Göteborgs universitet
Bild
Mobil dator eller platta

Forskningssamverkan

Här hittar du information om hur du ansöker om forskningssamverkan i vår stora Medborgarpanel. Vi välkomnar ansökningar från forskare inom flera olika discipliner. Som forskare ansöker du om samverkan genom att ladda ner och fylla i Medborgarpanelens ansökningsformulär. Skicka ansökan med e-post till samverkan@medborgarpanelen.gu.se.

Sedan starten 2010 har vi i Medborgarpanelen samlat in data i samverkan med över 400 olika forskningsprojekt från svenska såväl som internationella lärosäten. Medborgarpanelen är även öppen for olika myndigheter och andra organisationer som vill genomföra undersökningar i webbpanel. För samverkan i Medborgarpanelen ansvarar den del av SOM-institutet som kallas Laboratory of opinion research (LORE).

Medborgarpanelen är i huvudsak en forskningsinfrastruktur med syfte att underlätta och effektivisera forskning inom områden som demokrati, opinion, politiskt beteende, kommunikation, psykologi och många andra vetenskaper. Målsättningen är att infrastrukturen ska vara snabb, öppen och flexibel - en självklar tjänst för dig som vill testa olika frågeformuleringar, utföra experiment, följa individer och grupper över tid eller närstudera aktuella händelser. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy en datainsamling efter dina forskningsbehov.

 

Ansökan

Ansök om samverkan med oss genom att fylla i ansökningsformuläret som finns för nedladdning i PDF-format (ifyllbart) genom länken i högerspalten. Om formuläret önskas i Word-format, kontakta oss på samverkan@medborgarpanelen.gu.se.

Fyll i ansökan så detaljerat som möjligt. Skicka det sedan till samverkan@medborgarpanelen.gu.se. Därefter kontaktar vi dig och diskuterar förutsättningarna att genomföra en studie så snart vi kan. 

Prisbild för samverkan utgår från dina specifika önskemål såsom typ av urval, storlek på urvalet, mängden frågor och deras utformning. Medborgarpanelen är en icke-vinstdrivande infrastruktur och kostnaden för samverkan syftar till att täcka omkostnaderna med att driva panelen.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor.

Deadline ansökan

Vi behandlar ansökningar löpande.