverket

Scenkonst i Västsverige
Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan, Göteborgs konserthus

Jubileumssatsningar och evenemangskonsumtion
Göteborg och Co

Entreprenörsanda
Business Region Göteborg

Demokrati och delaktighet
Göteborg Stad

Kultur och hälsa i Göteborg
Lennart Weibull och Sören Holmberg, Göteborgs universitet

Patientcentrerad vård
Charles Taft, Sahlgrenska akademin

Medborgarnas syn på polisen
Statskontoret

De förändrade medielandskapen och demokratin
Jesper Strömbäck, JMG, Göteborgs universitet

Synen på försvarsmakten och svenska militära utlandsinsatser
Karl Ydén, Chalmers

Livstillfredsställelse
Bengt Brülde, Göteborgs universitet och Filip Fors, Umeå universitet

Invandringsopinion
Marie Demker, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Framtidens arbetsmarknad
Futurion

Socialt kapital och mellanmänsklig tillit
Bo Rothstein, Oxford University

Äldre medborgare
Thomas Denk, Örebro universitet

Tidningsläsning och nyhetsvanor
Dagspresskollegiet, Ulrika Andersson

Kännedom om och förtroende för SCB
Statistiska Centralbyrån

Tillgängliga nyhetsmedier
Myndigheten för tillgängliga medier

Synen på arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket

Biblioteksvanor och bokläsning
Lars Höglund, JMG, Göteborgs universitet

E-boksläsning och attityder till e-böcker
Lars Höglund, JMG, Göteborgs universitet

Synen på korruption
Monika Bauhr, QoG-institutet,Göteborgs universitet

IT-användning i stora dataflöden
Ester Appelgren, Södertörns högskola

Konsumtionsvanor
Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Kvalitet i offentlig verksamhet
Statskontoret

Energiopinion
Energimyndigheten

Attityder till EU
SIEPS

Alkoholopinionen i Sverige
Systembolagets forskningsfond

Vetenskapen i samhället
Vetenskap & allmänhet

TV-vanor och TV-attityder
Sveriges Television

Mått på medialisering
André Jansson, Karlstad universitet

Radiovanor och plattformsanvändning
Sveriges Radio

Privata sjukvårdsförsäkringar
Ulrika Winblad, Uppsala universitet

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar
Nämnden för hemslöjdsfrågor

Allmänhetens syn på MPRT och på mediernas oberoende
Myndigheten för radio och tv

Medieförtroende
Institutet för mediestudier

Förtroende för Säpo
Säpo

Förtroendet för Läkemedelsverket
Läkemedelsverket

Förtroendet för Migrationsverket
Migrationsverket

Förtroendet för Försäkringskassan
Försäkringskassan

Förtroendet för CSN
Centrala studiestödsnämnden

Religion och religiositet
Svenska Kyrkan, Analysenheten, Uppsala

Bostadsmarknadsopinion
Fastighetsägarna GFR

Röstningsintentioner
Henrik Ekengren Oscarsson, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Det demokratiska samtalet
Enheten för demokrati och det civila samhället, Kulturdepartementet

Framtida arbetsliv
Vetenskapsrådet

Uppfattningar om antibiotikaresistens
Adam Shehata och Monika Djerf-Pierre, JMG, Göteborgs universitet

Användning av antibiotika
Sverker Jagers, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Partiuppsättningsmodeller
Henrik Ekengren Oscarsson, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen

Trafikvanor och attityder i Väst
Trafikverket

Religionsutövande
Svenska Kyrkan i Göteborg

Scenkonst i Västsverige
Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan, Göteborgs konserthus

Hyperlokal journalistik

Samverkan: Gunnar Nygren, Södertörns högskola

Medborgarnas syn på polisen

Samverkan: Statskontoret

De förändrade medielandskapen och demokratin

Samverkan: Jesper Strömbäck, JMG, Göteborgs universitet

Synen på försvarsmakten och svenska militära utlandsinsatser

Samverkan: Karl Ydén, Chalmers

Livstillfredsställelse

Samverkan: Bengt Brülde, Göteborgs universitet och Filip Fors, Umeå universitet

Invandringsopinion

Samverkan: Marie Demker, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Bedömning av Havs- och vattenmyndigheten

Samverkan: Havs- och vattenmyndigheten

Socialt kapital och mellanmänsklig tillit

Samverkan: Bo Rothstein, Statsvetenskap, Göteborgs universitet

Allmänhetens syn på tobak och rökvanor

Samverkan: Tobaksfakta

Tidningsläsning och nyhetsvanor

Samverkan: Dagspresskollegiet, Ulrika Andersson

Batteriåtervinning - vanor och attityder

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFG, Göteborgs universitet

Yttrandefrihet och medier

Samverkan: Ulla Carlsson, Unesco/JMG, Göteborgs universitet

Synen på arbetsmiljö

Samverkan: Arbetsmiljöverket

Biblioteksvanor och bokläsning

Samverkan: Lars Höglund, JMG, Göteborgs universitet

E-boksläsning och attityder till e-böcker

Samverkan: Lars Höglund, JMG, GU

Synen på korruption

Samverkan: Monika Bauhr, QoG-institutet,Göteborgs universitet

IT-användning i stora datorflöden

Samverkan: Ester Appelgren, Södertörns högskola

Konsumtionsvanor

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Kvalitet i offentlig verksamhet

Samverkan: Statskontoret

Energiopinion

Samverkan: Energimyndigheten

Attityder till EU

Samverkan: SIEPS

Alkoholopinionen i Sverige

Samverkan: Systembolagets forskningsfond

Vetenskapen i samhället

Samverkan: Vetenskap & allmänhet

TV-vanor och TV-attityder

Samverkan: Sveriges Television

Tolerans

Samverkan: Forum för levande historia

Radiovanor och plattformsanvändning

Samverkan: Sveriges Radio

Kulturvanor

Samverkan: Myndigheten för kulturanalys

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar

Samverkan: Nämnden för hemslöjdsfrågor

Allmänhetens syn på MRTV och på mediernas oberoende

Samverkan: Myndigheten för radio och tv

Världen utanför Sverige

Samverkan: Andreas Widholm, Södertörns högskola

Förtroende för Säpo

Samverkan: Säpo

Förtroendet för Läkemedelsverket

Samverkan: Läkemedelsverket

Förtroendet för Finansinspektionen

Samverkan: Finansinspektionen

Förtroendet för Försäkringskassan

Samverkan: Försäkringskassan

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Utvärdering av Region Skåne

Samverkan: Region Skåne

Trafikvanor och attityder i Väst

Samverkan: Trafikverket

Religionsutövande

Samverkan: Svenska Kyrkan i Göteborg

Scenkonst i Västsverige

Samverkan: Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan, Göteborgs konserthus

Digital mediemoral

Samverkan: Stina Bengtsson, Södertörns högskola och Bengt Johansson, JMG, GU

Hållbar stadsutveckling

Samverkan: John Holmberg, Jonas Nässén, Fysisk resursteori, Chalmers

De förändrade medielandskapen och demokratin

Samverkan: Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet

Synen på försvarsmakten och svenska militära utlandsinsatser

Samverkan: Karl Ydén, Chalmers

Livstillfredsställelse

Samverkan: Bengt Brülde, GU och Filip Fors, Umeå universitet

Invandringsopinion

Samverkan: Marie Demker, Statsvetenskap, GU

Människors orosuppfattningar

Samverkan: Lena Wängnerud, Statsvetenskap, och Monika Djerf-Pierre, JMG, GU

Socialt kapital och mellanmänsklig tillit

Samverkan: Bo Rothstein, Statsvetenskap, GU

Utbildningsområdets politik

Samverkan: Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik, GU

Tidningsläsning och nyhetsvanor

Samverkan: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, Sundsvall

Personval

Samverkan: Henrik Ekengren Oscarsson, Statsvetenskap, GU

Bildjournalistik

Samverkan: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, Sundsvall

IKT och krishantering

Samverkan: Marina Ghersetti

Biblioteksvanor och bokläsning

Samverkan: Lars Höglund, JMG, GU

E-boksläsning och attityder till e-böcker

Samverkan: Lars Höglund, JMG, GU

Synen på korruption

Samverkan: Monika Bauhr, QoG, Statsvetenskap, GU

Medborgarnas politiska aktiviteter

Samverkan: Maria Solevid, Statsvetenskap, GU

Attityder till välfärdsstaten

Samverkan: Richard Öhrvall, SCB

Konsumenters logistik

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, GU

Kriskommunikation 2.0

Samverkan: Tomas Odén

Synen på naturvård

Samverkan: Leif Lithander, biologi, GU

Omsorgsansvar i hushållet

Samverkan: Ylva Norén Bretzer och Helena Rohdén, Statsvetenskap, GU

Kvalitet i offentlig verksamhet

Samverkan: Statskontoret

Energiopinion

Samverkan: Energimyndigheten

Attityder till EU

Samverkan: SIEPS

Alkoholopinionen i Sverige

Samverkan: Systembolagets forskningsfond

Vetenskapen i samhället

Samverkan: Vetenskap & allmänhet

TV-vanor och TV-attityder

Samverkan: Sveriges Television

Tolerans

Samverkan: Forum för levande historia

Radiovanor och plattformsanvändning

Samverkan: Sveriges Radio

Kulturvanor

Samverkan: Myndigheten för kulturanalys

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar

Samverkan: Nämnden för hemslöjdsfrågor

Allmänhetens syn på MRTV och på mediernas oberoende

Samverkan: Myndigheten för radio och tv

Kultur, hälsa och personlighet

Samverkan: Stena-stiftelsen

Riksdagskontakter

Samverkan: Sveriges Riksdag

Förtroende för Säpo

Samverkan: Säpo

Förtroendet för Läkemedelsverket

Samverkan: Läkemedelsverket

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Samverkan: Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Riksbanken

Samverkan: Riksbanken

Förtroendet för Riksrevisionen

Samverkan: Riksrevisionen

Förtroendet för Försäkringskassan

Samverkan: Försäkringskassan

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Medborgarutvärdering av Visionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Trafikvanor och attityder i Väst

Samverkan: Trafikverket

Religionsutövande

Samverkan: Svenska Kyrkan i Göteborg

Scenkonst i Västsverige

Samverkan: Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan

Digital mediemoral

Samverkan: Stina Bengtsson, Södertörns högskola och Bengt Johansson, JMG, GU

Hållbar stadsutveckling

Samverkan: John Holmberg, Jonas Nässén, Fysisk resursteori, Chalmers

De förändrade medielandskapen och demokratin

Samverkan: Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet

Synen på försvarsmakten och svenska militära utlandsinsatser

Samverkan: Karl Ydén, Chalmers

Livstillfredsställelse

Samverkan: Bengt Brülde, GU och Filip Fors, Umeå universitet

Invandringsopinion

Samverkan: Marie Demker, Statsvetenskap, GU

Människors orosuppfattningar

Samverkan: Lena Wängnerud, Statsvetenskap, och Monika Djerf-Pierre, JMG, GU

Socialt kapital och mellanmänsklig tillit

Samverkan: Bo Rothstein, Statsvetenskap, GU

Utbildningsområdets politik

Samverkan: Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik, GU

Tidningsläsning och nyhetsvanor

Samverkan: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, Sundsvall

Personval

Samverkan: Henrik Ekengren Oscarsson, Statsvetenskap, GU

Bildjournalistik

Samverkan: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, Sundsvall

IKT och krishantering

Samverkan: Marina Ghersetti

Biblioteksvanor och bokläsning

Samverkan: Lars Höglund, JMG, GU

E-boksläsning och attityder till e-böcker

Samverkan: Lars Höglund, JMG, GU

Synen på korruption

Samverkan: Monika Bauhr, QoG, Statsvetenskap, GU

Medborgarnas politiska aktiviteter

Samverkan: Maria Solevid, Statsvetenskap, GU

Attityder till välfärdsstaten

Samverkan: Richard Öhrvall, SCB

Konsumenters logistik

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, GU

Kriskommunikation 2.0

Samverkan: Tomas Odén

Synen på naturvård

Samverkan: Leif Lithander, biologi, GU

Omsorgsansvar i hushållet

Samverkan: Ylva Norén Bretzer och Helena Rohdén, Statsvetenskap, GU

Kvalitet i offentlig verksamhet

Samverkan: Statskontoret

Energiopinion

Samverkan: Energimyndigheten

Attityder till EU

Samverkan: SIEPS

Alkoholopinionen i Sverige

Samverkan: Systembolagets forskningsfond

Vetenskapen i samhället

Samverkan: Vetenskap & allmänhet

TV-vanor och TV-attityder

Samverkan: Sveriges Television

Tolerans

Samverkan: Forum för levande historia

Radiovanor och plattformsanvändning

Samverkan: Sveriges Radio

Kulturvanor

Samverkan: Myndigheten för kulturanalys

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar

Samverkan: Nämnden för hemslöjdsfrågor

Allmänhetens syn på MRTV och på mediernas oberoende

Samverkan: Myndigheten för radio och tv

Kultur, hälsa och personlighet

Samverkan: Stena-stiftelsen

Riksdagskontakter

Samverkan: Sveriges Riksdag

Förtroende för Säpo

Samverkan: Säpo

Förtroendet för Läkemedelsverket

Samverkan: Läkemedelsverket

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Samverkan: Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Riksbanken

Samverkan: Riksbanken

Förtroendet för Riksrevisionen

Samverkan: Riksrevisionen

Förtroendet för Försäkringskassan

Samverkan: Försäkringskassan

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Medborgarutvärdering av Visionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Trafikvanor och attityder i Väst

Samverkan: Trafikverket

Religionsutövande

Samverkan: Svenska Kyrkan i Göteborg

Scenkonst i Västsverige

Samverkan: Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan

Demokratiopinion

Samverkan: Justitiedepartementet

Input- och outputlegitimitet

Samverkan: Jon Pierre, Statsvetenskap, GU och Asbjørn Røiseland, Statsvetenskap, Universitetet i Nordland

Attityder till EU

Samverkan: SIEPS

Synen på svensk utrikespolitik

Samverkan: Ulf Bjereld, Statsvetenskap, GU

Främlingsfientlig opinion

Samverkan: Marie Demker, Statsvetenskap, GU

Människors orosuppfattningar

Samverkan: Lena Wängnerud, Statsvetenskap, och Monika Djerf-Pierre, JMG, GU

Förtroendet för Riksbanken

Samverkan: Riksbanken

Förtroendet för Säpo

Samverkan: Säpo

Förtroendet för Riksrevisionen

Samverkan: Riksrevisionen

Förtroendet för Apoteket

Samverkan: Centrum för konsumtionsforskning, GU

Förtroendet för Försäkringskassan

Samverkan: Ylva Norén Bretzer, Statsvetenskap, GU

Synen på försvarsmakten och svenska militära utlandsinsatser

Samverkan: Karl Ydén, GRI, GU

Kvalitet i offentlig verksamhet

Samverkan: Statskontoret

Energiopinion

Samverkan: Energimyndigheten

Religionsuppfattningar

Samverkan: Marie Demker, Statsvetenskap, GU; Jonas Bromander, Svenska Kyrkan

Omsorgsansvar i hushållet

Samverkan: Helena Rohdén och Carin Staland Nyman, GU

Synen på havsmiljön

Samverkan: Åke Hagström och Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet

Alkoholopinionen i Sverige

Samverkan: Systembolagets forskningsfond

Synen på korruption

Samverkan: Monika Bauhr, QoG, Statsvetenskap, GU

Socialt kapital och mellanmänsklig tillit

Samverkan: Bo Rothstein, Statsvetenskap, GU

Vetenskapen i samhället

Samverkan: Vetenskap & allmänhet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet

Konsumtionsvanor och konsumtionsattityder

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, GU

Kriskommunikation 2.0

Samverkan: Tomas Odén och Marina Ghersetti, JMG, GU

Läsvanor och attityder till nyhetsmedier

Samverkan: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, Sundsvall

Mobiltelefonanvändning

Samverkan: Göran Bolin, Södertörns högskola

TV-vanor och TV-attityder

Samverkan: Sveriges Television

Radiovanor och plattformsanvändning

Samverkan: Sveriges Radio

Biblioteksvanor och bokläsning

Samverkan: Lars Höglund, JMG, GU

Kultur, hälsa och personlighet

Samverkan: Stena-stiftelsen

Scenkonst i Västsverige

Samverkan: Göteborgs Stadsteater, GöteborgsOperan

Slöjd och hantverk - vanor och värderingar

Samverkan: Nämnden för hemslöjdsfrågor

Kommunikationsplattformar i nära relationer

Samverkan: André Jansson och Miyase Christensen, Karlstad universitet

Boende och miljö

Samverkan: Ylva Norén Bretzer, Statsvetenskap, GU

Trafikvanor och attityder i Väst

Samverkan: Trafikverket

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Medborgarutvärdering av Visionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Religionsutövande

Samverkan: Svenska Kyrkan i Göteborg

Synen på högre utbildning och förtroende för universitet

Samverkan: Analys och utvärdering, GU

Studentutvärdering 2012

Samverkan: Samhällsvetenskapliga fakulteten, GU

Attityder till EU

Samverkan: SIEPS

Synen på svensk utrikespolitik

Samverkan: Ulf Bjereld, Statsvetenskap, GU

Främlingsfientlig opinion

Samverkan: Marie Demker, Statsvetenskap, GU

Kriser och förtroende

Samverkan: Lena Wängnerud, Statsvetenskap, och Monika Djerf-Pierre, JMG, GU

Riksbanken

Samverkan: Riksbanken

Förtroendet för Säpo

Samverkan: Säpo

Förtroendet för Riksrevisionen

Samverkan: Riksrevisionen

Förtroendet för Finansinspektionen

Samverkan: Finansinspektionen

Synen på militära utlandsinsatser

Samverkan: Karl Ydén, GRI, GU

Myndigheter

Samverkan: Statskontoret

Energiopinionen

Samverkan: Energimyndigheten

Åsikter om miljö och klimat

Samverkan: Katarina Gårdfeldt, GMV, Sverker C. Jagers, Johan Martinsson, Statsvetenskap, GU

Förtroendet för Havs- och vattenmyndigheten

Samverkan: Havs- och vattenmyndigheten

Synen på havsmiljön

Samverkan: Åke Hagström och Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet

Alkoholopinionen i Sverige

Samverkan: Systembolagets forskningsfond

Korruption

Samverkan: Monika Bauhr, QoG, Statsvetenskap, GU

Socialt kapital

Samverkan: Bo Rothstein, Statsvetenskap, GU

Synen på vetenskap

Samverkan: Vetenskap & allmänhet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet

Konsumtionsvanor och konsumtionsattityder

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, GU

Konsumtion och återvinning

Samverkan: Karin M. Ekström, Högskolan i Borås

Tidningsvanor och -attityder

Samverkan: Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, Sundsvall

Mobiltelefoni

Samverkan: Göran Bolin, Södertörns högskola

TV-vanor och TV-attityder

Samverkan: Sveriges Television

Radiovanor

Samverkan: Sveriges Radio

Bibliotek och läsning

Samverkan: Lars Höglund, GU/Högskolan i Borås

Kultur, hälsa och personlighet

Samverkan: Stena-stiftelsen

Svenska kulturvanor

Samverkan: Kulturrådet

Välbefinnande och lycka

Samverkan: Filip Fors, Umeå universitet

Traditioner och vanor

Samverkan: Magnus Wennerhag, Statsvetenskap, GU

Religiösa vanor

Samverkan: Svenska Kyrkan, Uppsala

Trafikvanor och attityder i Väst

Samverkan: Trafikverket

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Medborgarutvärdering av Visionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Regionmagasinet

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Svenska kyrkan

Samverkan: Svenska Kyrkan i Göteborg

Förtroende för universitet

Samverkan: Analys och utvärdering, GU

Student-SOM

Samverkan: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sven-Åke Lindgren, GU

Attityder till EU

Samverkan: SIEPS

Synen på svensk utrikespolitik

Samverkan: Ulf Bjereld, Statsvetenskap, GU

Demokrati

Samverkan: Lena Wängnerud, MOD, Statsvetenskap, GU

Kriser och förtroende

Samverkan: Lena Wängnerud och Monika Djerf-Pierre, MOD, Statsvetenskap, GU

Krisberedskap och medier

Samverkan: Tomas A Odén och Marina Ghersetti, JMG, GU

Riksbanken

Samverkan: Riksbanken

Förtroendet för Säpo

Samverkan: Säpo

Förtroendet för Riksrevisionen

Samverkan: Riksrevisionen

Förtroendet för Finansinspektionen

Samverkan: Finansinspektionen

Myndigheter

Samverkan: Statskontoret

Rättsväsendet

Samverkan: Ylva Norén Bretzer, CEFOS, GU

Politiska skiljelinjer

Samverkan: Ulf Bjereld & Marie Demker, MIM, Statsvetenskap, GU

Vargopinion

Samverkan: Ulf Bjereld m. fl., Statsvetenskap, GU

Energiopinionen

Samverkan: Energimyndigheten

Åsikter om miljö och klimat

Samverkan: Sverker C. Jagers, Johan Martinsson, Statsvetenskap och Katarina Gårdfeldt, GMV, GU

Synen på havsmiljön

Samverkan: Åke Hagström m. fl., Havsmiljöinstitutet

Alkoholopinionen i Sverige

Samverkan: Systembolagets forskningsfond

Korruption

Samverkan: Henrik Oscarsson, QoG, Statsvetenskap, GU

Socialt kapital

Samverkan: Bo Rothstein, Statsvetenskap, GU

Synen på vetenskap

Samverkan: Vetenskap & allmänhet

Konsumtionsvanor och konsumtionsattityder

Samverkan: Ulrika Holmberg, CFK, Handelshögskolan, GU

Medievanor

Samverkan: Ingela Wadbring m. fl., Dagspresskollegiet, JMG, GU

Politisk reklam

Samverkan: Bengt Johansson, JMG, GU

Sociala medier och politiskt deltagande

Samverkan: Nils Gustafsson, Lunds universitet

Mobiltelefoni

Samverkan: Göran Bolin, Södertörns högskola

TV-vanor och TV-attityder

Samverkan: Sveriges Television

Radiovanor

Samverkan: Sveriges Radio

Bibliotek och läsning

Samverkan: Lars Höglund, GU/Högskolan i Borås

Kultur, hälsa och personlighet

Samverkan: Stena-stiftelsen

Svenska kulturvanor

Samverkan: Kulturrådet

Svenska scenvanor

Samverkan: Svensk Scenkonst

Välbefinnande och lycka

Samverkan: Filip Fors, Umeå universitet

Uppföljning och utvärdering av Västra Götalandsregionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Medborgarutvärdering av Visionen

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Samhälle, service och medier i Värmland

Samverkan: Region Värmland och Västra Götalandsregionen

Svenska kyrkan

Samverkan: Svenska Kyrkan i Göteborg

Regionmagasinet

Samverkan: Västra Götalandsregionen

Förtroende för universitet

Samverkan: Analys och utvärdering (Cecilia Bokenstrand), GU

Förtroende för Sahlgrenska akademin

Samverkan: Sahlgrenska akademin (Susanne Fägersten Sabel), GU

Förtroende för Handelshögskolan

Samverkan: Handelshögskolan (Åsa Kultje), GU

Student-SOM

Samverkan: Samhällsvetenskapliga fakulteten (Sven-Åke Lindgren), GU

Attityder till EU

Finansiär: SIEPS
Ansvarig vid SOM-institutet: Sören Holmberg

Riksbanken

Finansiär: Riksbanken
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Förtroendet för Säpo

Finansiär: Säpo
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Synen på arbetsförmedlingen

Finansiär: Arbetsförmedlingen
Ansvarig vid SOM-institutet: Sören Holmberg

Förtroendet för Riksrevisionen

Finansiär: Riksrevisionen
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Åsa Nilsson

Synen på svensk utrikespolitik

Finansiär: Ulf Bjereld, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Rasism och integration

Finansiär: Marie Demker, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Energiopinionen

Finansiär: Energimyndigheten
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Per Hedberg

Åsikter om miljö och klimat

Finansiär: Sverker C. Jagers, GMV, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Synen på havsmiljön

Finansiär: Havsmiljöinstitutet
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Åsikter om sjukförsäkringssystemet

Finansiär: Socialmedicin, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Crisis Communication in a Digital Age

Finansiär: Mats Eriksson, Örebro universitet
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Svininfluensan

Finansiär: Tomas Andersson Odén och Marina Ghersetti, JMG, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Alkoholopinionen i Sverige

Finansiär: Systembolagets forskningsfond
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Socialt kapital

Finansiär: Bo Rothstein, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Synen på vetenskap

Finansiär: Vetenskap & allmänhet (Karin Hermansson)
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Konsumtionsvanor och konsumtionsattityder

Finansiär: Ulrika Holmberg, Handelshögskolan, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Trygga rum

Finansiär: André Jansson, Karlstads universitet
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Rural Networking

Finansiär: André Jansson, Karlstads universitet, och Magnus Andersson, Malmö högskola
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

"Vem är rädd för vargen?"

Finansiär: Ulf Bjereld, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Medievanor

Finansiär: Dagspresskollegiet (Ingela Wadbring m fl)
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Tidningsplattformar

Finansiär: Josefine Sternvik, JMG, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Mobiltelefoni

Finansiär: Göran Bolin, Södertörns högskola
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

TV-vanor och TV-attityder

Finansiär: Sveriges Television (Bengt Nordström)
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Bibliotek och läsning

Finansiär: Lars Höglund, Högskolan i Borås
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Kultur & hälsa & personlighet

Finansiär: Stena-stiftelsen
Ansvariga vid SOM-institutet: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Svenska kulturvanor

Finansiär: Kulturrådet (Erik Peurell)
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Svenska scenvanor

Finansiär: Svensk Scenkonst
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Uppföljning och utvärdering
av Västra Götalandsregionen

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Ansvariga vid SOM-institutet: Lennart Nilsson och Sanna Johansson

Kyrkovalet 2009

Finansiär: Svenska Kyrkan i Göteborg
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Medborgarutvärdering av visionen

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Regionmagasinet

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Maktskiften i svenska kommuner

Finansiär: Anna Bendtz, CEFOS, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Dagstidningsprenumeration

Finansiär: Lennart Weibull, JMG, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Lennart Weibull

Syn på film

Finansiär: Filminstitutet
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Riksdagsrepresentation

Finansiär: Lena Wängnerud, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Nationell säkerhet

Finansiär: Henrik Oscarsson och Ulf Bjereld, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Informatörer och lobbyister

Finansiär: Larsåke Larsson, Örebro universitet
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Synen på JO

Finansiär: JO-ämbetet
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Invandring/flyktingar

Finansiär: Marie Demker, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Synen på grundlagsförändringar

Finansiär: Grundlagsberedningen (Henrik Oscarsson)
Ansvarig vid SOM-institutet: Sören Holmberg

Synen på politik

Finansiär: SNS (Olof Petersson)
Ansvarig vid SOM-institutet:

ISP

Finansiär: Maria Pettersson, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Synen på kriminalpolitiken

Finansiär: Marie Demker, Statsvetenskap, GU
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Hunden i samhället

Finansiär: Svenska Kennelklubbens forskningsfond (Anna Bendtz)
Ansvarig vid SOM-institutet: Åsa Nilsson

Uppföljning och utvärdering
av Västra Götalandsregionen

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Ansvariga vid SOM-institutet: Lennart Nilsson och Sanna Johansson

Visionspanelen

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Göteborgs-Posten

Finansiär: Göteborgs-Posten
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Kultur i Västsverige

Finansiär: Kulturförvaltningen i Göteborgs stad
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Trygghet

Finansiär: Göteborgs stad
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Förtroende för universitetet

Finansiär: Göteborgs universitet
Ansvarig vid SOM-institutet: Lennart Weibull

Besök på Bok och bibliotek

Finansiär: Bok och bibliotek i Norden
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Medborgare i Skåne

Finansiär: Region Skåne
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Regionmagasinet

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Ansvarig vid SOM-institutet: Sanna Johansson

Mer information om samverkan i SOM-undersökningarna

Hör av dig till oss på:

031-786 3300
info@som.gu.se