Göteborgs universitet
Länkstig

Panelvågor och tekniska rapporter

Medborgarpanelen har sedan starten år 2010 haft nära 40 panelutskick. Ett utskick, eller en våg som det ofta kallas, kan innehålla många olika undersökningar till olika delar av panelen, och frågor kan ställas tillsammans med flera olika forskningsprojekt eller organisationer.

Nedan listas sammanfattningar för varje panelvåg i sk. tekniska rapporter. Dessa används av oss på SOM-institutet och de i Medborgarpanelen samverkande forskarna för att dokumentera deltagande, svarsfrekvenser, tidsperiod, antal samverkande projekt och mycket mer. Rapporterna är på engelska och följer en internationellt upprättad standard för paneldatainsamlingar.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Medborgarpanelen våg 3 (2011-10-17 - 2011-10-30) RAPPORT EJ TILLGÄNGLIG

Medborgarpanelen våg 2 (2011-03-30 – 2011-04-15) RAPPORT EJ TILLGÄNGLIG

2010

Medborgarpanelen våg 1 (2010-12-15 – 2011-02-20) RAPPORT EJ TILLGÄNGLIG
LORE logo