Göteborgs universitet
Bild
Delgatare i Medborgarpanelen
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Medborgarpanelen

Med över 75 000 aktiva respondenter och flera datainsamlingar per år är Medborgarpanelen vid SOM-institutet vår smidigaste och mest flexibla forskningsinfrastruktur för att genomföra studier.

Medborgarpanelen är en webbpanel bestående av personer som själva valt att svara på frågor via e-post ett par gånger per år. Genom sina svar bidrar paneldeltagarna till forskning inom en rad olika områden. Samtidigt är en målsättning med Medborgarpanelen att deltagarna inte ska belastas i onödan utan ska uppleva att det är givande och intressant att vara med. För samverkande forskare erbjuder datainsamling via webbpanel stor flexibilitet vad gäller undersökningsdesign och upplägg.