Göteborgs universitet
Bild
Framisda för boken Inferno

Inferno

Inferno är den nya forskarantologin från SOM-institutet. Boken släpptes den 30 maj. Läs alla kapitel på denna sida.

I SOM-institutets 83:e forskarantologi Inferno är upplevelsen av vår samtid stundtals kaotisk. De senaste undersökningsresultaten visar att pessimismen kring utvecklingen i Sverige når rekordnivåer. Bakgrunden är ökande gängvåld, höjd terrornivå, inflation, politiskt missnöje och en på många sätt orolig omvärld. Men trots att boken behandlar allvarliga samhällsproblem och svårlösta konflikter är budskapet inte rakt igenom mörkt eller hopplöst. Centralt i många kapitel är befolkningens preferenser, visioner och förhoppningar inför framtiden.

Inferno publicerades 30 maj 2024. För analyserna står 45 forskare från olika lärosäten och discipliner. Redaktörer är Ulrika Andersson, Anders Carlander och Björn Rönnerstrand. Samtliga kapitel finns fritt tillgängliga på denna sida. Du kan beställa ett tryckt exemplar av boken via vår webbshop.

Bild på Infernos framsida

Alla kapitel

Innehåll och förord

Inferno - inledningskapitel
Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand och Anders Carlander

 

Demokrati och samhälle

Ont krut förstås inte så lätt – mellanmänsklig tillit i en tid av skjutningar och sprängningar
Markus Sjölén

All inclusive eller baspaket? Svenska folket tecknar ett samhällskontrakt
Felix Cassel, Björn Rönnerstrand, Freja Wessman och Patrik Öhberg

Demokrati, autokrati eller expertstyre: vilket styrelseskick föredrar svenskarna?
Sten Widmalm, Thomas Persson och Markus Sjölén

Perspektiv på yttrandefrihetens gränser
Ulrika Andersson och Annika Bergström

De grusade förhoppningarnas år: strandad Nato-process och det industriella krigets återkomst
Karl Ydén, Ulf Bjereld och Joakim Berndtsson

Den svenska opinionen om artificiell intelligens (AI)
Marcus Weissenbilder, Freja Wessman och Annika Bergström

Förnyad glöd i eurofrågan?
Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson

Medborgarengagemang i hemberedskap i kampanj- och kristider
Mats Eriksson och Thomas Denk

 

Medier och kultur

Ideologi vs användning – om dynamiken bakom förtroendet för public service
Ulrika Andersson

Lokala nyhetsmedier: viktiga men för vem?
Annika Bergström

Biblioteksbesök och förtroende: vilken roll spelar språk, kön och en politiserad biblioteksdebatt?
Jonas Söderholm, Anna-Stina Takala och David Gunnarsson Lorentzen

På läsfronten bara litet nytt – bokläsning i Sverige under 2023
Elisa Tattersall Wallin och David Gunnarsson Lorentzen

Vi byggde den här staden på rock’n’roll
Felix Cassel och Anders Carlander

 

Klimat och energi

Svrt att se skogen fr alla trd? Svenskarnas syn på skogsavverkning
Niklas Harring, Björn Rnnerstrand och Aron Westholm

Klimatvisioner: I vilken sorts klimatvänligt samhälle vill svenskarna leva?
Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag och Katrin Uba

Svensk ekologisk modernisering och omställningen till ett fossilfritt samhälle
Sofia Axelsson, Erik Elwing och Simon Matti

NIMBY: Borta bra men hemma orört. Lokalt vindkraftsmotstånd bland vindkraftsförespråkare
Sofia Axelsson, Milla Marzelius och Simon Matti

Opinionsstödet för kärnkraften något försvagat
Sören Holmberg

 

Ideologi och värderingar

Ryktet om de radikala unga männen är starkt överdrivet: Tre decennier av frågor om jämställdhet och abort
Lena Wängnerud och Patrik Öhberg

Vänster-högerskalan – det enda som är konstant är förändring, och (o)jämlikhet?
Richard Karlsson och Jesper Lindqvist

Bästa partiet bland gudstjänstfirare i ett av världens mest sekulära länder
Magnus Hagevi

Alkoholskatten som styrmedel
David Karlsson, Sören Holmberg och Lennart Weibull

Alla är inte lika: Attityder till invandring, religion och religionsfrihet
Marie Demker

Bevara Sverige permanent? Svenska folkets åsikter om att avskaffa permanenta uppehållstillstånd
Linna Martén och Sebastian Lundmark

Medborgarnas syn på skolans problem och på skolan som en viktig samhällsfråga
Fredrika Lagergren, Sverker Lindblad, Monica Reichenberg, Katarina Samuelsson och Helena Wallström

Svenska folket betygsätter hur offentlig verksamhet fungerar – speciellt sjukvården
Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder

 

Metodredovisning

Den nationella SOM-undersökningen 2023
Cornelia Andersson

Utvalda förhandspubliceringar

Under maj 2024 förhandspublicerades en handfull kapitel från Inferno. Dessa förhandspublicerade versioner av kapitlen går fortfarande att läsa nedan.