Göteborgs universitet
Bild
Pusselbitar

Data

SOM-undersökningarna genererar varje år stora mängder forskningsdata. Dessa data är tillgängliga för sekundärforskning för alla som är anslutna till ett svenskt universitet eller högskola. Data från SOM-undersökningarna beställs via Svensk nationell datatjänst.