Göteborgs universitet
Bild
Framsida till boken Ovisshetens tid

Ovisshetens tid

SOM-antologi nr. 82, den nationella SOM-undersökningen.

I Ovisshetens tid, den 82:a forskarantologin från SOM-institutet, riktas strålkastarljusen mot den osäkerhet som råder i landet som ett resultat av krig i närområdet, energikris, regeringsskifte och skenande matpriser. Med utgångspunkt i de senaste undersökningsresultaten och SOM-institutets långa tidsserier försöker ett fyrtiotal forskare från olika discipliner lysa upp det svenska samhällets väg framåt.

Ovisshetens tid publicerades 14 juni 2023. Redaktörer är Ulrika Andersson, Anders Carlander, Johan Martinsson, Nora Theorin och Patrik Öhberg. Samtliga kapitel finns fritt tillgängliga på denna sida. Du kan beställa ett tryckt exemplar av boken via vår webbshop.

Framsida till boken Ovisshetens tid

Alla kapitel

Innehåll och Förord

Ovisshetens tid - inledningskapitel
Ulrika Andersson, Patrik Öhberg, Anders Carlander, Johan Martinsson och Nora Theorin
 

Demokrati och val

Demokrati som överideologi eller en ideologi bland andra?
Thomas Persson och Sten Widmalm

Vilka partier ägde sakfrågorna i valet 2022?
Johan Martinsson

Vem e’ de’ du vill ha? Svenska folkets uppfattningar om viktiga egenskaper hos politiker
Felix Cassel och Patrik Öhberg

Röstdelning i ett nytt politiskt landskap
Gissur Ó Erlingsson, Maria Solevid, Anna Cederholm Lager och Henrik Oscarsson

Stora svängningar i den politiska dagordningen valåret 2022
Johan Martinsson

Kungen sitter säkert på tronen – men kronprinsessan är mest populär
Ulrika Andersson


(O)säkerhet och allianser

Svensk säkerhet i krigets skugga: Nato, försvaret och stödet till Ukraina
Karl Ydén, Ulf Bjereld och Joakim Berndtsson

Jordskred i svensk Nato-opinion efter Rysslands invasion av Ukraina
Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson

Varifrån får svenskarna sina nyheter om kriget i Ukraina?
Gunnar Nygren och Andreas Widholm

Välkommen till det digitala övervakningssamhället
Marie Eneman och Jan Ljungberg

Svensk EU-opinion i tider av krig i Europa
Sofie Blombäck och Thomas Karv

Nu när opinionen omfamnar EU – Är det dags för ett Europas förenta stater?
Marcus Weissenbilder, Ulrika Andersson och Patrik Öhberg

 

Medier och kultur

Att använda eller inte använda nyhetsmedier – sällananvändning bland 18–65-åringar
Ulrika Andersson

Allmänhetens åsikter om mediers (o)beroende och (o)partiskhet
Ulrika Andersson

Varför är inte alla på biblioteket?
Jonas Söderholm och David Gunnarsson Lorentzen

Bokläsning bland unga vuxna fortsatt stark trend
Elisa Tattersall Wallin, Tobias Carlsson och David Gunnarsson Lorentzen

De okända
Julia Bergquist och Sebastian Lundmark


Samhälle och opinion

Skilda världar? Ideologisk polarisering kring våldets orsaker i samhället 1995–2022
Felix Cassel och Patrik Öhberg

Svenska folket tycker om Systembolaget
David Karlsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull

Här, där eller överallt? Medborgares åsikter om lokalisering av offentlig service
Jenny de Fine Licht, David Karlsson och Louise Skoog

Svenska folket betygsätter myndighetssverige
Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder

De övertygade och de ljumma. Flyktingopinion, partianhängarskap och värderingar
Marie Demker

På tillitsfronten intet nytt
Anders Carlander

Tendensen att misstro officiella sanningar: konspiratorisk mentalitet hos svenska folket
Jesper Strömbäck

 

Energi och klimat

Ekologisk modernisering och svensk elproduktion
Sofia Axelsson, Johan Martinsson och Björn Rönnerstrand

Fångad av en vindkraftsdebatt
Sofia Axelsson, Simon Matti och Björn Rönnerstrand

Ännu ett kärnkraftsval
Sören Holmberg

Vägar till klimatskepticism
Björn Rönnerstrand, Henrik Oscarsson och Sofia Axelsson

(Dold) energifattigdom i Sverige
Jenny von Platten

Vem använder bilpool?
John Magnus Roos


Metodredovisning

Den nationella SOM-undersökningen 2022
Julia Bergquist

Förhandspublicerade kapitel

Under maj och juni 2023 förhandspublicerades en handfull kapitel från Ovisshetens tid. Dessa förhandspublicerade versioner av kapitlen går fortfarande att läsa nedan.