Göteborgs universitet
Bild
Lekande barn
Länkstig

Pep-rapporten

Pep-rapporten är namnet på en årlig enkätundersökning som riktar sig till barn och unga mellan 4-17 år. Undersökningen innehåller frågor om kost- och motionsvanor med syfte att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet.

Pep-rapporten 2023

Pep-rapporten genomförs nu för femte året i rad. 2023 års undersökning skickades i september ut till 29 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 4-17. Undersökningen avslutas omkring årsskiftet och resultaten presenteras under våren 2024.

Har du eller ditt barn fått en inbjudan till Pep-rapporten?

Klicka på länken nedan och logga in med de uppgifter du fått i ditt inbjudningsbrev.

Välkommen till Pep-rapporten 2023!

 

Pep-rapporten 2022

Resultaten från den senaste Pep-rapporten visar övergripande att endast en bråkdel - cirka tre procent - av alla barn och unga i Sverige lever enligt myndigheternas rekommendationer vad gäller motion och kosthållning. Den tydligaste trenden under de senaste fem årens mätningar är att skärmtiden fortsätter att öka, men i övrigt är mönstren bestående. Fortsatt spelar socioekonomiska faktorer stor roll för barns möjlighet att leva hälsosamt.

Läs mer om resultaten på Generation Pep:s webbplats

Ta del av undersökningsresultat och -metod i sin helhet i SOM-institutets tabellrapport

Pep-rapporten 2022 genomfördes under hösten och vintern 2022. Undersökningen skickades ut till 29 000 barn och unga. Resultaten presenterades av Generation Pep i april 2023. Vi på SOM-institutet vill tacka alla barn och föräldrar för den tid de lagt på att delta i undersökningen.
 

 

Allmänt om undersökningen

 

Pep-rapporten har genomförts varje år sedan 2018. Undersökningen innehåller frågor om hälsa, motion, kost och andra vanor och syftar till att ge en lägesbild över hälsan hos unga i Sverige idag. Pep-rapporten genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet.

 

Metod och urval
Undersökningen går normalt ut till 29 000 slumpmässigt utvalda barn i åldrarna 4-17 år. Urvalet dras från befolkningsregistret där även kontaktuppgifter i form av postadresser hämtas. Inbjudan att delta sänds ut med post tillsammans med inloggningsuppgifter. Enkäten besvaras därefter på internet och tar ungefär 25 minuter att fylla i. Insamlingen av svar pågår under september-november. Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen.

De första frågorna i enkäten riktar sig till en förälder eller vårdnadshavare, men den större delen av frågorna är till barnet som är med i undersökningen. Undersökningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten.

 

Hur används resultaten?
Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen används i forskning inom många olika områden. Den bästa översikten av resultaten ges i Generation Pep:s egen Pep-rapport.

 

SOM-institutet publicerar varje år en egen rapport som avhandlar undersökningen och redovisar alla resultat i tabellform. Du finner dessa rapporter från respektive års undersökning här nedan.