Göteborgs universitet
Bild
Framsida Vägskäl 2013
Vägskäl (2013)
Länkstig

Böcker från tidigt 10-tal

2010-2014

Åren 2010 till 2014 publicerades 16 forskarantologier. Däribland nummer 50, den mycket populära Nordiskt ljus från 2010. Samma år släpptes också En fråga om klass, en temabok med fokus på klassperspektivet. Denna bok ingår i SOM-institutets bokserie men gavs ut i tryck på Liber förlag varför den tyvärr inte finns tillgänglig digitalt. Ytterligare en specialundersökning avrapporteras i Omstritt omval från 2012, som riktar strålkastarna mot det unika regionvalet i Västra Götaland 2011.

År 2013 introducerades SOM-institutets temaserie - böcker bestående av kapitel från tidigare publikationer rörande en specifik del av institutets forskning. De första böckerna i temaserien blev Förtroendet för samhällets institutioner och Svensk migrationspolitisk opinion.

2014

2013

2012

2011

2010

Bokbeställning

Alla böcker är fritt tillgängliga digitalt

Beställ tryckt bok

Frågor?
info@som.gu.se