Göteborgs universitet
Bild
Delgatare i Medborgarpanelen
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Medborgarpanelen

Med över 75 000 aktiva deltagare och flera datainsamlingar samt nyrekryteringar varje år är Medborgarpanelen vid SOM-institutet en kraftfull och flexibel resurs för datainsamling och forskning.

Medborgarpanelen är en forskningsbaserad, icke-kommersiell webbpanel som delvis består av personer som själva valt att vara med, men också av slumpmässigt rekryterade personer från folkbokföringsregistret. En målsättning med Medborgarpanelen är att deltagarna ska uppleva att det är givande och intressant att vara med. Datainsamling via Medborgarpanelen erbjuder stor flexibilitet vad gäller undersökningsdesign och upplägg. Vi har mångårig erfarenhet av frågedesign, experiment, conjointstudier och longitudinella datainsamlingar.