Göteborgs universitet
Bild
En uppslagen bok

Böcker

SOM-institutets bokserie består av forskarantologier, alltså böcker där olika forskare skriver ett eller flera kapitel vardera. Kapitlen innehåller skriven analys, och skiljer sig därmed från våra många tabellrapporter. Normalt släpps två böcker per år, en baserad på den nationella SOM-undersökningen och en med utgångspunkt i SOM-undersökningen i Västra Götaland.