Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Lekande barn
Länkstig

Pep-rapporten

Pep-rapporten är namnet på en årlig enkätundersökning som riktar sig till barn och unga mellan 4-17 år. Undersökningen innehåller frågor om kost- och motionsvanor med syfte att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga runt om i landet.

Pep-rapporten 2020

Under hösten 2020 genomfördes Pep-rapporten för tredje gången. Över 8000 barn och vårdnadshavare deltog genom att svara på frågor om kost- och hälsovanor. Resultaten går i linje med tidigare studier som visar att få barn och unga i Sverige når upp till rekommenderade nivåer när det gäller mat och fysisk aktivitet. Läs mer i SOM-institutets nyhetstext.

Ta del av resultaten i Generation Peps egen rapport från undersökningen 2020

 

Om undersökningen

Pep-rapporten har genomförts varje år sedan 2018. Undersökningen innehåller frågor om hälsa, motion, kost och andra vanor och syftar till att ge en lägesbild över hälsan hos unga i Sverige idag. Pep-rapporten genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet.

 

Metod och urval
Undersökningen går normalt ut till 29 000 slumpmässigt utvalda barn i åldrarna 4-17 år. Urvalet dras från befolkningsregistret där även kontaktuppgifter i form av postadresser hämtas. Inbjudan att delta sänds ut med post tillsammans med inloggningsuppgifter. Enkäten besvaras därefter på internet och tar ungefär 25 minuter att fylla i. Insamlingen av svar pågår under september-november. Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen.

De första frågorna i enkäten riktar sig till en förälder eller vårdnadshavare, men den större delen av frågorna är till barnet som är med i undersökningen. Undersökningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten.

 

Hur används resultaten?
Svaren från undersökningen redovisas alltid anonymt och på gruppnivå. Resultaten från undersökningen används i forskning inom många olika områden. Den bästa översikten av resultaten ges i Generation Pep:s egen Pep-rapport.

 

SOM-institutet publicerar varje år en egen rapport som avhandlar undersökningen och redovisar alla resultat i tabellform. Du finner dessa rapporter från respektive års undersökning här nedan.